Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Duchovní slovo na měsíc leden

  • Přidáno: 02.01.2018   |   761 čtení / zobrazení

JEŽÍŠ CHCE ABY LIDÉ VÍCE POZNALI A MILOVALI PANNU MARII


S poznáním této konkrétní vůle Boží vstupujeme společně o slavnosti Zjevení Páně při první lednové fatimské sobotě 6. 1. 2018 na společnou cestu - přinášet lidem OVOCE FATIMY.
 Tam, v Cova d´ Iria 13. 6. 1917 sdělila tuto vůli Boží Panna Maria třem malým pasáčkům a konkrétně Lucii řekla: „ A ty mu máš při tom pomoci“.
 Rektor Fatimy P. Carlos Cabecinhas na počátku nového církevního roku 2018 představil tříletý program pokračování a předávání Ovoce Jubilea Fatimy (najdete jej i s možností překladače na www.fatima.pt )
 Také Světový apoštolát Fatimy a náš Fatimský apoštolát v ČR ctí tento trojí rozměr - tři roky poctivé a usilovné přípravy při formaci i předávání poselství Fatimy ve farnostech. Opřeni o pověření našich pastýřůbiskupů ČBK - připravit a doprovázet slavení Jubilejního roku Fatimy 2017 i s jeho vyvrcholením při zasvěcení diecézí a pak celé naši země 7. 10. 2017 Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. A nyní v odvaze a důvěře předávat a přinášet inspiraci k přijetí hlavního ovoce Fatimy v trojí rovině do našich farností i všem lidem:  

V Í C   P O Z N Á V A T   A   V Í C   M I L O V A T   P A N N U   M A R I I    A   V Í C E   U C T Í V A T   J E J Í    N E P O S K V R N Ě N É    S R D C E !
 
 1. Především obnovit poznání důležitosti a síly modlitby sv. růžence v našich kostelích, společenstvích a našich rodinách.  2. Podpořit a šířit smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci – slavení prvních fatimských sobot. 3. Při vědomí nesmírného daru a významu zasvěcení světa papežem Františkem a následně naší země arcibiskupem pražským, našich diecézí Čech a Moravy našimi biskupy, připravovat postupně i zasvěcení našich farností a řeholních komunit duchovními správci a představenými a přicházet také ve farnostech s Pannou Marii při zasvěcení i do rodin a k jednotlivcům.
 Nejenom proto, že doba je velice vážná, že nemáme absolutně prostředky ani „dostatek hlasů“ cokoliv podstatně změnit, že svět je pod mocí satana (Zj. 12,7), ale právě proto, že to Bůh chce, aby byla Matka Boží a Matka Církve zapojena do tohoto zápasu – tím, že uctíváme Její Neposkvrněné Srdce - a kdo jiný, než pasáčci a nyní my máme v tomto šíření Jeho vůle Ježíši pomáhat.
 Tak vám všem přeji hodně odvahy, pokoje, radosti a věrnosti s jasným poznáním, prostředky i formací. Sledujte naše stránky www.fatima2017.cz zůstává nadále i v roce 2018 - ve dvou hlavních formačních seminářích v květnu a říjnu vždy s 1. sobotami a POKRAČUJEME…!
 
S vámi se všemi, kdo nemůžete už nikam jezdit, jste nemocní a nebo o vaše nemocné pečujete, zůstávejme spojeni tímto slovem i webovou kamerou při snímání všech programů z našeho kostela ČM Fatimy v Koclířově

Rád vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii  
 

Mons. Pavel Dokládal, prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR

 
PS: Se všemi vedoucími, jejich zástupci a hlavními spolupracovníky se setkám v pátek 9. 2. 2018 večer, abychom pak společně prožili víkend, sobotu 10. 2. i neděli Světový den nemocných a svátek Panny Marie Lurdské (160. výročí) 11. února 2018.  Ve středu10.1. budeme prosit svatou Filoménku, naši patronku a divotvůrkyni o přímluvu – v den výročí jejího narození.


Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE