Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo na měsíc únor 2019

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1919 čtení / zobrazení
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – únor 2019

NAŠÍ SVATÍ PASÁČCI Z FATIMY, MODLETE SE ZA NÁS
 
Svátek sv. Františka a sv. Hyacinty Marto slaví katolická církev 20. února.
Jako slavnost budeme tento svátek v národním centru Českomoravské Fatimě slavit v neděli 17. února 2019 při nedělní mši sv. v 9 hod. a o sobotní vigilii 16. února 2019 v 16 hod. kdy bude hlavní mše sv. třídenního formačního setkání vedení WAF ČR v Koclířově. Při této mši sv. se setkáme všichni vedoucí regionů - oblastí WAF z celé České republiky a vůbec poprvé také s nově ustanovenou Stálou radou hnutí, Správní radou a důvěrníky, kteří byli potvrzeni v říjnu 2018 za přítomnosti našeho diecézního biskupa J.E. Mons. Jana Vokála.
Liturgie mše sv. ke cti svatých pasáčků z Fatimy v 1. lekci ukazuje mladičkého Samuela, kterého Hospodin volá, ale Samuel nezná jeho hlas. Proto vždy běží za veleknězem Elim. Nakonec mu Eli poradí, co má udělat, když ten hlas znovu uslyší. Říci s klidným srdcem, ale zcela jasně: Mluv Pane, tvůj služebník naslouchá (1 Sam 3,10).
 
Naše únorové setkání nezahrnuje jen ty, kteří jsou Církví pověřeni, aby v ní konali jakoukoliv službu, konkrétně v mariánském hnutí Fatimy v naší zemi, ale každého z členů Fatimského apoštolátu v jednotlivých regionech a modlitebních skupinách a také ty, které Pán volá a oni jeho hlas neslyší nebo jej ani neznají.
 
Potřebujeme upevnit naše povolání, abychom v náročné době stáli pevně zakotveni mezi dvěma sloupy – Pannou Marií a Eucharistií, abychom mohli upevnit své rozhodnutí ke službě pro WAF - Fatimský apoštolát v ČR a současně děkovat a prosit za nová povolání ke službě i za dar umět se rozhodnout.
 
Při právě ukončeném Světovém setkání mladých se Svatým Otcem Františkem v Panamě velmi požehnaně působila Panna Maria. Připutovala na toto setkání v doprovodu otce rektora a delegace z portugalské Fatimy a Portugalska v čele s prezidentem této země. Přípravou i organizací byl pověřen Světový apoštolát Fatimy, s obrovským nasazením národního centra  WAF Panamy, za přítomnosti mezinárodního prezidenta Prof. América Pabla Lópeze Ortiz i s připojením naší sestry Hanky Frančákové ke službě a programu putování Panny Marie. Téma Světových dnů mládeže bylo zakotveno v Mariině FIAT – Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého Slova (Lk 1,38).
 
Buďme všichni spojeni - buď osobně ve dnech 14. - 17. 2. 2019 v Koclířově nebo přes internet při slavení mší svatých, které budeme vysílat a jsou přístupny každému z členů i blízkých.
Prosme za dar - slyšet hlas Hospodina, postavit se k Němu jako malý chlapec Samuel, jako naši pasáčci z Cova d´ Iria, jako naše Bílá Paní z Fatimy, Panna Maria, Matka Boží a Matka nás všech - Matka Církve.
 
Všem vám v tyto dny, nyní také v den Hromnic na 1. sobotu 2. 2. 2019 i po celý měsíc únor žehnám, v důvěře i vzájemnosti a zvláště ve spojení s vámi, nemocnými a trpícími
váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR
 
Ps: Sledujte nás na www.cm-fatima.cz. Nové informace k národní pouti do Říma na poděkování za 30. výročí kanonizace sv. Anežky České jsou na www.bihk.cz. Těšíme se i na březnovou 1. sobotu s formací pro manžele a na dubnovou 6. 4. s P. Georgem Biju. Nebuďme sami, buďme s Bohem.

PROGRAM PRODLOUŽENÉHO VÍKENDU S PANNOU MARIÍ FATIMSKOU VE DNECH 14. - 17. 2. 2019
všechny mše sv. a modlitby budou v kostele Fatimy přenášeny na internet a pro všechny kdo příjdou.Jen ostatní programy budou bývat v posluchárně jen pro určené-pozvané.

