Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Pouť do Svaté země 21. 3. - 28. 3. 2019

  • Přidáno: 03.10.2018   |   699 čtení / zobrazení
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ - PRO VELKÝ ZÁJEM JIŽ OBSAZENO 
21. 3. – 28. 3. 2019
pouť provází Mons. Pavel Dokládal, Ing. Hana Frančáková v doprovodu sídelního biskupa královéhradeckého J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála JU.D.
oba dva denní lety - odpadají náročné celonoční lety
pouť není kvůli bezpečnosti ohrožena!

Cena včetně poplatků: 23 990Kč / 925 Eur


Plakátek pro tisk zde 

Putování Svatou zemí s otevřenou Biblí jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru
 
ODLET:  21. 3. z Prahy z Letiště Václava Havla     PŘÍLET:  28. 3. do Prahy na Letiště Václava Havla
 
PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál ve spolupráci s Mons. Pavlem Dokládalem a Ing. Hanou Frančákovou. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru.
Strávíme 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách s každodenní mší svatou. Návštěva biblických míst jako je např.: Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Seforis, Jericho, Tábor, Tel Aviv, Caesarea Přímořská, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, aj., koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!
 
UBYTOVÁNÍ: 3x v Nazaretu/Tiberiasu, 4x v Betlémě v hotelích střední třídy se standardním vybavením a službami s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením)
Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do smlouvy o zájezdu.
 
V případě, že není klienta ke komu doobsadit, je povinen připlatit si 1/1 pokoj.
 
PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem
 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (v případě jeho navýšení ze strany letecké společnosti byste byli včas vyzvání k doplacení rozdílu), dopravu po Izraeli, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, vstupy do všech zpoplatněných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, speciální rozšířená večeře ve „stanu“ s ochutnávkou vína, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod
 
CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 490,-/19 Eur/os./pobyt/, do 18 let 440,-/17 Eur/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nebude vyřízeno ani dodatečně (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz  www.avetour.cz/pojisteni  nebo na vyžádání v CK), příplatek za 1 lůžkový pokoj 2.900,- / 112 Eur
 
POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení je nutné uhradit 1. zálohu ve výši nejméně 9.000,-/346 Eur/os., 2. zálohu ve výši 9.000,-/346 Eur/os. (do 5. 1. 2019), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo e-mailem (oskenované), po obdržení 1. zálohy (platby) potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena nejpozději po obdržení finálních pokynů, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 24 Kč/USD a do 26 Kč/Eur v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není 

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 120 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 14 – 25°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd
 
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Náměstí F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, 272 049 622, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837  e-mail: zajezdy@avetour.czprodej@avetour.cz, www.avetour.cz  
 Předpokládaný denní program CK Avetour s.r.o. v Izraeli ve dnech 21. 3. – 28. 3. 2019
 
21. 3. čtvrtek - sraz  všech účastníků je v Praze na Letišti Václava Havla v odletové hale SEVER - TERMINÁL 1 v 8:45 hod. (případné změny sdělíme ve finálních pokynech) u odbavovacích pultů č. 171-178, vlastní odlet je v 11:55 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, v 16:35 hod. místního času přílet do Tel Avivu, transfer na hotel v Nazaretu/Tiberiasu – večeře, ubytování
 
22. 3. pátek – snídaně, Nazaret – bazilika Zvěstování, mše svatá, chrám s dílnou sv. Josefa (Svaté rodiny), Kána Galilejská – první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v Káně, hora Tábor – bazilika Proměnění Páně - výjezd taxíky na horu, Seforis (Ziporri) – významné město ve starověké Galileji s římským divadlem, křesťanským kostelem a křižáckou pevnosti, Nazaret/Tiberias – večeře, ubytování
 
23. 3. sobota  - snídaně, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, Tabgha – nasycení zástupů – zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi – Petrův apoštolský primát, hora Blahoslavenství – (mše svatá) – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, poté oběd na břehu Galilejského jezera – ryba sv. Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – biblická řeka Jordán, Nazare/Tiberias – večeře, ubytování
 
24. 3. neděle – snídaně, Haifa – pohoří Karmel – Mariánská svatyně – Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), návštěva staré Jaffy (Tel Aviv), která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, kostel sv. Petra, Betlém – večeře, ubytování, Betlém – ubytování
 
25. 3. pondělí – snídaně, dopoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, oběd v malebné arabské restauraci v centru Betléma, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení svého chrámu, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře a Seslání Ducha sv., mše svatá, Davidův hrob – tradiční místo hrobu krále Davida, bazilika zesnutí Panny Marie – mše svatá, Betlém – večeře, ubytování
 
26. 3. úterý – snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista – mše svatá, Křížová cesta (Via Dolorosa), Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, bazilika sv. Anny, nádrž Bethesda, odpoledne pomalý a postupný výstup na Olivovou horu přes údolí potoka Cedron, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Páter Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista, Betlém – večeře, ubytování
 
27. 3. středa -  snídaně, mše svatá v bazilice Narození Páně u sv. Kateřiny, poté výjezd z Betléma -  překrásné údolí Wádi Quelt – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení – výhled z centra města, Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zacheův fíkovník, v době přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan – nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři cca 2 – 2,5 hod., Betlém – večeře se závěrečným posezením v „pastýřském stanu“ ubytování
 
28. 3. čtvrtek – snídaně, dopoledne Ein Karem – místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikat, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, po poledni prohlídka (z venku) izraelského parlamentu – Knessetu s poblíž stojící obří Menorou se starozákonními výjevy, odlet z Tel Avivu v 17:35 hod. do ČR s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla ve 20:45 hod.
 
* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek


Přikládáme fotodokumentaci z poutě do Svaté země. Podrobnosti zveřejníme.