Českomoravská FATIMA

Kontakt

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT V ČR
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 736 32 996

tel.: 731 646 800
e-mail: recepce@cm-fatima.cz


Kontakt na regionální centra Fatimského apoštolátu a modlitební skupiny najdete zde. Sledujte nás i na Facebooku

Příspěvek na naší činnost  můžete poslat bankovním převodem na číslo účtu 1156529001/2700. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať! Potvrzení o daru pro daňové účely Vám rádi vystavíme.

GDPR

Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecně nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) Fatimský apoštolát v ČR, se sídlem Koclířov u Svitav, Koclířov 195, jako správce osobních údajů dle nařízení GDPR vnitřní směrnicí upravuje interní pravidla nakládání s osobními údaji, jejich zpracování, zabezpečení, ochrany a přístupu k nim ve smyslu citovaného Nařízení, platného zákona o zpracování osobních údajů a dalších platných právních předpisů.

Návštěvník poutního místa Koclířov u Svitav bere také na vědomí, že prostor kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské je monitorován kamerovým systémem a také přítomností v areálu ČM Fatimy a farnosti Koclířov je informován, že mohou být pořizovány foto a videozáznamy z konaných akcí.

Účastník korespondence s recepcí Českomoravské Fatimy bere na vědomí, že elektronická pošta včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže osoba není zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Při reservaci a objednávkách se účastník řídí finálními pokyny vydanými recepcí Českomoravské Fatimy. Pokud účastník obdrží e-mail omylem, oznámí to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymaže ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou zpožděním doručení e-mailu.