Pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě 21.7.2017

  • Přidáno: 01.11.2017   |   142 čtení / zobrazení

Pouť královehradecké diecéze ke sv. Zdislavě, patronce rodin a nemocných. Během poutní mše svaté udělování pomazání nemocných z rukou otce biskupa. Následuje modlitební cesta ke studánce sv. Zdislavy a také možnost návštěvy hradu Lemberk. Vypravujeme poutní autobusy z Hradce Králové a Koclířova.
 

Poutní centrum zajišťuje dopravu z východní části diecéze Koclířov – Litomyšl - Vysoké Mýto a bus přímo z Hradce Králové – Jičín - a další místa na trase.
 

Program:
Sobota 21.7.2018 od 9.30 příležitost ke sv. smíření,
v 10.30 hod. přípravná pobožnost k přijetí svátosti nemocných,
v 11 hod. mše sv. Hl. celebrant a kazatel otec biskup Mons. Jan Vokál - při mši sv. udílení svátosti nemocných a doprovodný program pro děti v ambitech.

Ve 13.15hod. pobožnost v kryptě u hrobu sv.Zdislavy

Ve 14 hod.návštěva studánky s pobožností - popř. hradu Lemberk.
 

Zájemci o dopravu volejte Koclířov mob. 731 646 800 nebo e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo paní Helenu Ryklovou z Hradce Králové, mob. 723 262 381, ryklova@bihk.cz