PODĚKOVÁNÍ V PRAZE V KATEDRÁLE A U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA – sobota 18. 11. 2017

  • Přidáno: 27.10.2017   |   63 čtení / zobrazení
Po převzetí milostné sochy Panny Marie Fatimské při národní pouti v Cova d´ Iria 13. 9. 2017 začala její cesta diecézemi Čech a Moravy v pražské katedrále. Tam také chceme přijít v sobotu 18.11.2017 v 10.00 hod. poděkovat společnou modlitbou za náš národ k Panně Marii a našim národním patronům. Bude nám mimořádně umožněna i modlitba v kapli sv. Václava a také návštěva arcibiskupské kaple u sochy Panny Marie Fatimské, která k nám připutovala díky kardinálu Josefu Beranovi z exilu před 50 lety (1967).
Odpoledne budeme slavit mši svatou ve 14.00 hod. v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně u Pražského Jezulátka (zde od 13.30 společná modlitba díků a chval)
Registrace poutníků - převzetí identifikace pro společný příchod do katedrály bude tentokrát přímo před hlavním vchodem do katedrály vpravo u naší státní vlajky v čase od 9.30 do 10.00 hod.
Ti, co půjdou pouze na odpolední mši sv. ve 14 hod. k Pražskému Jezulátku registraci nepotřebují. Moc díky za rozšíření i společné poděkování Pánu Bohu a Panně Marii.