Pouť do Francie ke hrobu sv. Maří Magdalény 12.6.-17.6.2018

  • Přidáno: 14.11.2017   |   191 čtení / zobrazení

Pouť Fatimského apoštolátu na La Salette – Saint Maximin La Sainte Baume – Avignon a Ars.

Přijmete naše pozvání a to především na mimořádné místo zvěstování vzkříšeného Pána ve spojení s životem a působením sv. Maří Magdalény po Kristově na nebe vstoupení. Svatá Máří Magdaléna jako první zvěstovala vzkříšeného Pána a je nositelkou ve svém životě velkého daru Božího Milosrdenství.


Tuto pouť jsme připravili na doporučení otce kardinála Dominika Duky OP a zároveň při tomto putování krásnou oblastí francouzské Provence navštívíme mariánské poutní místo La Salette a také uctíme ve mši svaté sv. Jana Maria Vianneye v Arsu. Pouť bude kněžskou službou doprovázet P. Pavel Dokládal s pastorační asistentkou ing.Hankou Frančákovou a průvodkyní Martou Vondráčkovou.


Termín: 12 .06. -17.06.2018


Program poutní cesty:

1.den: Odjezd v odpoledne z Brna, Velkého Meziříčí, Jihlavy, Prahy a Plzně ve směru Německo, Rakousko, Švýcarsko a Francie.

2.den: V dopoledních hodinách příjezd do mariánského poutního místa v srdci alpského masivu na La Salette. V tomto místě zjevení P. Marie bude sloužena mše svatá a křížová cesta. Nevynecháme večerní procesí s rozžatými svícemi na místech zjevení. Nocleh přímo na La Salette.

3.den: Snídaně. Odjezd poutní skupiny do oblasti Provence. Odpoledne zahájíme náš program v La Sainte Baume mší svatou v bazilice sv. Maří Magdaleny. Také navštívíme místní jeskyni - popis tohoto místa najdete pod programem. Nocleh v hotelu této oblasti.

4.den: Snídaně. Dopoledne dokončíme náš program v již uvedeném poutním místě, kde bude sloužena mše svatá. Odpoledne navštívíme historické, provensálské město spojené s existencí papežů – Avignon. Nocleh v hotelu na trase do Lyonu.

5.den: Snídaně. Odjezd do francouzského poutního místa Ars. Mše svatá na místě, kde jsou uloženy ostatky sv. faráře patrona všech kněží J.M.Vianney. Cesta domů přes Německo.

6.den: Příjezd do oblasti Prahy v brzkých ranních hodinách a do následujících míst v ranních hodinách.

Původcovský popis - Saint Maximin La Sainte Baume - název obce je odvozen od svatého Maximina biskupa a také podle hory na jejímž úpatí místo leží. Baume - překládáme jako jeskyně. V místě samém se nachází gotická bazilika sv. Máří Magdalény a toto místo bylo již ve středověku zařazeno mezi poutní místa. V roce 1279 při vykopávkách římských staveb byly objeveny čtyři starokřesťanské sarkofágy – o jednom z nich se ví, že se jedná o náhrobek biblické Máří Magdaleny, která po smrti Krista odplula do jižní Francie, kde v jeskyni Sainte Baume zemřela. V tomto místě byla postavená bazilika sv. Marie Magdaleny a vedle ní dominikánský klášter.


Cena: 7 490 Kč

Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 3x ubytování ve vyjmenovaných místech se snídaní, kněžský a průvodcovský doprovod, komplexní pojištění.

Přihlášky přijímá Fatimský apoštolát v ČR - kontakty zde, případně CK VOMA Třebíč