Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR - advent 2019

  • Přidáno: 27.09.2019   |   2885 čtení / zobrazení

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ADVENT 2019

Eucharistie - Panna Maria - Řím a nový čas života WAF ČR v Církvi a s Církví

2015 - 2017 - 2019 a 2020 začíná

Toto slovo píšu v charitním domě v Dolnom Smokovci na exerciciích vedených rektorem kněžského semináře ve Spiši, otcem Jarabem. Právě na tomto místě jsem v roce 1983 prožil životní exercicie po prvních 8 letech kněžství po svém nástupu do Šlapanic v roce 1982. Po těchto životních exerciciích přišla velká síla Ducha svatého a velký dar Božího Slova - tehdy v legendárních 6 ročních cyklech biblických hodin. Vše bylo dovršeno před 30 lety v Římě při kanonizaci sv. Anežky České a přijetí daru svobody. Jedním z mnoha zázračných plodů v Církvi, které svoboda přinesla, bylo i ustanovení Fatimského apoštolátu v květnu 1990, jeho následné rozvinutí v Třebíči a po 5 letech přijetí Koclířova. Následující rok 2020 bude 30. výročím Fatimského apoštolátu v ČR a poděkujeme za 25 let služby Českomoravské Fatimy v Koclířově.

Smlouva nová a věčná ČR s Bohem skrze tajemství Eucharistie, potvrzená v Brně 17. 10. 2015 a následně 7. 10. 2017 v Koclířově svěření a zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie mohlo být nyní zakotvené při národní pouti v Římě a Praze se svatou Anežkou Českou. Reakce papeže Františka při převzetí našeho společného daru - Koruny sv. Anežky České s otisky - podpisy - tisíců našich věřících potvrdila tento význam této 3. národní akce. Zakotvení a přihlášení se ke kořenům katolické církve ve spojeni s Kristem a Marií.

S hlubokou vděčností za každého z vás, kdo pochopili a vnitřně přijali a také se připojili a mnohým dalším ve farnostech pomohli, aby i oni byli podepsáni ve Vatikánské bazilice sv. Petra. Teď je čas znovu načerpat sílu Ducha svatého a ve Slově Fil. 4, 13 „POKRAČOVAT“. Těším se s vámi v den první mariánské soboty 7. 12. v Koclířově a následující neděli 8. 12. při biřmování a pak třeba na Silvestra či Nový rok.

Ve vděčnosti a svatodušní vzájemnosti vám všem přeji požehnaný adventní čas a rád vám, zvláště našim drahým nemocným, rodinám, společenství a modlitebním skupinám světového apoštolátu Fatimy žehnám.

V Kristu a Marii Váš

Mons. Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE