Duchovní slovo na měsíc září 2018

  • Přidáno: 17.02.2018   |   1561 čtení / zobrazení
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ZÁŘÍ 2018

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
 
Toto je první ze tří hlavních hodnot ovoce slavení Jubilea Fatimy v naší zemi.
Zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ve třech letech 2015, 2016 s vyvrcholením v loňském roce 2017 jsme slavili Jubileum Fatimy s patrony sv. Františkem Marto, sv. Hyacintou Marto a se služebnicí Boží, sestrou Lucií de Santos. Ale především s Andělem míru a naší země a s Pannou Marií, Matkou Církve a Matkou naší.
 
Nyní odjíždíme do Medžugorje, spojit naše díkůvzdání s naší Gospou a pak na počátku října
4. - 7. 10. 2018 budeme s vámi v Koclířově děkovat, hodnotit a hlavně prosit Ducha svatého o dar světla - vidět jak a jakou cestou pokračovat a dar síly Ducha sv. – aby každý z nás mohl opět říci s Pannou Marií naše osobní FIAT.
 
I když na tom hodně záleží, zda mám dosti síly, dosti zdraví, dosti času a dosti místa ve svém srdci, přesto je to vlastně druhořadé. Chce-li to Bůh, tak ode mne se žádá jen souhlas, aby ON mohl i s mými omezeními a skrze každého z nás konat.
 
Tak toto je výzva především pro všechny členy WAF – Fatimského apoštolátu v ČR, pro naše oblastní vedoucí a jejich zástupce, pro modlitební skupiny WAF, pro malé, pro mladé i staré, nemocné  i zdravé. Ale jak se v poslední době intenzivně ukazuje, do „hry“ chce vstoupit a také vstupuje patronka všech dětí Mariiných a Světového živého růžence, svatá Filoména. Jako by se chtěla připomenout a také odměnit, že její starobylé poutní místo bylo zachráněno, že u ní probíhají každou neděli mše sv., skrze úctu k ní a její přímluvu můžeme oživit naši víru.
 
Toto vše vnímáme a vás všechny povzbuzujeme. Rok poté - přijeďte na konferenci 4. - 7. 10. 2018. To je třeba co nejdříve se předem přihlásit kvůli ubytování a stravě, a nebo alespoň přesně rok poté, na 1. sobotu v říjnu 6. 10. 2018, kdy tentokrát s naším otcem biskupem Janem Vokálem dáme svůj hlas znovu Panně Marii a jejímu apoštolátu v ČR. Pokud někde nebudete stačit na velký autobus, zkuste poloviční - je to nyní hodně žádané, a nebo jen osobní auta, ale přijeďte!
Využívám příležitosti k velkému poděkování za Vaše zvednuté a podpírající ruce. Za vaši službu, modlitby, mnoho obětí a mnohým i za dar konkrétní pomoci a krásné společenství s mnohými
o těchto prázdninách i ve spojení přenosů modliteb, přednášek, bohoslužeb prostřednictvím internetové kamery.
 
Provázíme vás i sebe navzájem denně s růžencem v rukou a čekáme… Ave, Ave, Ave Maria!
Žehná vám a především vám nemocní a trpící. Zůstávejme ve spojení.
V Kristu a Marii váš
Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
 
A jak říkával náš drahý otec arcibiskup Karel Otčenášek – „Nebuďme sami, buďme – S BOHEM“.
 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu


 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE