Českomoravská FATIMA

PATŘÍME SPOLEČNĚ KRISTU A MARII

  • Přidáno: 03.03.2021   |   308 čtení / zobrazení

Chci zareagovat a poděkovat, ale také nás všechny povzbudit. Obyčejné nekulaté narozeniny dnes 3. 3. 2021 (1952) byly jako na střelnici - smsky, maily, přání. Přímo nebo přes Hanku či Lidušku v recepci nebo Facebook a vrcholem pak byly naše rodiny s dětmi při večerní mši sv. Asi nedokáži všem osobně poděkovat, ale stále více cítíme, že Koclířov má své stále jasnější specifikum a poslání.

Smrtící vir ve svých dalších mutacích je jedna strašná věc - vir liberalismu ve světě v katolické církvi je stejně, i když v jiném rozměru, zákeřný a smrtící.

Tak moc díky, že jsme spolu a buďme vynalézaví a hlavně věřící a mariánští.

Všechny zprávy, aktuality i programy zůstávají - Bohu díky - platné a můžeme je nadále realizovat, i když neznáme dne ani hodiny...

Tak všem moc moc díky - jen čekáme na vás.

Ve spojení s vašimi modlitbami a obětmi vás i našich nemocných a se vzpomínkou na naše drahé zemřelé

S vděčností za každého z vás

Vám rád žehnám

váš v Kristu a Marii

Pavel Dokládal

P.S. Celý měsíc březen je zasvěcen svatému Josefovi, tak jen připomínám i naše zasvěcení ochránci Církve. Novénu zahájíme 10.3. „Ite ad Joseph“ – „Jděte k Josefovi“