Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - BŘEZEN 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4306 čtení / zobrazení

BEZ PŘIJÍMÁNÍ SVATÝCH SVÁTOSTÍ?

Jsou to základní pravdy víry: Bůh je jeden..... Desatero – poznání dobra a zla

a 7 svátostí. Viditelná znamení neviditelné milosti. Tedy Kristem ustanovená cesta, jak naprosto jistě a jasně ve víře přijímat MILOST BOŽÍ - SAMOTNÉHO BOHA -POSVĚCUJÍCÍ A POMÁHAJÍCÍ.

Svátost křtu, svátost smíření (jako obnova sv.křtu - odpuštění hříchů), svátost oltářní (zpřítomnění oběti jediného Krista Velekněze skrze svátostné kněžství ve spojení s obecným kněžstvím každého pokřtěného křesťana), svátost biřmování, svátost manželství, svátost kněžství a svátost nemocných.

Ani jednu z těchto 7 svátostí nelze ani udělit, ani přijmout tzv. on-line.

Tedy přes obrazovku počítače, internet, Tv Noe či rádio Proglas (i když to vše jako modlitba je jistě velmi dobré). Ani jakýkoliv dispens nám neumožní přijetí svatých svátostí a zní to velmi zle, ale  - stále více si zvykáme na život bez svatých svátostí.

V životě každého křesťana - a zde opravdu nezáleží na konfesi - není jediné, ale je naprosto nenahraditelné kněžství - Kristova oběť - a to, na odpuštění hříchů.

Plnost kněžství nástupců apoštolů - biskupů, kteří jediní pak mohou předat vybraným mužům (ne ženám!!!!) svátostné kněžství a tito pak ve spojení s pokřtěnými muži i ženami (jsou jen dvě pohlaví - jak Bůh člověka stvořil - Genesis 1,27) v obecném kněžství každého pokřtěného tuto kalvárskou vykupitelskou oběť zpřítomňují.

Víme, že živého Boha současně přijímáme v živém Božím Slovu skrze Bibli, což je možné ze slyšení - tedy i on-line či vlastní četbou Bible a z tohoto pramene živého Boha silně čerpáme, přesto však platí, že ani nejlepším způsobem vedená Bohoslužba Slova s podáním svatého přijímání na konci nemůže nahradit zpřítomnění kalvárské oběti ve mši svaté.

Tato nejzákladnější věroučná fakta mějme co nejvíce na paměti právě v této době, kdy mnozí si nedobrovolně a jiní i dobrovolně zvykají na obrazovku, internet, pouští si mše sv. z televizní obrazovky a zvykají si na křesťanský život BEZ SVATÝCH SVÁTOSTÍ.

Tímto připomenutím silně vybízíme a voláme S.O.S.

V Kristu a Marii v modlitbě

za WAF ČR - Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR

Mons. Pavel Dokládal,

národní prezident katolického hnutí

se stálým požehnáním a modlitbami z Českomoravské Fatimy v Koclířov u Svitav

V aktualitách na www.cm-fatima.cz je také naše postní cesta ke Vzkříšení. Srdečně zveme.

„BŮH DÁVÁ KAŽDÉMU Z NÁS MILOST PSÁT DĚJINY DOBRA“.

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu