Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Požehnané Vánoce a milostiplný rok LP 2022

  • Přidáno: 21.12.2022   |   173 čtení / zobrazení

Ave M+J! Drazí přátelé,

dočkali jsme se Vánoc 2022! I čtvrtá svíce na adventním věnci již pomalu dohořívá. A dá-li Pán, otevře se nám cesta v Novém roce 2023. Denně se za vás modlíme a přejeme vám sílu unést všechny těžkosti, kříže i utrpení a jak se modlíme v našem zásvětném slibu,  obětujeme je na smír, za své hříchy a hříchy celého světa a světlo Ducha sv. k rozpoznávání znamení času. Doba Mariina je zde!

Liduška připojuje za recepci ještě pozvání k nám ještě nyní, v prosinci. Připravujeme ale ještě i další programy a poutě v novém roce. Tak věřířme, že si budete moci vybrat, jak velcí, tak i malí i mladí. A prosíme vás, nemyslete jen na sebe, že už dochází síly, ale zvěte osobně i další, kdo o Koclířovu ČM Fatimě a Capelinhě ještě nevědí. Čeká nás ještě mnoho příprav a především předání s pozváním k přijetí.

"Bůh nás ve fatimském poselství volá k tomu, abychom obrátili svůj pohled na Svatou Nazaretskou Rodinu, kde se chtěl narodit, růst a posvěcovat se, aby nám ukázal vzor k následování pro naše kroky na cestě poutníků, kteří putují na zemi do nebe". (S. Lucie dos Santos, Výzvy Fatimského poselství).

A nyní, o Vánocích, máme všichni příležitost, ještě více se ke Svaté Rodině z Nazareta přiblížit.

S požehnáním otce Pavla a pozdravením i modlitbami Hanky, Lenky, Martina, Vaška K., Lidušky, Drahušky, Kubíčka, Janičky, Františka, Tamarky, Vaška Č. vám všem přejeme požehnaný a milostiplný nový rok LP 2022 od Jesliček v Českomoravské Fatimě v Koclířově, od Panny Marie Fatimské, svaté Filomény a Jakuba a svatého Josefa.

A ještě pozvání z recepce ČM Fatimy

Můžete se opět k nám těšit na vánoční pobyt s požehnáním pro rodiny, koncertem a hosty kouzelníky. Možná se Vám zdá, u nás a kouzelník, že je to zvláštní, ale jsou to spíše perfektně vykonané triky a může jít i o iluze. Ve starém zákoně byly také tzv. kejklíři co napodobovali egyptské rány, např. Zkažení vody - „Mojžíš a Áron učinil jak Hospodin přikázal. Áron zvedl hůl a před očima faraona a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu, která se proměnila v krev. Ryby lekly, Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi.“ (Ex 7,20 a 21) a verš 22a Ale totéž učinili egyptští věštci svými kejklemi.

Zahajujeme TÝDENNÍ PROGRAMtradičně v úterý 27.12.2022 slavením mše sv. v 18:00 hod. a požehnáním vína na svátek sv. Janas vánočním koncertem Dalibora 29.12. v 16:30 hod. - duchovní obnovou pro rodiny 30.12. - silvestrovskou poutí ke sv. Josefovi na Hřebeč se mší sv. v 10:30 hod. i tradičním silvestrovským galavečerem - a ... Možná přijde i kouzelník - pro děti i dospělé, rodiny i jednotlivce....  Plakátek s programem ZDE: 

NOVÝ ROK 2023 SVĚŘÍME A ZASVĚTÍME Neposkvrněnému Srdci Panny Marie přímo o půlnoci, v závěru mše sv. (31.12. ve 23:00 hod.). V neděli 1.1. 2023, o slavnosti Panny Marie Matky Boží mše svatá v 9:00 a 11:00 hod.

A když vám to nevyjde v tomto termínu, zvolte si některý z nabízených programů o prvních sobotách, exerciciích, při letních dovolených, rekreačních pobytech a nebo i kdykoliv individuálně během roku k odpočinku pro duši i tělo. Připravujeme také poutní cesty do Svaté země, Fatimy, Medžugorje, na Slovensko. Připojte se k nám. 

Těšíme se na každého z vás v tento vánoční čas. Recepce ČM Fatimy v Koclířově. Pro bližší informace a přihlášky nás můžete kontaktovat: tel. 731646800, email: recepce@cm-fatima.cz