Exercicie MILOST A MILOSRDENSTVÍ - ZMĚNA - seminář vede P. Zdeněk Šilhánek

  • Přidáno: 01.11.2017   |   260 čtení / zobrazení
P. Desmond Farren z Irska je v nemocnici ve vážném zdravotním stavu a nyní odřekl cestu do ČR.
Pavel Dokládal na základě zkušeností s P.Mgr.Zdeňkem Šilhánkem, které osvědčil v mimořádně zdárném a požehnaném vedení exercicií pro kněze zajistil, aby tento seminář vedl P. Zdeněk místo P. Desmonda.
Program zůstane stejný - zahájení ve čt 5.4. v 18 hod. mší svatou. Po večeři, ve 20 hod úvodní přednáška a další program po celý den 1.pátku a také na 1.sobotu s vigilií svátku Božího Milosrdenství. Zakončení semináře v neděli, na svátek Božího Milosrdenství i s asistencí Pavla Dokládala. Toto řešení plně doporučujeme pro doposud přihlášené i další zájemce.
Účastnický poplatek nebudeme vybírat.