Růžencový seminář a Mariánská konference 4.10.-7.10.2018

  • Přidáno: 18.11.2017   |   150 čtení / zobrazení

ŘÍJNOVÝ RŮŽENCOVÝ SEMINÁŘ S VÝROČNÍ KONFERENCÍ WAF V ČR 4.-7. 10.2018

Seminář s účastí otce biskupa Jana Vokála

1.den: čtvrtek 4. 10. 2018

Příjezd, ubytování 17.30 sv. růženec 18 hod. mše sv.

Společné setkání s občerstvením

2. den – 1. pátek 5.10.2018 - celosvětový den adorace Dětí Eucharistie - za dar ochrany života a za rodiny

9-12 hod. Dopolední blok semináře a odpolední zahájení v 15 hod. modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství, tichá adorace v Den Milosrdenství pokračuje do 16.30 hod.

17-18 hod. Adorace Dětí Eucharistie za dar života

18 hod. mše sv.

20 hod. přednáška semináře 22-08 hod. celonoční adorace

3.den - 1. mariánská sobota 6.10.2018 - výroční den zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

8 hod. sv. růženec a zakončení celonoční adorace

9.30 hod. zahájení hlavního dne výroční konference WAF na hlavní tribuně

10.30hod. přivítání sídelního biskupa JE. mons. Jana Vokála a pontifikální mše sv. s účastí všech regionů WAF v ČR - výroční obnova zasvěcení - zásvětný průvod s Pannou Marii areálem sv. Jana Pavla II. a ve 12 hod. Anděl Páně u památníku Anděla ČR

14 hod. hlavní program konference WAF ČR – duchovní slovo otce biskupa Jana

„Šířit úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - víc a lépe poznávat a milovat Pannu Marii - to je vůle jejího Syna Ježíše Krista“ - pomoc apoštolátu - svědectví

16 hod pobožnost u sv. Filomény, patronky dětí Mariiných

17 hod. závěrečná mše sv. 1.soboty a hlavního dne konference WAF

Večeře a společné sdílení účastníků semináře při občerstvení

4.den - neděle 7. 10. 2018 (svátek Panny Marie Růžencové)

8-9 hod. modlitební celosvětová hodina za dar života k Panně Marii, Ochránkyni života

9 hod. nedělní mše sv.

11 hod. zakončení semináře - Anděl Páně s Tv NOE a oběd

MIMOŘÁDNÉ ZVÝHODNĚNÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI PRO ČLENY WAF ČR

(při předložení průkazu člena WAF ČR obdrží při tomto semináři slevu 50% z ceny ubytování