Duchovní slovo na měsíc květen

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1199 čtení / zobrazení

PO ROCE „100+1“ – CO UŽ JSI UDĚLAL(A) PRO MOJI MAMINKU?Naše vzpomínky se nevracejí jen k 13. květnu 1917, ani k stejnému dni před rokem, kdy jsme s celou Církví doprovázeli papeže Františka v Cova d´ Iria, ale jsou podnětem k tomu, abychom přinášeli do svého prostředí Srdce Neposkvrněné – Srdce naší Matky, Matky Církve - Pannu Marii. Ježíš to chce a my mu v tom máme pomáhat - více a lépe poznávat a milovat Pannu Marii.

Vstupujeme do období léta 2018, které ohraničují dva mariánské měsíce – květen – měsíc „májový“ a růžencový říjen. Máme 2 základní okruhy. Jednak naši Cova d´ Iria na pomezí Čech a Moravy - Českomoravskou Fatimu v Koclířově a pak všechny diecéze naší země Čech, Moravy a Slezska, kam jsme ustanovujícím dekretem posláni šířit autentické poselství Fatimy - Mariina Neposkvrněného Srdce.

1. OKRUH - ČM FATIMA KOCLÍŘOV:
od května do října (včetně) kromě pravidelných společných modliteb a mší svatých ve všední dny (pondělí až pátek) pro poutníky, hosty i návštěvníky církevní turistiky:
· Každý pátek - Den Milosrdenství v 15 h. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke sv. smíření, 18 h. mše sv.
· Každou sobotu -  dopolední program - v 10 hod. modlitba za nemocné, 10.30 h. mše sv.
· Každou neděli - v 9 h. mše sv. v kostele ČM Fatimy, v 15 h. mše sv. ve farním kostele (naproti) ke cti sv. Filomény, patronky dětí Mariiných a Světového živého růžence.
Po celý víkend je otevřena restaurace Fatima a přímo ve středisku klášterní kavárna a cukrárna. Poutníci i návštěvníci mohou požádat o prohlídku s výkladem obou poutních areálů Fatimy i sv. Filomény (farní kostel a areál). Všechny další programy, 1.soboty, fatimské dny, semináře, exercicie - to vše je samozřejmě zachováno a podrobně popsáno nejen v aktualitách, ale také v kalendáři akcí na našem webu.

2. OKRUH - FARNOSTI A SPOLEČENSTVÍ V DIECÉZÍCH ČECH A MORAVY:
Postupně navštěvujeme všechna regionální centra WAF v ČR s fatimským programem, modlitbou, výkladem, slavením mše sv., obnovou zasvěcení - nově budeme pro naše členy předávat také škapulíř Panny Marie Karmelské při těchto regionálních setkáních, popř. i přijetí nových členů do Mariiny „Modré armády“.
Navíc můžeme přijet Pannou Marií fatimskou i do farností k vykonání duchovní obnovy. Je třeba souhlasu duchovního správce.
Kéž alespoň někteří pochopíme, že naplnění poslání WAF obou těchto okruhů je ve vertikále plně závislé na Ježíši Kristu a v horizontále na nás samotných. Máme dát k dispozici všechny své schopnosti, tak, jako kdyby vše záviselo jen na nás. Tak nás to učí sv. Jan Pavel II v encyklice novo millenio ineunte v 38. kapitole.
Proto jsme začali vydávat a posílat Koclířovský zpravodaj Fatimy jako měsíčník, proto jsme napojeni přes internet kamerou a už přes 800 z vás se s námi spojilo.
A proto i v tomto duchovním slově volám vás, předávejte v dnešním světě zaplaveném informacemi a akcemi dílo Panny Marie svým blízkým, známým i s pozváním, ale tak, aby ve všem bylo možné poznat, že je to pro Ježíše a jeho Matku Marii.

Rád vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
 
PS: Měsíc květen zahajujeme dvěma mimořádnými semináři - mariánským a charismatickým. Je možné se ještě k oběma připojit. A kdo z vás by měl kdykoliv možnost přijet na pár dnů pomoci, tak jako v loňském roce jubilea - moc o to prosíme, dejte vědět. Opravdu na všechno nestačíme. Navíc nám přibyla ještě i restaurace, kterou také sami provozujeme. Ave, ave – pomoz, Maria, pomoz každý, kdo můžeš a chceš.....
Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE