Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Ovoce Jubilea Fatimy - návod k zasvěcení farností a rodin

  • Přidáno: 12.10.2017   |   339 čtení / zobrazení

FATIMA 2018 – ROK POTÉ-OVOCE JUBILEA – 1. soboty a zasvěcení
Přijetí a rozšíření slavení 1. mariánských sobot v našich farnostech


S velkým darem slavení 1. pátků v měsíci se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které Církev oficiálně přijala na základě zjevení Ježíše Krista-Jeho Nejsvětějšího Srdce sv. Markétě Marii Alacoque (1673-1675) se nám nabízí přijetí a rozšíření daru 1. mariánských sobot, které 13. 7. 1917 při zjevení ve Fatimě označila Panna Maria jako smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Sestře Lucii de Santos se v konventu sester Dorotejek v Pontevedra zjevila Panna Maria 10. 12. 1925 a znovu pak 15. 2. 1926 a předala jí VELKÝ PŘÍSLIB daru 1. sobot v měsíci s konkrétním pokynem, podobně jak je tomu u slavení 1. pátků.

PROTO JAKO OVOCE JUBILEA FATIMY - PO UPLYNUTÍ 100 LET - VYBÍZÍME A ZVEME – k naplnění podmínek daných Pannou Marii Fatimskou k 1. sobotám

1) měsíční svatá zpověď v blízkosti 1. soboty (před nebo i po) s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie
2) přijmout svaté přijímání s úmyslem smíru a odčinění urážek proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (běžné při mši sv., ale také při bohoslužbě slova s jáhnem či akolytou, pokud není mše sv. na 1. sobotu)
3) pomodlit se 5 desátků sv. růžence s rozjímáním 15 minut o jednom nebo o všech tajemstvích - je možné rozdělit ke každému desátku přibližně 3 minuty. Rozjímání je možné číst nebo si je i samostně sestavit.

To vše konat s úmyslem smíru po pět po sobě jdoucích prvních sobot. Můžeme jen vroucně doporučit toto ve farnosti zavést, nejlépe v ranních hodinách (pokud není již určeno jinak) ve spojení se mší svatou nebo jen s bohoslužbou slova (jáhen nebo akolyta)
Přijetí Panny Marie (Jan 19,27) ve farnosti a jednotlivých rodinách a domácnostech, společenstvích

Velkou výzvou Panny Marie ve Fatimě je SVĚŘENÍ A ZASVĚCENÍ JEJÍMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI . Vždy se koná před sochou Panny Marie Fatimské.
Se Svatým otcem - na úrovni světové, sjednocení s ČBK na úrovni národní, s diecézním pastýřem - biskupem na úrovni diecézní a s duchovním správcem farnosti na úrovni farnosti. Zvolit vhodný termín a po duchovní přípravě vykonat zasvěcení farnosti v této návaznosti jako ovoce slavení Jubilea Fatimy. Nejvhodněji po promluvě stejnou modlitbou (použita hlavní modlitba Fatimy - s podrobnějšími návrhy na www.fatima2017.cz
Poté nabídnout cestu sošky Panny Marie Fatimské do jednotlivých rodin, domácností, buď za doprovodu kněze, jáhna, akolyty nebo samostatné putování sošky po rodinách s návrhem modlitby zasvěcení členů rodiny, domácnosti, společenství.
Připojení se ke Světovému apoštolátu Fatimy

– mezinárodnímu veřejnému společenství věřících s právní subjektivitou, působící v univerzální katolické církvi. Členové následují zásady hnutí:
Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího
zákona
Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence
Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního
zasvěcení Panně Marii
Slavit první mariánské soboty (podmínky výše na této straně)

Návrh zasvěcení rodin a domáctností ve farnostech našich diecézí - otevřete zde