 

Svátek sv. Františka a sv. Hyacinty Marto slaví katolická církev 20. února.
Jako slavnost budeme tento svátek v národním centru Českomoravské Fatimě slavit v neděli 17. února 2019 při nedělní mši sv. v 9 hod. a o sobotní vigilii 16. února 2019 v 16 hod. kdy bude hlavní mše sv. třídenního formačního setkání vedení WAF ČR v Koclířově. Při této mši sv. se setkáme všichni vedoucí regionů - oblastí WAF z celé České republiky a vůbec poprvé také s nově ustanovenou Stálou radou hnutí, Správní radou a důvěrníky, kteří byli potvrzeni v říjnu 2018 za přítomnosti našeho diecézního biskupa J.E. Mons. Jana Vokála.
 
Aktualizovaný program setkání a jednání:
Setkáni zahájíme ve čtvrtek 14. 2. 2019 jednak o svátku sv. Valentýna, ale především v den 1.150 výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě. Nejprve sv. růžencem v 17.30 hod. a pak v 18 hod. mší sv., následně v restauraci a ke společnému posezení i sdílení i s malým ohlédnutím za VČEREJŠKEM…
 
Dalším dnem bude pro nás pátek 15. 2. 2019 v 8 hod. je naše pravidelná modlitba ranních chval a radostných tajemství sv. růžence pak příležitost k rannímu občerstvení a v 10 hod. zahájíme formační program v posluchárně do 12 hod. kdy je pravidelná modlitba a poté příležitost k obědu-občerstvení.
V 15 hod. bude v kostele jako každý pátek zahájen Den Milosrdenství Korunkou a tichou adorací, při které bude Mons. Pavel Dokládal v kapli sv. Antonína připraven k udílení svátosti smíření či osobním pohovorům - zájemci se mohou předem napsat na rozpis, který bude před kaplí, aby mohli přijít v uvedený čas - mezitím bude program pokračovat v posluchárně pod vedením Hanky Frančákové. V 17.30 pravidelný sv. růženec a v 18 hod. mše sv.Po mši sv. večerní občerstvení a ve 20 hod. večer díků a chval za VČEREJŠEK a proseb za DNEŠEK A ZÍTŘEK WAF ČR v kostele při moderované adoraci.
 
Sobota 16. 2. 2019 - v 8 hod.  ve farním kostele u sv. Filomény společná modlitba sv. růžence; litanie ke sv. Filoméně a modlitba za všechny zemřelé členy WAF ČR. Poté bude v 9 hod. bohatá snídaně - raut v restauraci Fatima a v 10 hod. možnost se připojit k pravidelnému poutnímu programu v Koclířově (10 hod. modlitba za nemocné; 10.30 hod. mše sv. na společné úmysly poutníků - celebruje Mons. Pavel Dokládal) nebo až v 11.30 hod. se připojit ke kratší poutní cestě obcí k novému Mariánskému sloupu-u rybníka - ve 12 hod. bude společná modlitba Anděl Páně a litanie loretánské za obec a farnost Koclířov a individuální cesta k obědu do restaurace Fatima. Oběd v 12.45 hod.
Po siestě pak od 15.30 hod. hlavní program – společná modlitba slavných tajemství sv. růžence, v 16 hod. pontifikální mše sv., kterou povede sídelní biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál a Mons. Pavel Dokládal prezident WAF v ČR a se všemi pozvanými odpovědnými za DNEŠEK A ZÍTŘEK hnutí - členy STÁLÉ RADY a členy nově ustanovené SPRÁVNÍ RADY a potvrzenými DŮVĚRNÍKY WAF ČR i všemi našimi nejbližšími.
V závěru mše sv. bude několik krátkých pozdravů a tichá adorace na poděkování za VČEREJŠEK a s prosbou za dary Ducha sv. světla a síly pro DNEŠEK a ZÍTŘEK hnutí.
Mons. Pavel Dokládal s naším otcem biskupem Janem Vokálem se bezprostředně setkají na úvodním pracovním jednání vedení WAF ČR se členy stálé rady hnutí a správní rady hnutí. Na tomto úvodním jednání bude podle stanov volba předsedy správní rady WAF ČR. Po ukončení jednání (cca 60 minut) se všichni spojí na závěr adorace v kostele a přijmeme svátostné požehnání a následně pozvání na společnou večeři do restaurace Fatima.
 
Závěrečným hlavním dnem setkání bude neděle 17. 2. 2019, při které budeme slavit slavnost našich hlavních patronů svatých dětí - pasáčků sv. Františka a Hyacinty Marto.
Snídaně v 7.45 hod. slavný sv. růženec v 8.30 hod. a následuje slavnost - mše sv. votivní ke cti sv. Františka a Hyacinty (svátek připadá na 20. 2.) a po mši sv. - káva, občerstvení a sdílení v klášterní kavárně a cukrárně a v 11 hod. závěr v kostele Fatimy. Anděl Páně a společný oběd v restauraci Fatima

 Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE