Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Letecká pouť Lurdy 22.5.-26.5.

  • Přidáno: 21.12.2017   |   71 čtení / zobrazení

Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o. pořádá zájezd pod vedením Mons. Pavla Dokládala a Ing. Hany Frančákové

Francie – LURDY

+ Toulouse (letecky)

160 let výročí od zjevení Panny Marie ve francouzských Lurdech

sv. Bernadettě Soubirous

22. 5. – 26. 5. 2018 - Cena 15.990 Kč

ODJEZD: 22. 5. odpoledne z Prahy z letiště Václava Havla (viz denní program)

NÁVRAT: 26. 5. ve večerních hodinách do Prahy na letiště Václava Havla (viz denní program)

PROGRAM: velmi bohatý duchovní i poznávací program, který bude zaměřený hlavně na návštěvu významného mariánského poutního místa v Evropě, světoznámých Lurd, od jejichž věhlasu – zjevení Panny Marie prosté Bernadettě Soubirous uplyne letos již 160 let (11. února).

UBYTOVÁNÍ: v kvalitním *** hotelu Alliance s polopenzí v bufetovém stylu (snídaně i večeře), necelý 1 km od místa zjevení www.hotel-alliance-lourdes.com

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, veškeré letecké poplatky a taxy, autobusovou dopravu Toulouse – Lurdy – Toulouse, 4x ubytování s polopenzí, (4x snídaně, 4x večeře), pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159 / 1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE: případný fakultativní výlet vláčkem/lanovkou (cca 12 Euro) na vrchol Pic du Jer nedaleko Lurd, připojištění proti stornu (nepovinné) 380,-/ os. / pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK

PŘEPRAVA: se realizuje pravidelnou leteckou linkou na trase Praha – Frankfurt nad Mohanem – Toulouse a zpět, z Toulouse do Lurd (180 km – 2 hodiny po dálnici) a zpět přeprava dálkovým autobusem, v Lurdech potom bez dopravy

POKYNY: vážným zájemcům zašleme závaznou smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 7 000 Kč / osoba (lze i celou platbu), po připsání peněz na účet odešleme potvrzenou kopii cestovní smlouvy zpět na Vaši adresu, toto stvrzuje zařazení do zájezdu, cca 1 měsíc před odletem zašleme „Finální pokyny k zájezdu“, ve kterých sdělíme datum doplatku a další podrobné informace.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník - Kancionál, Hosana, Kantáte, velmi vítaná kytara, příp. jiný hudební nástroj, fotoaparát, baterka, plavky, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 80 euro.

V Toulouse může být zpoplatněný vstup do některých objektů nebo jejich částí.

Účast na programu není nikterak povinována a zájezd je vhodný pro věřící i nevěřící populaci.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, e-mail: info@avetour.cz, www.avetour.cz

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy - tel. i písemně, jedná se o duchovně-poznávací zájezd s bohatým obsahem, který doprovází i katolický kněz

Denní program – Lurdy – Toulouse - 22.5. – 26.5. 2018

22. 5. úterý - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla dopoledne ve 12:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 2, (detailněji ve finálních informacích), vlastní odlet je ve 14:15 hod., přes Frankfurt (bez čekání) s přistáním ve francouzském Toulouse v 18:20 hod., poté cca 2 hodinový transfer do Lurd na hotel – večeře, nocleh

23. 5. středa - snídaně, v informačním centru video - příběh - Lurdy a Bernadetta Soubirous, od 09:30 hod. mezinárodní mše svatá v podzemní Bazilice sv. Pia X., všeobecné seznámení s Lurdy - hlavní sakrální budovy + Massabielská jeskyně - místo zjevení Panny Marie, po polední pauze The Boly Mill - rodný domek Bernadetty, The Cachot - místo, kde žila Bernadetta se svoji rodinou během zjevení svaté Panny, koupání ve speciálních bazénech s Lurdskou vodou, podvečerní eucharistické procesí, večeře, večerní průvod se svíčkami - nocleh

24. 5. čtvrtek - snídaně, mše svatá asi v Massabielské jeskyni koncelebrována s dalšími skupinami, prohlídka farního kostela, kde byla sv. Bernadetta pokřtěna, Křížová cesta, odpoledne možnost koupání v bazénech s lurdskou vodou, podvečerní eucharistické procesí, večeře, večerní program - nocleh

25. 5. pátek - snídaně, mše svatá, případný fakultativní výlet - z centra Lurd nutno ujít 2 km tam i zpět - výjezd vláčkem / pozemní lanovkou na nedaleký vrchol Pic du Jer - unikátní panoramatická vyhlídka na Lurdy a daleké okolí, Tarbes, Pau, údolí Argelés Gazost a pohoří Pyrenejí, na vrcholu Pic du Jer možnost obědu v restauraci, poté odpoledne osobní volno např. k nákupu drobných suvenýrů apod., podvečerní eucharistické procesí, večeře, večerní program - nocleh

26. 5. sobota - snídaně, mše svatá, cca v 10:00 hod. odjezd z Lurd, poté prohlídka Toulouse - nejvýznamnější město jihozápadní Francie - cca 1 hodina rozchod - přestávka na individuální oběd - prohlídka historického jádra - bazilika sv. Saturnina - největší románská bazilika Evropy, Les Jacobins / Jakobínský chrám - mistrovské dílo gotické architektury - součást klášterního komplexu dominikánského řádu, spanilá Toulouská radnice - Kapitol a bazilika de Notre-Dame-de-la Daurade, odlet z Francie v 19:00 hod. opět přes Frankfurt s příletem ve 23:15 hod. do Prahy na letiště Václava Havla na Terminál 2

* každý den se koná od 17:00 hod. eucharistické procesí a ve 21:00 hod. Mariánské světelné procesí s lampióny / růženec

* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu místních podmínek

* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

Pro více informací kontaktujte naši recepci (kontakt zde)
a nebo přímo CK AVETOUR (kontakt zde)