Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo na březen a závěry WAF ČR

  • Přidáno: 17.02.2018   |   2012 čtení / zobrazení

VČERA, DNES A ZÍTRA
 
V tomto duchu jsme prožívali v Koclířově letošní únor s novénou k našim svatým pasáčkům, slavnou vigílii v sobotu 16. 2. v 16 hod. i vlastní slavností v neděli 17. 2. Proto nejbližší, tedy březnové duchovní slovo, představuji závěry, které vyvstaly ze setkání a jednání všech vedoucích našich regionů mariánského hnutí ve spojení s novými důvěrníky a s jednáním Stálé a Správní rady WAF ČR za přítomnosti hostů, otce biskupa Jana Vokála a generálního vikáře P. Jana Paseky. Pozvání přijali i další kněží a mnozí z těch, kdo přijet nemohli, nás velmi povzbudili zájmem o poslání Fatimského apoštolátu a věříme a děkujeme za naši blízkost i svatodušní vzájemnost.
Čtyřdenní setkání probíhalo v novéně a slavnosti sv. Františka a Hyacinty.
 
Včera - to vše, co jsme prožili nejen v hnutí, ale vůbec v celém daru dějin spásy.
 
Dnes - to jsou především nové stanovy hnutí schválené na Plenárním zasedání Českou biskupskou konferencí, ze kterých pak vycházela jednání s novými důvěrníky i Správní radou.
Stanovy jsou uveřejněny na našem webu v aktualitách a dobrým znamením byla jednomyslná volba, aby se předsedkyní Správní rady stala sestra Hanka Frančáková. Věříme, že za pomoci dalších členů a Stálé rady budou se mnou, ještě stále „funkčním“, prezidentem WAF ČR dobře zajišťovat instituci a správu majetku i hmotnou budoucnost, ale také všichni společně naplňovat vlastní charisma ve znamení šíření hodnot zasvěcení, smíru - především při smírném svatém přijímání o prvních sobotách v měsíci a podílet se na šíření významu modlitby sv. růžence.
To je hlavní ovoce Fatimy, dar nebes nám předaný při zjeveních Panny Marie.
To je ten dnešek, do kterého vstupujeme i s výzvami Svatého otce v exhortaci Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) - v nasazení pro službu v Církvi. Tedy pro nás všechny - konkrétně v našich rodinách, farnostech a hnutí - Fatimském apoštolátu. To je dnes.
 
A zítra? Hlavní jistota zítřka být osobně, každý z nás i naši členové a modlitební skupiny pevně připoutání ke dvěma sloupům - Marii a Eucharistii. Sen sv. Dona Bosca o osudu Církve se víc jak naplňuje, ale hlavně je potvrzením této jistoty - křesťanské naděje, která je však jistotou, jak vyjádřil papež Benedikt XVI. ve své vůbec první encyklice – Spe salvi (O naději). Tak je pro nás křesťany jistotou. To je náš zítřek, který může a bude u každého z nás trvat ještě chvíli tady na zemi ve službě a poslání a za malou chvilku pak v trvalém pobytu v Novém Jeruzalémě, kde máme všichni od našeho Pána připraven příbytek. On by nám nikdy nelhal. A navíc – On sám je naší Cestou, Pravdou a Životem.
 
Moc díky vám všem a každému, kdo by se chtěl s námi spojit a připojit, nabízíme i na našem webu výzvu i s podmínkami a přísliby. Daruj své srdce Panně Marii!
 
Váš v Kristu a Marii s vděčností všem a nejvíc vám nemocným a trpícím.
Rád vám všem z naší kapličky žehnám a vyprošuji požehnané prožití doby svatopostní. SURSUM CORDA!
 
Mons. Pavel Dokládal
president WAF ČR a váš duchovní otec z Koclířova
 
PS: … a zítřek - to je také Řím a sv. Anežka Česká v listopadu, ale také další společné cesty -zvláště Fatima a hlavně otevřené dveře roku 2019 v Českomoravské Fatimě v Koclířově. A těším se na vás, pozvěte osobně, nejen letáčky své známé...
 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR

Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE