Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Pouť do Svaté země 22.2. - 1.3.2018 - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

  • Přidáno: 30.12.2017   |   97 čtení / zobrazení
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
22. 2. – 1. 3. 2018
pouť provází Mons. Pavel Dokládal, Ing. Hana Frančáková v doprovodu sídelního biskupa královéhradeckého J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála JU.D.
oba dva denní lety - odpadají náročné celonoční lety
pouť není kvůli bezpečnosti ohrožena!

Cena včetně poplatků: 22 990Kč / 923 Eur

 
Putování Svatou zemí s otevřenou Biblí jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru
 
ODLET:  22. 2. z Prahy z Letiště Václava Havla    ⁕   PŘÍLET:  1. 3. do Prahy na Letiště Václava Havla
 
PROGRAM:
Strávíme 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách
s každodenní mší svatou. Návštěva biblických míst jako je např.: Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Seforis, Jericho, Tábor, Tel Aviv, Caesarea Přímořská, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, aj., koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!
UBYTOVÁNÍ: 3x v Nazaretu,  4x v Betlémě v hotelích střední třídy se standardním vybavením a službami s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením)
Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do smlouvy o zájezdu.
V případě, že není klienta ke komu doobsadit, je povinen připlatit si 1/1 pokoj.
PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem
POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení je nutné uhradit  1.zálohu ve výši nejméně 9.000,-/346 Eur/os., 2. zálohu ve výši 9.000,-/346 Eur/os. (do 5. 1. 2018), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu  na naši adresu, příp. i osobně nebo e-mailem (oskenované), po obdržení 1. zálohy (platby) potvrdíme kopii smlouvy zpět,  celá platba musí být uhrazena nejpozději do 20. 1. 2018,  minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 24 Kč/USD a do 26 Kč/Eur v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není 
DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 120 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 14 – 25°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (v případě jeho navýšení ze strany letecké společnosti byste byli včas vyzvání k doplacení rozdílu), dopravu po Izraeli, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, vstupy do všech zpoplatněných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, speciální rozšířená večeře ve „stanu“ s ochutnávkou vína, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod
CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 490,-/19 Eur/os./pobyt/, do 18 let 440,-/17 Eur/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nebude vyřízeno ani dodatečně (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK), příplatek za 1 lůžkový pokoj 2.900 Kč/112 Eur
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, 272 049 622, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837  e-mail: zajezdy@avetour.czprodej@avetour.cz, www.avetour.cz 

Program:
1. den - 22. 2. čtvrtek - sraz všech účastníků je v Praze na Letišti Václava Havla v odletové hale SEVER - TERMINÁL 1 v 9:15 hod. (případné změny sdělíme ve finálních pokynech) u odbavovacích pultů č. 171-178, vlastní odlet je v 12:25 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, v 17:20 hod. místního času přílet do Tel Avivu, transfer na hotel v Nazaretu – večeře, ubytování
2. den - 23. 2. pátek – snídaně, Nazaret – bazilika Zvěstování, mše svatá, chrám s dílnou sv. Josefa (Svaté rodiny), Kána Galilejská – první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v Káně, hora Tábor – bazilika Proměnění Páně - výjezd taxíky na horu, Seforis (Ziporri) – významné město ve starověké Galileji s římským divadlem, křesťanským kostelem a křižáckou pevnosti, Nazaret – večeře, ubytování
3. den - 24. 2. sobota - snídaně, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, Tabgha – nasycení zástupů – zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi – Petrův apoštolský primát, hora Blahoslavenství – (mše svatá) – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, poté oběd na břehu Galilejského jezera – ryba
sv. Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – biblická řeka Jordán, Nazaret – večeře, ubytování
4. den - 25. 2. neděle – snídaně, Haifa – pohoří Karmel – Mariánská svatyně – Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), návštěva staré Jaffy (Tel Aviv), která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, kostel sv. Petra, Betlém – večeře, ubytování, Betlém – ubytování
5. den - 26. 2. pondělí – snídaně, dopoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, oběd v malebné arabské restauraci v centru Betléma, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení svého chrámu, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře a Seslání Ducha sv., mše svatá, Davidův hrob – tradiční místo hrobu krále Davida, bazilika zesnutí Panny Marie – mše svatá, Betlém – večeře, ubytování
6. den - 27. 2. úterý – snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista – mše svatá, Křížová cesta (Via Dolorosa), Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, bazilika sv. Anny, nádrž Bethesda, odpoledne pomalý a postupný výstup na Olivovou horu přes údolí potoka Cedron, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka
na starý Jeruzalém, chrám Pater Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista, Betlém – večeře, ubytování
7. den - 28. 2. středa - snídaně, mše svatá v bazilice Narození Páně u sv. Kateřiny, poté výjezd
z Betléma - překrásné údolí Wádi Quelt – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení – výhled z centra města, Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zacheův fíkovník, v době přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan – nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři cca 2 – 2,5 hod., Betlém – večeře se závěrečným posezením v „pastýřském stanu“ ubytování
8. den - 1. 3. čtvrtek – snídaně, dopoledne Ein Karem – místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikat, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, po poledni prohlídka (z venku) izraelského parlamentu – Knessetu s poblíž stojící obří Menorou se starozákonními výjevy, odlet z Tel Avivu v 17:50 hod. do ČR s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla ve 21:10 hod.

* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek


Další informace naleznete zde

Přikládáme fotodokumentaci z poutě do Svaté země v roce 2016. Podrobnosti zveřejníme.