Seminář Maria a Josef 4.5.-8.5.2018

  • Přidáno: 18.11.2017   |   103 čtení / zobrazení

MARIA A JOSEF“

HLAVNÍ FORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠIŘITELE ÚCTY K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 4. - 8.5. 2018

Vede mimořádný host – PhDr. Štěpán Maria Filip OP, ThD.

1.den – zahájení na 1.pátek 4.5.2018 v 15 hod. Den Milosrdenství – Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace a svátost smíření 17.30 hod. sv.růženec 18 hod. mše sv.

20 hod. úvodní přednáška semináře

22 - 08 hod. celonoční adorace

2.den – 1.mariánská sobota 5.5.2018

8 hod. sv. růženec a zakončení celonoční adorace

10 hod.žehnání nemocných v 10.30 hod.mše sv. na úmysly poutníků

13.15 hod. rozjímavý svatý růženec

14 hod. hlavní přednáška semináře s diskusí i pro účastníky 1.soboty

15.30 hod. pobožnost ke sv.Filoméně a duchovní slovo WAF ČR na květen

16.30 sv. růženec Světla

17 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.

19.30hod. program semináře

3.den - neděle 6.5.2018

8.30 hod. sv.růženec 9 hod. nedělní mše sv. 11 hod. přednáška semináře

Po obědě volno – odpočinek – vycházka 16.30 hod. přednáška semináře

17.30 hod. sv.růženec, nešpory, adorace 20 hod. film - Zázrak ve Fatimě

4.den – pondělí 7.5.2018

Mše sv. v 8 hod. a v 18 hod. Dopolední blok semináře: 9.30-12 hod.

Odpolední blok: 15 - 17.30 hod. 17.30hod. modlitba sv. růžence 18 hod. mše sv.

5.den – úterý 8.5.2018 - mariánský svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí

9 hod. závěrečná přednáška semináře – shrnutí - závěry

10.30 hod. slavná mše sv. - Te Deum - modlitby Anděla

12 hod. Anděl Páně a zakončení semináře

Oběd - možnost zůstat 9. a 10.5. 11.5. začíná seminář vnitřního uzdravení P. Eliase Velly OFM Conv. a exercicie „pravá tvář boha otce