DŮLEŽITÁ INFORMACE A VÝZVA

  • Přidáno: 08.09.2018   |   222 čtení / zobrazení
Ave Maria + 
Moji milí, 
obracím se na vás se srdečným pozdravem, 3 týdny před mimořádně důležitou konferencí. V pátečním programu 5. 10. 2018 vás podrobně seznámím s úpravami stanov WAF ČR, které po našem přijetí na konferenci předloží biskup Jan na Stálou radu České biskupské konference ke schválení. To, co je v nich nejaktuálnější, je v celkové struktuře hnutí WAF ČR ustanovení statutu důvěrníků z řad aktivních členů WAF, kteří službu a působení ve WAF mají jako svou prioritu. Podle nových stanov, aktivní člen požádá prezidenta hnutí o udělení statutu důvěrníka a ten následně po projednání ve stálé radě hnutí potvrdí jeho přijetí. Bylo by správné, aby již na letošní konferenci mohli být potvrzení první důvěrníci. 

Proto vás prosím, kdo máte ve svém srdci jasno a chcete nadále aktivně působit, napište mi vaši osobní žádost. Muže být dopisem nebo e-mailem, ale musí být písemná. Podstatné je vyjádření, že žádáte o přijetí mezi důvěrníky WAF ČR popř. připojte i jednoduché zdůvodnění. Představení a přijetí ustanovených důvěrníků pak proběhne v hlavní den konference po volbách v odpoledním programu. 
Tuto informaci a výzvu odešle naše recepce především současným vedoucím WAF ČR a těm aktivním členům, na něž má kontakty. Rozhodně se tato informace v tak krátké době nedostane ke všem, kteří mají v srdci jasno a služba a poslání WAF je jejich prioritou a zařazení mezi důvěrníky by se jich mohlo a mělo týkat. Proto tuto informaci předejte tomu, koho považujete také za vhodného kandidáta a je pak především na něm, zda - pokud možno obratem - o přijetí mezi důvěrníky WAF ČR písemně požádá. 

Vše ostatní zůstává, tedy běžné členství ve WAF, tak jako doposud aj. Podrobnosti pak na konferenci. Prosím o společné modlitební doprovázení letošní mimořádně důležité konference. S velkým požehnáním posílám od Božího Milosrdenství – Łagiewniki-Krakov na svátek Narození Panny Marie. Kéž se rodí také budoucnost WAF ČR. 

Ještě poznámka - na věku či zdraví nezáleží. Rozhoduje stav vašeho srdce, srdce každého z nás. A srdce - jak již víme, je především můj rozum, vůle, temperament a cit. 

Žehnám vám všem, rád vám žehnám a vyhlížím vás (a především Panna Maria) 
Váš v Kristu a Marii 
Mons. Pavel Dokládal a ČM Fatima v Koclířově 
Dne 8. září 2018, v den Svátku Narození Panny Marie… jaké bude naše přání pro ni? 


Program 1. mariánské soboty a mariánské konference zde