POUTĚ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR V ROCE 2019

 • Přidáno: 11.04.2018   |   1775 čtení / zobrazení

ZAHRANIČNÍ POUTĚ

 • Turzovka a Butkov - 15. 6. - více informací zde
 • Medjugorje - (s mořem) 15. - 23. 9. 2019 - více informací zde
 • Fatima - letecky 19. - 23. 10. 2019 - více infromací zde 
 • Fatima - autobusem - 15. - 25. 10.2019 - více informací zde 
 • Národní pouť do Říma - 30. výročí svatořečení sv. Anežky České - letecky/autobusem - 10. - 14. 11. 2019 - více informací zde  
 • K národní pouti v Římě letecky bude pro zájemce možnost se přihlásit na tuto pouť ve spojení s cestou do Pompejí a Mugnana - centrum úcty sv. Filomény. Termín 9. - 15. 11. 2019 letecky s účastí na celém programu v Římě 11 - 13. 11. a navečer přesun na jih busem 13 - 15. 11., návrat do Říma a odlet do ČR.

DOMÁCÍ POUTĚ
 • Koclířov - sobotní pouť ke sv. Filoméně s hlavní mši sv. v 10.30 o slavnosti nalezení ostatků sv. Filomény (25. 5. 1802)
 • Velehrad - 4. 7. - 5. 7. - sv. Cyril a Metoděj
 • Jablonné v Podještědí - sobota 20. 7. pouť nemocných a rodin ke sv. Zdislavě
 • Koclířov - sv. Filoména patronka farnosti - neděle 11. 8. - 9h., 11 h. a 15 h. mše sv., 10 h. procesí obcí se sv. Filoménou
 • Stará Boleslav - sobota 28. 9. sv. Václav
 • Praha - sobota 16. 11. sv. Anežka Česká, Jezulátko