Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Požehnání kaple Zjevení - Capelinhy pro země střední a východní Evropy

  • Přidáno: 03.10.2022   |   364 čtení / zobrazení

V Koclířově u Svitav, v bývalém klášteře redemptoristů, požehnal v sobotu 1. 10. apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, spolu s diecézním biskupem Janem Vokálem, přesnou repliku fatimské Capelinhy, určenou Světovým fatimským apoštolátem pro střední a východní Evropu.

„Před 105 lety si přála Panny Marie, která se v portugalské Fatimě zjevila pasáčkům, aby na místě zjevení byla postavena kaple. Světový apoštolát Fatimy se snaží na různých místech světa vyhovět přání Panny Marie, aby se tak lidem přibližovala poselství, která nám Panny Maria předává, řekl mimo jiné na úvod slavnosti Mons. Pavel Dokládal, který zároveň v tento den ukončil v českomoravském fatimskému apoštolátu službu jejího prezidenta.

Věřící, kteří zaplnili klášterní areál, byli svědky žehnání korunky Panny Marie Fatimské. „Usilujeme o to, abychom byli sjednoceni ve víře a lásce a představovali živou církev putující pod ochranou Panny Marie po této zemi“, řekl bezprostředně před korunováním sochy Panny Marie onou korunkou královéhradecký biskup Jan Vokál.

Jak se svěřil apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, prožíval v sobotu velkou radost, protože se do Koclířova po 17 letech vrátil. Tehdy ho do Koclířova doprovázel ještě arcibiskup Karel Otčenášek. „Rád bych vás všechny srdečně pozdravil a předal vám požehnání svatého otce v tuto mimořádnou událost tohoto poutního dne na znamení víry. Před 105 lety nám Panna Maria zanechala prostřednictvím tří malých dětí poselství. Skrze ně nás pozvala k modlitbě a k oběti. Pozvala nás také, abychom napravili naše cesty k posvěcení, ke svatosti. Pozvala nás i k modlitbě za obrácení celého světa. Toto poselství je platné dnes snad ještě více než kdykoliv dříve, zvláště s pohledem na válečné události nedaleko nás“, řekl před tím, než kapli požehnal a dodal, že své povolání ke kněžství jako mladý chlapec uviděl právě ve spojení s úctou Panny Marie Fatimské. „Tehdy jsem již byl členem Světového hnutí Fatimy, ale tenkrát jsme se jmenovali Modrá armáda. Často jsme jako malí chlapci měli s kamarády v neděli odpoledne svědčit lidem o poselství z Fatimy. A lidé nám rozuměli, protože naše poselství bylo jednoduché. Modlili jsme se růženec, každý nám rozuměl a následovali nás. Povolání narůstalo a rozmnožovalo se. Mám velkou radost, že je vaše fatimské hnutí aktivní a dávám mu svoji plnou podporu. Před padesáti lety jsem šířil poselství jako malý chlapec. Dnes tak činím ve službě, poslání zástupce svatého otce Františka. Poselství je to prosté - Naše matka, Panna Maria nás volá. Když volá matka, dítě odpovídá. Jde o jemné a něžné volání, plné důvěry a milosrdenství“, povzbudil přítomné papežský velvyslanec.

Předseda vlády České republiky Petr Fiala zaslal do Koclířova pozdrav, v němž mimo jiné stojí: „Otevření a požehnání Capelinhy, kterých je na světě jen několik, se jistě stane významným krokem, který posílí význam Koclířova v mezinárodním měřítku. Motto Fatimského apoštolátu zní: modlitba sjednocuje svět. A já se modlím za to, aby fatimské poselství v těchto tragických časech přispělo k obnovení míru v celé Evropě a k duchovnímu propojení všech křesťanů.“

Pontifikální mši svaté v českém jazyce předsedal apoštolský nuncius, homilii při ní pronesl diecézní biskup, s nímž se kolem oltáře shromáždily dvě desítky kněží. V sobotu posvěcená kaple má přesné parametry onoho centrálního místa v portugalské Fatimě, včetně oltáře, liturgického prostoru ke slavení mše svaté, i cesty pokání na kolenou, která povede od památníku Anděla míru.

O víkendu došlo v Koclířově ještě k jedné významné události. Prezidentkou Fatimského apoštolátu v České republice se pro příští roky stala Hana Frančáková.

Zdroj: www.bihk.cz

Fotogalerie zde  a také zde