Celosvětové jednání Světového apoštolátu ve Fatimě

  • Přidáno: 05.11.2016   |   84 čtení / zobrazení
Ve dnech 24.-28.10.2016 proběhlo v Domus Pácis ve Fatimě v Portugalsku celosvětové jednání hnutí Fatimy. Českou republiku společně s hlavními delegáty zastupoval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil s prelátem Václavem Píchou, Mons. Marianem Fedušem a prezidentem hnutí v ČR P. Pavlem Dokládalem.
V těchto dnech také proběhlo závěrečné jednání s rektorem poutního místa ve Fatimě P. Carlosem Cabecinhasem i setkání s biskupem Antoniem Marto k doladění všeho, co souvisí s národní poutí ČR v září příštího roku. Do oslav jubilea Fatimy 2017 se kromě Portugalska zapojují mnohé další země všech kontinentů a již nyní je zřejmé, že půjde o jednu z nejvýznamnějších událostí roku v katolické církvi, která však, vzhledem k významu poselství fatimských zjevení, se dotýká také společenského, ekumenického i politického života celé společnosti.
Ve Fatimě byla velmi oceněna příprava i organizace, kterou konají české a moravské diecéze i moderace Českomoravské Fatimy v Koclířově. Podrobnější informace i závěry jednání ve Fatimě najdete na webu jubilea www.fatima2017.cz 
Hana Frančáková, členka Mezinárodní rady WAF
 
 
 
Představitelé hlavních zemí Světového apoštolátu Fatimy ze všech světadílů se setkali na konci října ve Fatimě v Domus Pácis, aby bezprostředně před zahájením jubilejního roku 2017 sjednotili a formovali průběh slavení jubilea Fatimy v jednotlivých zemích světa.
Současně proběhly volby do mezinárodní rad i předsednictva hnutí Fatimy, kde byl potvrzen mandát Prof. Americo Pabla Lópeze Ortiz z Portorika, vést hnutí Světového apoštolátu Fatimy i v nastávajícím období. Stejně tak i pastorační asistentka biskupství královéhradeckého Ing. Hana Frančáková, která moderuje aktivity Českomoravské Fatimy v Koclířově, bude nadále v mezinárodní radě působit.
Ve Fatimě proběhlo setkání s biskupem Antoniem Marto a rektorem Carlo Cabesinhasem, při  kterém byly probírány i závěrečné otázky organizace národní pouti ČR v září jubilejního roku 2017.
Českou skupinu hlavních delegátů doprovázel českobuějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil s prelátem Václavem Píchou, Mons. Marianem Fedušem a P.  Pavlem Dokládalem, který ve Fatimě prezentoval projekty související s přípravou jubilea v ĆR i vlastní průběh, který je připravován ve všech diecézích Čech a Moravy.