Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR - říjen 2019

  • Přidáno: 27.09.2019   |   2758 čtení / zobrazení

ŘÍJEN – MĚSÍC MISIÍ

Drazí v Kristu a Marii, nyní jen velmi stručná a konkrétní výzva pro nás všechny:

To je poslední poselství Panny Marie z Medžugorje. Prožili jsme tam mimořádnou a požehnanou pouť. Fra Marinko Šakota, současný farář a žák Dr. Slavka Barbariče vyzdvihl v mezinárodním projevu tlumočeném do mnoha jazyků právě Českomoravskou Fatimu v Koclířově, kterou také osobně navštívil a Fatimský apoštolát, který trvale vnímá Medžugorje v návaznosti na poslání zjevení Panny Marie ve Fatimě. Medžugorje navštívilo nyní dvanáct významných kardinálů a arcibiskupů především z Vatikánu a Panna Maria nás ve svém poselství z 25.9.2019 vybízí:

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám pomohla. Dítka, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a žalosti. Tím způsobem tajemství přetváříte ve svůj život, protože život je tajemství stále dokud je nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít prožitek víry, jako Petr, který se setkal s Ježíšem a Duch Svatý naplnil jeho srdce. I vy jste pozvaní, dítka, abyste svědčili žijíce lásku, kterou vás Bůh den po dni ovíjí mojí přítomností. Proto, dítka, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Modlíme se každý den ráno, v poledne a večer sv. růženec a děkujeme také vám, kdo se s námi či jinak spojujete. To je největší naše síla v misijním poslání Církve v naší zemi.

PŘIPOJUJI PŘEHLED TOHO NEJPODSTATNĚJŠÍHO, CO V ŘÍJNU KONÁME PRO MISIE:

Čtvrtek 3. – neděle 6. 10. 2019 Mariánská misijní konference v ČM Fatimě v Koclířově u Svitav s modlitbami Dětí Eucharistie a modlitebním světovým dnem za život. Hlavní program na 1. říjnovou sobotu 5. října 2019 za účasti apoštolského nuncia v ČR Mons. Charlese D. Balvo a rady Apoštolské nunciatury Mons. Mambé Jean-Sylvain Emiena.

Sobota 12. 10. 2019 Fatimská vigílie v Koclířově ve spojení s modlitebním eucharistickým procesím v tento večer na Svatý Hostýn za obnovu tradiční rodiny a proti ratifikaci istanbulské úmluvy.

Neděle 13. 10. 2019 hlavní dopolední program „Maria - Hvězda Nové Evangelizace“ - 9.00 hod. mše svatá, zásvětný průvod s modlitbou za dar víry pro naši zem.

Sobota 12. 10. 2019 v 10.00 hod. mše svaté v chrámu Panny Marie před Týnem za obnovu Mariánského sloupu. Hlavní celebrant Mons. Pavel Dokládal. Po mši sv. průvod k soše Panny Marie, určené pro obnovený Mariánský sloup v Celetné ul. u Týnského chrámu a modlitba na Staroměstském náměstí v Praze

Neděle 13. 10. 2019 – Fatimský den v Kyjově: 17.00 hod. pro region WAF Hodonín-Kyjov misijní Fatimské odpoledne ve farním kostele v Kyjově.

Program misijní neděle 20. 10. 2019 v Českomoravské Fatimě v Koclířově

Sobota 19. 10. 2019 v kostele sv. Josefa v Koclířově na Hřebči - nad tunelem v 16.30 hod. mše svatá,
Neděle 21. 10. 2019 dopolední program v Koclířově: 9.00 hod. mše svatá a následně „Misijní poslání Církve“ - program pro biřmovance. 10.45 hod. mše sv. v Dětřichově.

VŠE NÁSLEDNĚ VRCHOLÍ ÚČASTÍ NA NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ 11. - 13. 11. 2019 

A V KATEDRÁLE V PRAZE V SOBOTU 16. 11. 2019 v 10.00 hod.

Po ukončení hlavní bohoslužby v katedrále v Praze Fatimský apoštolát region Praha zve do kostela Panny Marie Vítězné na adoraci a modlitby u Pražského Jezulátka na Malé straně. Zahájení bezprostředně po bohoslužbě v katedrále - ukončení svěřením naší vlasti Bohu s modlitbami k Pražskému Jezulátku – zakončení ve 14.00 hod.

Velké požehnání vám, nemocným a trpícím a nám všem. Na konferenci 5. 10. projednáme se Správní radou i zřízení, po důvěrnících, nového Fatimského institutu třetího věku a projekt „LUCIE“ pro nás pro všechny.

Žehná vám pro celý misijní růžencový měsíc váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF V ČR

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  

· Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE