1. sobota a slavnost sv. Alfonse Maria z Liguori - sobota 1. srpna 2020 i se zvýhodněnou pozvánkou na jubilejní slavení do Koclířova

  • Přidáno: 05.06.2020   |   110 čtení / zobrazení

MIMOŘÁDNÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND 25 – 30 – 45 – 50 – 48 (bohužel bez slavení RHEMA, ale s vámi, blízkými)

Českomoravská Fatima Koclířov (bezprostředně reagujeme na zprávu, že naši „Malťané“ z komunity Gesu Salvatur nemohou z Malty přijet a vyhlašujeme mimořádný „náhradní“ program se všemi výše uvedenými jubilei.

Čtvrtek 30. 7. 2020

Příjezd - ubytování na 3 noci (s mimořádnou jubilejní cenou-slevou 50%); v 18 hod. mše sv. a přátelské posezení s poděkováním za dar 50 let bratra Martina Palkoviče a dodatečně 45 let kněžství otce Pavla.

Pátek 31. 7. 2020

30 let Fatimského apoštolátu v ČR - dataprojekce, svědectví, duchovní programy a přímé spojení videomostem s Maltou - přednáška – Clyde Attard a Josette Bonello. Mše sv. v 18 hod. Svátost smíření nebo duchovní rozhovor 15-18 hod. a společný Večer díků a chval ve 20 hod. i celonoční adorace jubilejní 1. soboty.

1. mariánská sobota 1. 8. 2020 - Tento den děkujeme za posvěcení a slavnostní otevření ČM Fatimy v Koclířově na I. srpnovou sobotu v roce 1995 - tedy 25 let Fatimy v Koclířově.

25. výročí požehnání a otevření Českomoravské Fatimy v Koclířově biskupem Karlem Otčenáškem - poutní slavnost patrona poutního kostela sv. Alfonse Maria z Liguori a současně den 48. narozenin sestry Hanky.

Hlavní mše sv. na poděkování za 25 let ČM Fatimy bude již v 10.30 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. - následuje zásvětný průvod s Pannou Marii Fatimskou a společný přípitek i občerstvení pro všechny poutníky.

Hlavní odpolední program ve spojení se sv. Filoménou, patronkou dětí Mariiných a Světového živého růžence od 14 hod. V 15.30 koncert dechové hudby Řetůvanky - jubileum Fatimy - pravidelná mše sv. v 17 hod. - poutní u sv. Alfonse - patrocinium.

Večerní duchovní i společenský program v areálu sv. Jana Pavla II. doplněný o dataprojekci „Koclířov žije“-  k 25. výročí tohoto poutního místa.

Neděle 2. 8. 2020

Slavnostní bohoslužba u sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v 9 hod. Po skončení pozvání do farní cukrárny, káva – sdílení; 11 hod. rozloučení a zakončení mimořádného víkendu. Te Deum. Oběd.