Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - BŘEZEN 2023

  • Přidáno: 25.01.2020   |   6377 čtení / zobrazení

Svatý Josefe, při nás stůj…

Jak nevzpomenout na zjevení na Cova d´Iria 13.10.1917. Ten den přišlo na 70.000 lidí, aby uviděli slíbený zázrak. Mnozí přichází s vírou, mnozí ze zvědavosti, co se stane, mnozí v postoji, že se nestane nic a to bude důkaz, že si děti vše vymyslely. Panna Maria se ten den představila jako Královna růžence a vyzvala, „Ať už lidé neurážejí Boha, byl už tolik urážen“. Pak děti vedle slunce uviděli svatého Josefa s Ježíškem a Pannou Marií. Zdálo se, jako by svatý Josef s Ježíškem žehnali světu znamením kříže. Lucie de Santos ve svých vzpomínkách píše, že poté uviděli Pannu Marii Bolestnou a Ježíš Kristus žehnal světu podobně jako předtím sv. Josef. Viděla jsem jedno krásné vyobrazení Svaté Rodiny na ikoně, která dává vyniknout třem srdcím – Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Nejčistšímu – právě sv. Josefa.

Svatý Josef je patronem Církve a ochráncem, oporou rodin a také patronem Světového apoštolátu Fatimy. Právě v této době, kdy je tradiční rodina pod obrovským tlakem, můžeme mu dát ve svém životě čestné místo, vzývat jej o pomoc, přímluvu. Prorocká slova sestry Lucie: „ Poslední boj mezi Bohem a satanem bude o rodinu“ mohou být pro nás třeba právě v této době svatopostní závazkem, pozváním ke společné modlitbě v rodině, společenstvích s úmyslem vyprosit požehnání rodinám a ochranu života od přirozeného početí do jeho přirozeného konce.

V únoru jsme si připomenuli smutné výročí války na Ukrajině. 25. března uplyne rok od obnovy zasvěcení Ruska a světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tedy papež František vykonal, oč požádala ve Fatimě 13.7.1917. Stále ale zůstává druhá část věty: „… přijdu požádat o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci“, v souvislosti s obrácením Ruska a mírem. Pozvání platí i dnes a je jednoduché – pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci – jít ke svaté zpovědi, přijmout svaté přijímání, pomodlit se pět desátků sv. růžence, rozjímat 15. min. nad jedním či více tajemstvími sv. růžence – to vše na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Postní doba je časem rozjímání o utrpení našeho Pána a Spasitele, jeho výkupné oběti, ale také příležitostí k postu, odříkání, často si dáváme různé postní závazky. Papež František nám ve své výzvě k postní době připomíná: „Postní doba je časem milosti do té míry, do jaké mu nasloucháme, když k nám promlouvá.“ A dává nám také dobrou radu, jak k nám může promlouvat skrze Slovo. Vezměme do rukou Bibli a čtěme. Stačí třeba 2 minuty každý den.

Pozvání pro měsíc březen: 3.3. děkujeme spolu s o.Pavlem za „70+1“ let života (a taky je 1.pátek). Na 1. sobotu 4.3. přivítáme v Koclířově otce biskupa Antonína Baslera, v neděli 5.3. v 11.30 na ČT2 bude Křesťanský magazín od nás z Koclířova i s pozváním na inauguraci Capelinhy zemí střední a východní Evropy (2.9.2023). 12.3. a 13.3. připravujeme Fatimskou vigilii a Fatimský den se smírnou kající modlitbou „Srdce pro Evropu“. 13.3. v 16 hod. se můžeme setkat v kostele Hranicích. V sobotu 18.3. proběhne jarní pouť ke sv. Josefovi. Mše sv. v kostele nad Hřebečským tunelem bude v 16.30 hod. a ve 14 hod. vycházíme z Koclířova na pěší křížovou cestu. 25.3. od 16 hod. v Českém Těšíně je připraveno společné setkání, modlitba a mše sv. hnutí Modlitby Matek a Fatimského apoštolátu. 26.3. večer začínají kněžské exercicie s P. Prokopem Brožem. Každou středu v postní době od 17 hod. je Biblická hodina a v pátek v 15 hod. Křížová cesta. 6.-9.4. Velikonoční Triduum v Koclířově. Zveme k načerpání sil v čase jarních prázdnin, ke společné modlitbě a odpočinku. A pomalu se připravuje i areál po zimě, můžete přijet pomoci. Děkujeme také všem za dary pro dokončení 3. etapy Capelinhy – zastřešení a interiér kaple a zvláště za modlitební podporu.

Požehnaný měsíc březen a kéž se nám podaří být více času v modlitbě, s našimi blízkými, najít i možnost pomoci druhým. A taky – „Nedejme se k spánku svésti a bděme pod korouhví kříže…“ To přeji vám všem i sobě

JMJ+                                      Zdrávas, Maria…

Hanka Frančáková s modlitbami a ve stálém spojení od nás všech z Českomoravské Fatimy v Koclířově

 

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk  ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu