Českomoravská FATIMA

PROGRAM NA VÍKEND S 1. SOBOTOU 6. 8. 2022 – 27. výročí Českomoravské Fatimy Koclířov a Svatá Filoména (5.-7.8.2022) , SVÁTEK SV. FILOMÉNY - 11.8.2022 , FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN 12.-13.8.2022, 15.-16.8.2022 - POUŤ DO ŠAŠTÍNA A NA HORU BUTKOV

  • Přidáno: 04.08.2022   |   248 čtení / zobrazení

PROGRAM NA VÍKEND S 1. SOBOTOU 6. 8. 2022 – 27. výročí Českomoravské Fatimy Koclířov a Svatá Filoména (5.-7.8.2022) , SVÁTEK SV. FILOMÉNY - 11.8.2022 , FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN 12.-13.8.2022, 15.-16.8.2022 - POUŤ DO ŠAŠTÍNA A NA HORU BUTKOV (Slovensko)

  • 1. pátek 5. 8. 2022 - svátek Panny Marie Sněžné

15.00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství - zahájení výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátost smíření v kostele - zakončení v 17.00 hod. Litanie k Božskému Srdci Páně, obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

17.15 hod. Slavný sv. růženec, mariánská pobožnost

18.00 hod. Mše sv. z mariánského svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie

20.00 hod. Moderovaná adorace a zahájení celonoční adorace

24.00 hod. Zahájení modliteb Desatera sv. růženců - 1. přikázání

  • 1. mariánská sobota 6. 8. 2022 - Svátek Proměnění Páně a 27. výročí ČM Fatimy Koclířov

8.00 hod. Modlitba sv. růžence - 2. přikázání a zakončení noční adorace

10.00 hod. Sv. růženec za nemocné - 3. přikázání

10.30 hod. Mše sv. v kostele ČM Fatimy ze svátku Proměnění Páně.

Po mši sv. průvod do farního kostela. Zde v 11.30 hod. zahájení pouti sv. Filomény - bratrstvo sv. Filomény a WAF – přijetí nových členů do bratrstva a WAF – požehnání a oblečení hnědých škapulířů Panny Marie Karmelské a výroční posvěcení atributů sv. Filomény.

Odpolední program:

13.15 hod. Sv. růženec - 4. přikázání s rozjímáním

14.00 hod. Uvítání otce biskupa Mons. Jana Vokála a hostů. Duchovní slovo otce biskupa a moderovaná beseda s farníky a poutníky v kostele

15.00 hod. Poděkování za 50 let života odborné pastorační asistentky Hanky Frančákové, 27. výročí ČM Fatimy a pozvání k připitku, agapé a vzájemnému sdílení - nádvoří Klášterní kavárny a cukrárny

16.30 hod. Sv. růženec na úmysly poutníků - 5. přikázání - v kostele ČMFa

17.00 hod. Koncelebrovaná pontifikální mše sv. ze Svátku Proměnění Páně - hl.celebrant a kazatel otec biskup Mons. Jan Vokál, koncelebruje generální vikář diecéze Mons. Jan Paseka a kněží.

V závěru mše sv. Te Deum na poděkování za dokončení generální opravy exteriéru farního kostela sv. Filomény a sv. Jakuba a 27 let služby a poslání poutního místa Českomoravské Fatimy Koclířov

20.30 hod. Modlitba desatera sv. růžence - 6. přikázání

  • NEDĚLE 7. 8. 2022 - HLAVNÍ POUTNÍ DEN FARNOSTI S PATRONKOU, SV. FILOMÉNOU  - VŠE PROBÍHÁ VE FARNÍM KOSTELE

8.30 hod. Sv. růženec 7. přikázání

9.00 hod. Slavná poutní mše sv. ke cti sv. Filomény - hl. celebrant Mons Pavel Dokládal, děkan a farář v Koclířově - po mši sv. zásvětný průvod se sv. Filoménou obcí. Modlitby a zpěvy s dechovou hudbou - zakončení v kostele ČM Fatimy

10.30 hod. Sv. růženec 8. přikázání;

11.00 hod. Poutní mše sv. - hl. celebrant P. Ing. Ľubor Schlossár, farář (Opatov); 12.00 hod. Anděl Páně a sv. růženec - 9. přikázání

14.00 hod. „Sv. Filoména – malá velká světice“ - pásmo svědectví a modliteb

15.00 hod. Poutní mše sv. - Te Deum - závěr farní pouti

17.30 hod. Sv. růženec - 10. přikázání, nešpory a adorace.

  • čtvrtek 11. 8. 2022 – Svátek svaté Filomény

Kostel ČM Fatimy: 8.00 hod. – mše sv.

Farní kostel: 17.30 hod.  Sv. růženec; 18.00 hod. Mše sv. ke cti sv. Filomény

19.00 hod. Večer díků a chval – „Největší dar“ – provází modlitbou a zpěvem písní vlastní tvorby Gabriela Veselá a Schola Panny Marie z farnosti Koclířov

  • PÁTEK 12. 8. 2022

15.00 hod. Zahájení pravidelného programu – Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, (15-18 hod. s příležitostí ke svátosti smíření)

Fatimská vigilie

17.30 hod. Sv. růženec; 18.00 hod. Votivní mše sv. ke cti sv. pasáčků, Františka a Hyacinty

19.30 hod. Večerní program fatimské vigilie ve farním kostele.

  • SOBOTA 13. 8. 2022 FATIMSKÝ DEN

HLAVNÍ HOST P. Marian Kuffa a Slovenský dohovor pre rodinu:

8.30 hod. Sv. růženec;  9.00 hod. Mše sv. na úmysly džbánu milosti – hl. celebrant a kazatel P. Marian Kuffa, koncelebruje Mons. Pavel Dokládal, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

10.30 hod. Pravidelná sobotní mše sv. bude ve farním kostele sv. Filomény - hl. celebrant P. Ľubor Schlossár.

Celodenní program modlitby a svědectví - doprovází P. Marian Kuffa a Slovenský dohovor pre rodinu Slovensko.

  • NEDĚLE 14. 8. 2022 – PROGRAM V KOSTELE ČM FATIMY:

Hlavní mše sv. v 9.00 a 11.00 hod. Sv. růženec v 8.30 a 10.30 hod.

Dětřichov mše sv. v 10.15 hod.

Hřebeč kostel sv. Josefa nad tunelem - v 16.30 hod. mše sv. z Vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Večerní program v kostele ČM Fatimy od 17.30 hod. - duchovní příprava na pouť na Slovensko.

Pondělí 15. - úterý 16. 8. 2022 2-DENNÍ PUTOVÁNÍ SLOVENSKEM (autobusem):

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ ŠAŠTÍN A SKALNÉ SANKTUÁRIUM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ NA HOŘE BUTKOV u Povážské Bystrice.

Na uvedené programy není třeba se předem hlásit - pouze pro zajištění ubytování v Koclířově nebo na pouť na Slovensko - přihlášky recepce Fatima Koclířov - recepce. Tel: 731 646 800