Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Duchovní slovo na měsíc prosinec 2018

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1770 čtení / zobrazení
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – prosinec 2018

MISIE - PŘEDEVŠÍM EVANGELIZACE
Pro nastávající nový rok Církve zvolil papež František říjen příštího roku 2019 jako hlavní měsíc misií na celém světě výzvou k duchovní přípravě a především k impulzu pokračovat.
 
Misie - to je především evangelizace. Výzva našeho Pána ke všem svým učedníkům: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření“(Jan 16,15
 
Náš národ i celá Evropa je v tomto čase stále více slepá a hluchá pro Krista a radostnou zvěst  spásy -Evangelium. O to víc se daří odvěkému nepříteli spásy-satanovi, zvláště když mistrně utočí proti samotnému dílu stvoření.
Snaží se zaútočit znovu, tak, jak již jedenkrát uspěl v ráji a zatížil skrze náš hřích celé stvoření-hříchem dědičnosti.
Proto pak přišly Vánoce.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný(J 3,16)
Postupně útočí na samotné Boží stvoření-člověka jako muže a ženu. Manželství a rodinu. Abychom ztratili Stvořitele a pak už snadno zničili i stvoření-člověka. Učinit z nás „bezpohlavní cosi“.
 
V posledních letech jsme prožili Svatý rok víry 2013 i s národní poutí České republiky do Svaté země.
Následně jsme v královéhradecké diecézi slavili rok 2014 jako 350. výročí diecéze a společně připravili celý rok 2015 jako rok NEK - Národního eucharistického kongresu a se sv. Františkem Marto jsme zahájili 3roky cesty k Jubileu Fatimy.
V roce 2016 nás všechny překvapil Svatý otce František vyhlášením mimořádného Svatého roku Milosrdenství s naprosto nečekaným pokynem - otevřít na vybraných místech celého světa Svaté brány, tak jako v hlavních římských bazilikách.A my jsme mohli v Koclířově procházet Svatou branou Milosrdenství a se sv. Hyacintou Marto prožít další rok na cestě k Jubileu Fatimy.
Pak samotný rok Jubilea 2017 a letos již Fatima 100+1. (zprávu i s fotografiemi můžete kdykoli najít na našem webu http://www.cm-fatima.cz/a/co-se-deje-v-koclirove-novinky-a-inspirace-334/)
 
A za pár dní již vstupujeme do roku 2019, kdy nás čeká velké pozvání : misie-evangelizace nejvíc a především u nás doma, v našich farnostech a rodinách.S říjnem 2019, kdy chceme připravit s Pannou Marii s růžencem v rukou velkou hráz ochrany proti útokům toho Zlého.Obejmout svatým růžencem hranice celé naší země a skrze vítězné Mariino Neposkvrněné Srdce přinášet nový hlas evangelizace Krista právě s Ní -  s Pannou Marií - Hvězdou Nové evangelizace.
A pak znovu začít opět v listopadu po 30 letech se sv.Anežkou–na Národní pout do Říma
(11.-13.11.2019) a pak v naší pražské katedrálechceme prosit svatou Anežku českou za probuzení víry(16.11.2019)
 
Opět začít „zvonit klíči“.Ale jsme schopni rozpoznat pravého nepřítele a jeho soudobé metody?
 
V naději a s výzvou -BUĎME SPOLU– vám, vašim blízkým i všem nemocným a trpícím žehnám a vyprošuji požehnaný čas adventu, pravou vánoční radost v blízkosti Svaté rodiny, vašich drahých a milostmi naplněný misijní rok LP 2019
Váš v Kristu a Marii                          
Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

 


Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE