Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Duchovní slovo na měsíc červenec 2018

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1360 čtení / zobrazení
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ČERVENEC 2018

KRVI KRISTOVA, OBMYJ MĚ
 
V uplynulém měsíci červnu jsem spojil dvě aktualizační zjevení Ježíše Krista v Paray-le-Monial v 17. stol. a ustanovení kultu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a následně počátek 20. stol. ve spojení s Fatimou a ustanovením kultu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Obnovit obojí kult dvou Srdcí je velkou prioritou působení našeho mariánského hnutí WAF v ČR, ale i v celém světě.
Měsíc červenec vždy býval a je spojován s úctou k Ježíšově Krvi Páně.
Většinou se zabýváme tématem dovolených, rekreací, výletů a pobytů, to jistě také konáme a ne v malé míře. Vždyť téměř celé prázdniny čekáme na vás, těšíme se, že přijedete s vnoučaty, s rodinami nebo jen vy sami naši členové a příznivci. Chystáme výlety, pobyty a zajišťujeme vše, abyste u nás byli spokojeni a ještě mohli být spolu.
Ale v této tak pěkné horizontále našich vztahů a blízkosti-vzájemnosti, jak nás vždy učil Karel Otčenášek - je stálou prioritou vertikála.
I on vždy hovořil o vzájemnosti, že je to spřátelování všech se všemi, ale především s Bohem.
Tak zamyšlení nad Krví Páně je také úzce spojeno s aktualizačním zjevením Krista sestře Faustyně Kowalské v Krakově-Lagiewnikách. Obraz, který Ježíš žádal, aby byl namalovaný s proudem Krve a vody tryskající z jeho Srdce.
Vložit i sami sebe pod moc Kristovy Krve. Krev jako nejposvátnější tekutina lidského organizmu je nejvzácnější.
Kristus jako pravý člověk - také tuto Krev vydal za nás - a každá svátost smíření je touto „transfuzí“ Krve Ježíšovy v našem životě. On bere na sebe naše hříchy a vrací nám nový život.
Úctu ke Krvi Páně bych si dovolil prakticky spojit právě se svátostí smíření. Obnovit tuto svátost. Především pravidelným přijímáním, alespoň 1x
za měsíc - tedy jít ke svaté zpovědi, ale také obnovit způsob slavení této svátosti, což je velký úkol - jak pro penitenta - toho kdo se zpovídá, tak pro zpovědníka samotného. Je i v našem zájmu, abychom si nespojovali svátost smíření s popovídáním u psychologa, či u někoho koho zajímají naše starosti a na druhém místě nebyli jen mechaničtí při vlastním slavení.
Přesvatá Krvi Páně, obmyj mě! Krvi Kristova, řeko Milosrdenství, buď naší spásou. Oživ můj vztah i vnitřní život pramenící z Tebe, můj Nejdražší Ježíši.
Ve spojení s vámi, nemocnými a trpícími, ve spojení v modlitbě, také prostřednictvím internetové kamery a přímých přenosů z našeho kostela vám všem žehnám a opravdu, se těšíme na vás. Když můžete, tak přijeďte!
Krásné a požehnané léto! Rád vám všem žehnám, váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
 
P.S. Na první červencovou sobotu 7. 7. u nás přivítáme paní Janu Sieberovou a těšíme se na její svědectví z doprovázení umírajících a jejich nejbližších i na autogramiádu její nové knihy. 12. a 13. 7. bude program fatimské vigilie a fatimského dne, 21. 7. tradiční pouť nemocných a rodin
do Jablonného v Podještědí s otcem biskupem Janem Vokálem a udílením svátosti nemocných, Zveme také na červencové „4+3“ – dovolenou s víkendovou duchovní obnovou „Marie a Marta“ s Vaškem Čápem. Více informací na našem webu.

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu


 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE