Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR na Velikonoce - duben 2019

  • Přidáno: 17.02.2018   |   2100 čtení / zobrazení
CÍRKEV AŤ MLČÍ A ÚPLNĚ SE ZTRATÍ (?)
Nadsázka nebo pravda? Osobně jsem zažil totalitu, i když ve srovnání např. s arcibiskupem Karlem Otčenáškem jen okrajově. Ale bylo úplně jasné, že šlo jen o to, aby Církev byla zavřená za dveřmi, mlčela, vůbec nebyla vidět. A pokud ano, tak jen v kolaboraci s režimem komunismu.
Právě nyní intenzivně připravujeme měsíc říjen, jako měsíc misií, evangelizace a následně pak sv. Anežku a 30. výročí svobody.
 
A Satan má zase stejné plány. Když se to nepodařilo za totality zničit a vymazat Církev z tehdejší společnosti, tak v té nové demokratické a prosperující usiluje o totéž, ale s jinými prostředky. Zase je potřeba těch slabých, hříšných, kolaborujících se zlem uprostřed nás. Teď je to několik deviantů z řad Církve, kteří neměli sílu vzdorovat pokušení a pak už můžeme útočit na celou Církev - tak jako za komunismu - především umlčet pastýře - biskupy, popř. alespoň některé „získat“ ke spolupráci a biskupský sbor rozdělit.
 
Ať to zní neuvěřitelně, přesně podle kopíráku. Cíl je jediný. Aby Církev mlčela, postupně se ztratila a nikdo, aby nemluvil o tom, co se děje, připravuje, chystá. Hladký průběh, trochu komplikují církevní restituce, protože přece jen být úplně bez hmotných prostředků, to by bylo mnohem snadnější, Církev umlčet.
 
Nikdy jsem s nikým na sociálních sítích nepolemizoval a nevyjadřoval se. Toto je jen pravidelné, nyní dubnové, tedy letos velikonoční slovo Fatimského apoštolátu v ČR. Naprosto nesouhlasí s tím a s těmi slabými, kteří podlehli svým zděděným sklonům a zhřešili a ublížili, a to s velkým pohoršením, bezbranným. Ježíš, když před něj přivedli cizoložnici odsouzenou ke smrti kamenováním, tak řekl ANO - takového hrůzného činu se dopustila - tak kdo z vás je bez hříchu - hoď první.
Je před námi Velký pátek - absolutní triumf Zla.
Ale současně je zde nedělní Velikonoční ráno - Vítězství poraženého. Zmrtvýchvstání.
 
Tak, moji drazí, Církev nemůže být zničena a umlčena, protože to je živý Ježíš - Kristovo mystické Tělo zde na zemi. On jediný - Ježíš a tedy jedině Církev je schopna mluvit Pravdu a nemůže být umlčena. Ani kolaboranti ji nemohou umlčet. Mluví a bude mluvit, protože „na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo je Bůh“ (Jan 1,1).
Semkněme se při těchto útocích ďábla se svými kněžími a s našimi pastýři – biskupy. Nepodléhejme sebeklamu, že spoluprácí s režimem liberalismu a zesvětštění něco pro Církev zachráníme a znovu se vraťme k prostředkům, kterými vždy zvítězíme. Modlitba, půst a almužna. A nezapomeňme, že máme Matku naši a Matku Církve, Pannu Marii a v ruce svatý růženec.
 
Požehnané Velikonoce Vám všem, moji drazí.
Váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal, prezident WAF ČR – Světový apoštolát Fatimy v ČR.
 
PS: Sledujte, prosím, průběžně náš web. Hledáme nejvhodnější způsob, jak se spojit i s dalšími v boji proti zlobě a úkladům nepřátel. I naše pouť do Říma nechť je kající za naše viny a také obrodná ve světle Víry, Naděje a Lásky.

 
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195  
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR

Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE