Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Nový rok 1. 1. 2022 s 315. první Mariánskou sobotou v Koclířově

  • Přidáno: 29.12.2021   |   188 čtení / zobrazení

… a to vše již s Růžencem za Českou republiku. V těžkých dobách si víc milosti nelze představit. V pátek 31.12. ukončíme starý rok ve 23 hod. slavením noční mše svaté. Zahájíme modlitbu deseti sv. růženců za ČR na smír za hříchy, urážky rouhání proti Desateru Božích přikázání a zasvětíme nový rok Bohu skrze Pannu Marii. Všude kolem slyšíme ne příliš optimistické zprávy to všem možném, co má přijít… „Neví nikdo z nás, jaký přijde čas, Maria nás všechny ráda má…“ A tak vás zveme, připojte se tedy k modlitbám a přijeďte k Panně Marii do naší národní Fatimy. Třeba jen odpoledne na 1. sobotu od 13.30 hod. Podrobný program najdete v kalendáři akcí. Odevzdejme vše! „Všechno mohu Filipským 4,13“. Moc vám žehnám. V Kristu a Marii váš Pavel Dokládal