Advent ve farnosti Koclířov

  • Přidáno: 18.11.2017   |   76 čtení / zobrazení
Začíná advent nového církevního roku - příprava na Vánoce
 
Na 1.mariánskou sobotu 2.12.2017 slavnou vigilií v 17 hod. v kostele Fatimy zahájíme nový církevní rok a následně při symbolu vánoc požehnáme vánoční strom, který slavnostně rozžehne starosta obce Koclířov pan Jiří Tesař. O doprovodný program se postará koclířovská schola a děti ze základní a mateřské školy.
Neděle 3.12.2017 je nejen 1.nedělí adventní, kdy požehnáme adventní věnečky, které si přinesete s sebou, ale v naší farnosti je tento den mimořádně významný tím, že naše obec bude tento den svěřena a zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni zasvěcena Bohu.
Tento slavnostní akt bude vykonán při hlavní bohoslužbě, v neděli 3.12.2017 v 9 hod.
Poté bude následovat program farního dne i se společným agapé.
Můžete-li a chcete, pak si prosím toto dopoledne a s poledním občerstvením-agapé rezervujte. Po bohoslužbě bude káva, pak beseda i s dataprojekcí toho, co jsme při Jubileu Fatimy a zvláště pak při jeho vrcholu 7.10.2017 zažili a také si můžeme, kdo bude chtít, naplánovat návštěvu ve vaší rodině-domácnosti pro přijetí požehnání i zasvěcení. Podle mých i vašich možností.
 
ŠTĚDRÝ VEČER 24.12.2017 je letos mimořádně spojen se 4. NEDĚLÍ ADVENTNÍ
 
Proto v neděli 24.12.2017 bude v 9 hod. pravidelná nedělní mše sv. 4. adventní neděle a tradičně ve 22 hod. slavná PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Další hlavní vánoční sváteční dny 25.12, 26.12., 31.12.2017 a Nový rok 1.1.2018 bude hlavní mše sv. vždy v 9.00 hod v kostele ČM Fatimy.
 
V neděli 31.12.2017 svátek Svaté Rodiny (mše sv. v 9.00 hod.) a současně sv.Silvestr.
Navečer zahájíme tradiční oslavy - slavnostním galavečerem v restauraci Fatima a ve 23 hod. půlnoční mši sv. s obnovou zasvěcení nového roku 2018.
 
 
OZNÁMENÍ:
Zahajujeme přípravu dospělých, kteří nebyli doposud pokřtěni ke svátosti křtu a také mladých a dospělých ke svátosti biřmování.
Těší nás zvýšený zájem i nadšení našich dětí ve škole k návštěvám náboženství, které každý čtvrtek vyučuje Mgr. Lenka Palkovičová.
 
Také se obracím k vám, nemocní a senioři. Stačí, když řeknete a někdo z nás kněží – jsme nyní tři - Pavel, Zdeněk nebo Josef – vás rádi navštívíme a přineseme Pána Ježíši až k vám domů. Je možné si návštěvu domluvit osobně a nebo na tel. čísle 731646800.
Příležitost k vánoční svaté zpovědi:
Každý pátek od 15 do 18 hod. , na 1. sobotu od 9 do 11.30 hod. a od 14 do 17 hod., každou neděli 8-9.30 hod.
 
Požehnaný advent a pamatujme na to, že vánoce začínají právě 24.12.2017 a pokračují až do Nového roku 2018. A pro celý tento rok vám všem vyprošuji Boží požehnání. 
Rád vám žehnám a těším se na setkání s vámi
Váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal
 
ZVEME VÁS:
- NA TRADIČNÍ Vánoční koncert Dalibora ve farním kostele, v pátek 29. 12. 2017 v 17.00 hod.
- NA NOVOROČNÍ KONCERT KOCLÍŘOVSKÉ SCHOLY v ČM Fatimě, v sobotu 6.1.2018 ve 14.00 hod.
- na program 1. mariánské soboty 6.1.2018 - 15 hod. přednáška novokněze P. Dmytra Romanovského na téma: „Panna Maria a křesťan Východu a Západu“ s následným udílením novokněžského požehnání. Mše svaté v 10.30 a 17.00 hod. (při mši svaté v 17.00 hod. bude žehnání vody, křídy, kadidla)
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KOCLÍŘOVĚ A NA HŘEBČI se uskuteční v neděli 7.1.2018. V 9hod. při mši svaté požehnáme našim koledníkům, kteří pak v průběhu nedělního dne navštíví vás doma pro požehnání domů i váš příspěvek na podporu Charity ČR. Děkujeme za otevřená srdce pro konání dobra i všem vedoucím skupinek a dětem, kteří se do této krásné akce i v naší obci zapojí. Díky každému z vás můžeme tak přispět na podporu potřebným.
Koordinátorka TKS2018 v Koclířově Hanka Frančáková