Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Pouť a novéna ke sv. Filoméně 4.8.-12.8.

  • Přidáno: 01.11.2017   |   320 čtení / zobrazení

SVATÁ FILOMÉNA-PATRONKA DĚTÍ MARIINÝCH“

Po jubilejním roce Fatimy slavíme patronku děti Mariiných a Světového živého růžence, svatou pannu a mučednici, divotvůrkyni svatou Filoménu devítidenní pobožností s Pannou Marií ke cti naší patronky sv. Filomény. Zahájení na 1. mariánskou sobotu 4.8., ukončení na Fatimský den 13.8.2018.

NOVÉNA - 9 DNŮ KE CTI SVATÉ FILOMÉNY:

1.den: 4.8.2018 (1. sobota)

Zahájení o svátku velkého ctitele sv.Filomény sv.Jana Maria Vianneye

Pravidelný program 1.soboty, mše sv. v 10.30 hod.na úmysly poutníků a v 17.00 hod. -  ČMFatima.

Ve farním kostele sv. Filomény - ve 13 hod. rozjímavý svatý růženec - litanie k sv.Filoméně - zahájení

Modlitební cesta se sochou sv.Filomény do areálu sv.Jana Pavla II., na hlavní tribunu – modlitba a vyslání milostného obrázku sv. Filomény do rodin farnosti Koclířov.

2.den: neděle 5.8.2018

Neděle 5.8.2018 (svátek Panny Marie Sněžné).

Mše sv. v 9 hod.u sv.Filomény(farní kostel) a mše sv. v 11 hod. a v 15 hod. - obě u sv.Filomény

3.den: pondělí 6.8.2018

Pondělí 6.8.2018 (svátek Proměnění Páně)

Mše sv. v 8 hod.v kostele Čm Fatimy, v 18 hod.u sv. Filomény (farní kostel)

4.den: úterý 7.8.2018

Mše sv. v 8 hod. v kostele Čm Fatimy, v 18hod. u sv. Filomény

5.den: středa 8.8.2018 (svátek sv. Dominika)

Mše sv. v 8 hod. v kostele Čm Fatimy a v 18 hod. u sv. Filomény

Navíc od 9.30 do 12 hod. - duchovní obnova a od 12 do 17 h. adorace

6.den: čtvrtek 9.8.2018

Mše sv. v 8 hod. v kostele Čm Fatimy, v 18 hod. u sv. Filomény

7.den: pátek 10.8.2018 (sv. Vavřince) a Den Milosrdenství (od 15 do 18 hod. svátost smíření)

Mše sv. v 8 hod. v kostele Čm Fatimy a v 18 hod. u sv. Filomény

20 hod. Úvodní přednáška víkendového semináře „Svatá.Filoména“

(všechny přednášky semináře jsou v Českomoravské Fatimě, v posluchárně)

8.den: sobota 11.8.2018 (svátek sv. Filomény)

Mše sv. v 8 hod. v kostele Čm Fatimy a v 10.30 hod. u sv. Filomény („škapulířová“ pouť)

Přednášky semináře v 9 hod. a 16 hod.

9.den: NEDĚLE 12.8.2018 - HLAVNÍ POUTNÍ SLAVNOST SVATÉ FILOMÉNY

Všechny bohoslužby jsou u sv. Filomény ve farním kostele

9 hod. hlavní poutní mše sv.; následuje v 10hod. tradiční procesí obcí se sochou sv. Filomény

11 hod. mše sv.pro poutníky 14 hod. pobožnost ke cti sv. Filomény

15 hod. poutní mše sv. a slavnostní Te Deum - zakončení pouti a novény

Přednáška semináře v 16.30hod. (pak 17.30 sv. růženec a v 18 hod. mše sv.)


 

FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN:

Neděle 12.8.2018 v kostele Čm Fatimy mše sv. v 18 hod.-vigilie

Fatimský den v pondělí 13.8.2018 v kostele Fatimy - pravidelný program:

9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti , žehnání nemocných, zásvětný průvod

17-18 hod. adorace - svatá hodina s modlitbami na smír 18 hod. mše sv. v kostele Čm Fatimy

Během celé novény včetně semináře je můžeme zájemcům zajistit kvalitní ubytování i stravování formou plné penze společně s rekreací a načerpáním duchovním i tělesným v Koclířově.