Českomoravská FATIMA

Duchovní slovo

PO ROCE „100+1“ – CO UŽ JSI UDĚLAL(A) PRO MOJI MAMINKU?Naše vzpomínky se nevracejí jen k 13. květnu 1917, ani k stejnému dni před rokem, kdy jsme s celou Církví doprovázeli papeže Františka v Cova d´ Iria, ale jsou podnětem k tomu, abychom přinášeli do svého prostředí Srdce Neposkvrněné – Srdce naší Matky, Matky Církve - Pannu Marii. Ježíš to chce a my mu v tom máme pomáhat - více a lépe poznávat a milovat Pannu Marii.

Vstupujeme do období léta 2018, které ohraničují dva mariánské měsíce – květen – měsíc „májový“ a růžencový říjen. Máme 2 základní okruhy. Jednak naši Cova d´ Iria na pomezí Čech a Moravy - Českomoravskou Fatimu v Koclířově a pak všechny diecéze naší země Čech, Moravy a Slezska, kam jsme ustanovujícím dekretem posláni šířit autentické poselství Fatimy - Mariina Neposkvrněného Srdce.

1. OKRUH - ČM FATIMA KOCLÍŘOV:
od května do října (včetně) kromě pravidelných společných modliteb a mší svatých ve všední dny (pondělí až pátek) pro poutníky, hosty i návštěvníky církevní turistiky:
· Každý pátek - Den Milosrdenství v 15 h. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke sv. smíření, 18 h. mše sv.
· Každou sobotu -  dopolední program - v 10 hod. modlitba za nemocné, 10.30 h. mše sv.
· Každou neděli - v 9 h. mše sv. v kostele ČM Fatimy, v 15 h. mše sv. ve farním kostele (naproti) ke cti sv. Filomény, patronky dětí Mariiných a Světového živého růžence.
Po celý víkend je otevřena restaurace Fatima a přímo ve středisku klášterní kavárna a cukrárna. Poutníci i návštěvníci mohou požádat o prohlídku s výkladem obou poutních areálů Fatimy i sv. Filomény (farní kostel a areál). Všechny další programy, 1.soboty, fatimské dny, semináře, exercicie - to vše je samozřejmě zachováno a podrobně popsáno nejen v aktualitách, ale také v kalendáři akcí na našem webu.

2. OKRUH - FARNOSTI A SPOLEČENSTVÍ V DIECÉZÍCH ČECH A MORAVY:
Postupně navštěvujeme všechna regionální centra WAF v ČR s fatimským programem, modlitbou, výkladem, slavením mše sv., obnovou zasvěcení - nově budeme pro naše členy předávat také škapulíř Panny Marie Karmelské při těchto regionálních setkáních, popř. i přijetí nových členů do Mariiny „Modré armády“.
Navíc můžeme přijet Pannou Marií fatimskou i do farností k vykonání duchovní obnovy. Je třeba souhlasu duchovního správce.
Kéž alespoň někteří pochopíme, že naplnění poslání WAF obou těchto okruhů je ve vertikále plně závislé na Ježíši Kristu a v horizontále na nás samotných. Máme dát k dispozici všechny své schopnosti, tak, jako kdyby vše záviselo jen na nás. Tak nás to učí sv. Jan Pavel II v encyklice novo millenio ineunte v 38. kapitole.
Proto jsme začali vydávat a posílat Koclířovský zpravodaj Fatimy jako měsíčník, proto jsme napojeni přes internet kamerou a už přes 800 z vás se s námi spojilo.
A proto i v tomto duchovním slově volám vás, předávejte v dnešním světě zaplaveném informacemi a akcemi dílo Panny Marie svým blízkým, známým i s pozváním, ale tak, aby ve všem bylo možné poznat, že je to pro Ježíše a jeho Matku Marii.

Rád vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
 
PS: Měsíc květen zahajujeme dvěma mimořádnými semináři - mariánským a charismatickým. Je možné se ještě k oběma připojit. A kdo z vás by měl kdykoliv možnost přijet na pár dnů pomoci, tak jako v loňském roce jubilea - moc o to prosíme, dejte vědět. Opravdu na všechno nestačíme. Navíc nám přibyla ještě i restaurace, kterou také sami provozujeme. Ave, ave – pomoz, Maria, pomoz každý, kdo můžeš a chceš.....
Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu

 

Verze pro tisk ZDE


 

ARCHIV

7/2013

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017
12/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019

11/2019

12/2019

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

7/2020

8/2020

9/2020

10/2020

11/2020

12/2020

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

10/2021

11/2021

12/2021

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

7/2022

8/2022

9/2022

10/2022

11/2022

12/2022

1/2023

2/2023

3/2023

4/2023

5/2023

6/2023

7/2023

8/2023

10/2023

11/2023

12/2023

1/2024

2/2024

3/2024

4/2024

5/2024