Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR - listopad 2019

  • Přidáno: 27.09.2019   |   2802 čtení / zobrazení

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – LISTOPAD 2019

MISIE PRO ČR A OKTÁVA ZEMŘELÝCH

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé otevírají každoročně listopadový měsíc. S mnohými spoluobčany se setkáme u hrobů našich blízkých na hřbitovech u zapálených svící a vzpomínkových květin a krásných výzdob. Všichni se skloníme nad hrobem našich blízkých, rodičů, přátel, sourozenců. Ale nám je dán dar víry, a tak umíme zvednout hlavu a propojit místa našich hrobů s vertikálou víry. Jasným příslibem budoucnosti:

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije s vírou ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ (srov. Jan 11,25-26). Pokud ANO, tak děkuj a chval Pána a tohoto daru víry hojně využívej, právě nyní v kostele, doma i při cestě na hřbitov.

A MISIE... Žeň je hojná, ale je málo dělníků – pošli, Pane, ty mne na vinici Páně.             

Dokázali jsme v naší Církvi přes všechnu roztříštěnost a názorové rozdíly uskutečnit

jak obnovu smlouvy naší země s Bohem, nové a věčné v tajemství Eucharistie,

při NEK vrcholící 17. 10. 2015 v Brně, tak svěření a zasvěcení naší země Bohu

skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie vrcholící 7. října 2017 v Koclířově a nyní se svatou Anežkou Českou v Římě a Praze toužíme poděkovat za dar svobody a vroucně prosit za misie pro naši zem. Návrat ke Kristu, ke křesťanským kořenům, a to skrze pokání a smír.

Spojujeme se v přípravné novéně ve dnech 2.  - 10. 11. 2019 před zahájením národní pouti v Římě: v pondělí 11. 11. v 11 hod. Ale když budeme, dá-li Pán, vycházet v sobotu 16. 11. v poledne ze Svatovítské katedrály v Praze a zajdeme ještě na chvíli vše „předat“ Malému Dítěti Ježíši - Pražskému Jezulátku, tak opět budeme sice na konci „slavení“, ale opět na začátku CESTY. Půjdeme jí společně tak dlouho, jak nám dá Pán sílu. Tak, jak mi před několika dny řekl jeden z našich vedoucích regionů (je stejný ročník jako otec kardinál Dominik): „Budu pokračovat. Dokud ještě můžu, tak budu...“

A já mu řekl, bene, bene - dobře, dobře. Jen se ale modleme za ty, kdo budou v díle apoštolátu Panny Marie Fatimské v naší zemi pokračovat, až už my nebudeme moci.

Rok 2020 je rokem stoletého výročí, jak sv. Jana Pavla II., tak i našeho milého otce arcibiskupa Karla Otčenáška. Příští rok je to ale též 100 let od úmrtí sv. Hyacinty Marto. Tak můžeme celý rok zvláště prosit o její přímluvu. Pro nás, v České republice je to rovněž rok 30. výročí ustanovení Fatimského apoštolátu v ČR a čtvrt století - 25 let - na 1. sobotu v srpnu - od otevření Koclířova.

Tak SURSUM CORDA – VZHŮRU, SRDCE! Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do příprav národní pouti do Říma.

S vděčností provázíme modlitbou také naše drahé zemřelé členy a dobrodince. R.I.P.+

A kde se můžeme v listopadu společně setkat? Na první sobotu 2.11. v Koclířově (i s prezentací nové knihy o P.Eliasu Vellovi, v Římě při národní pouti, v Praze 16.11. v katedrále a odpoledne u Pražského Jezulátka, 24.11. v Pitíně na regionálním setkání WAF Vlčnov+Slovácko, 30.11. při požehnání pro dobu adventní a slavnostním rozžehnutí vánočního stromu.

V Kristu a Marii vám všem rád žehnám. Svatá Anežko Česká, oroduj za nás…

Pavel Dokládal

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE