Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Duchovní slovo na měsíc srpen 2018

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1482 čtení / zobrazení
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – SRPEN 2018

SRPEN V KOCLÍŘOVĚ – SE SVATOU FILOMÉNKOU – DIVOTVŮRKYNÍ, PANNOU A MUČEDNICÍ
 
V uplynulých měsících jsem v pastoraci WAF ČR přes náš nový Zpravodaj a duchovní slovo zvlášť připomínal význam prvních pátků a prvních sobot, úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a v červenci také k Nejdražší Krvi Páně.
Jsou to potřebné zdroje našeho života a ve spojení s Božím Milosrdenstvím i díky aktualizačnímu zjevení sestře Faustyně, můžeme a máme hojně z těchto zdrojů čerpat.
 
V srpnu roku 1995 jsme na 1.sobotu zdědili v Koclířově s budovou a areálem kláštera Školských sester sv. Františka také hodně zničený farní kostel s areálem křížové cesty, jak se později ukázalo - původního poutního místa s velkou tradicí především v ½ 19. stol. s úctou ke sv. Filoméně, panně a mučednici, patronce dětí Mariiných a Světového živého růžence a spolupatronu naší farnosti,  sv. Jakubovi st.
 
Záchrana a generální obnova tohoto poutního a farního kostela a následně nové pohledy na tuto mimořádnou světici, a to jak u nás v ČR, tak především na Slovensku a také v rodinách koclířovských rodáků, nás povzbuzuje a posiluje v obnově této úcty k naší patronce.
 
Tedy už nejenom tradiční poutí či putováním jejího obrázku po rodinách v Koclířově, ale letos i novénou a dvěma poutními slavnostmi vždy o víkendu už 4. - 5.8. s programem 1. soboty (4.8.- památka sv. Jana Maria Vianneye, velkého ctitele sv. Filomény), výročím otevření Českomoravské Fatimy, s účastí vzácných hostů, otce arcibiskupa, metropolity Moravy Mons. Jana Graubnera a našeho otce biskupa Mons. Jana Vokála, ale po celý týden každodenním programem novény u sv. Filomény. Vše bude vrcholit víkendem hlavní pouti 11. - 12.8.2018. Putujeme s Hankou na Slovensko do Spišského Podhradí, kde vzniká centrum úcty ke sv. Filoméně, i s ustanoveným bratrstvem pod vedením P. Luboslava Hromjaka. A oni pak autobusem připutují k nám i s dalšími ctiteli ze Žiliny a spolu se sestrou Marií se připojí v hlavní poutní den, v neděli 12.8. Tyto poutní dny zakončí v pondělí 13.8. program Fatimského dne.
 
Je to jen výčet toho, co se konkrétně rodí ve vzájemnosti České a Slovenské republiky. Za tím vším jsou skryté poklady milostí a darů, které se postupně začaly rodit od oné 1. soboty v srpnu roku 1995, kdy arcibiskup Karel Otčenášek s odvahou požehnal novému centru mariánského hnutí na pomezí Čech a Moravy a sv. Filoménka si řekla tiše o to, abychom se opět k úctě k ní vraceli a ona nám mohla z nebe opět silně odpovídat, tak, jak tomu bylo v naší farnosti v minulosti. Vždyť také koclířovští rodáci časti na svatou Filoménku vzpomínají a úctu k ní udržují až dodnes.
 
Těšíme se na duchovní program v srpnu, také ve spojení s připravovanou poutí do Medžugorje. To vše bude velkým triduem, které - dá-li Pán - završí naše letošní národní volební konference WAF v ČR na 1.sobotu,  6.října 2018.
 
Vám, drazí přátelé v Kristu a Marii, i vám, drazí nemocní a trpící, kladu toto vše do vašeho srdce a jsem velmi vděčný i za vaše zprávy a mnohá  povzbuzení i naši vzájemnost. Teď je ten čas.....
 
Svatá Filoménko, oroduj za nás.

Rád vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii
Pavel Dokládal
 a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu


 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE