Víkendové setkání mládeže a pouť ke sv. Josefovi 16.-18.3.2018

  • Přidáno: 01.11.2017   |   167 čtení / zobrazení

TRADIČNÍ JARNÍ SVATOJOSEFSKÝ VÍKEND PRO MLADŠÍ I BEZ OMEZENÍ 16.-18.3

Pro tento seminář sekce mladých WAF v ČR platí pro všechny členy (po předložení průkazu člena WAF) poloviční cena – tedy sleva 50%.

Čekáme vás v pátek 16.3.2018 (i s vašimi dětmi) - v programu každý pátek je Den Milosrdenství v čase 15-18 hod. s adorací a svátostí smíření. (podle možnosti příjezdů a péče o malé děti upravíme večerní program setkání)

Sobota 17.3.2018 - hlavní den – s poutí ke sv. Josefovi na Hřebeč.

Vyjdeme v 9.15 hod. křížovou cestou obcí přímo na Hřebeč

Zde budeme - věříme, že již naposledv v rozbitém kostele sv. Josefa slavit poutní mši sv. v 11 hod.

(v květnu by měl být kostel po generální opravě a slavnostně znovu posvěcen)

Pro ty poutníky, kteří přijdou na pravidelnou poutní mši sv. do Fatimy v Koclířově na 10.30 hod. bude připraven mikrobus s odjezdem v 10.40 hod. na tuto poutní mši sv. s návratem opět do ČM Fatimy v Koclířově.

Návrat do Fatimy-oběd-relaxace s dětmi-návštěva klášterní cukrárny.

Podle vhodnosti a povinnosti péče o přítomné malé děti pak sestavíme pozdní odpolední a večerní program-vzájemné sdílení - formační slovo aj.

17.30 hod. modlitba sv.růžence a nešpory

Neděle 18.3.2018 – 5. postní

Sejdeme se ráno, kdo bude moci, už v 8.30hod. na společné modlitbě sv.růžence

A pak všichni v 9 hod. na nedělní mši sv. - pro děti malé i větší bude připravena při této mši sv. katecheze v klubovně a pak všichni po mši sv. zakončíme společnou modlitbou a zasvěcením celého společenství u památníku Anděla ČR.

Následuje sdílení v klášterní kavárně-cukrárně a oběd po společné modlitbě Anděl Páně.