Duchovní slovo

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - BŘEZEN 2018
a ZÁVĚRY ZE SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH VEDOUCÍCH WAF V ČR


Toto slovo na březen 2018 reflektuje shrnutí a závěry ze setkání vedoucích regionů WAF (Světového apoštolátu Fatimy) v ČR a pozvaných blízkých pozorovatelů. Jsou základní orientací pro další službu.
Víkendové setkání ve dnech 9. - 11.2.2018 bylo zahájeno svědectvími z jednotlivých regionů z prožívání Jubilea Fatimy 2017 a velkým DÍKŮVZDÁNÍM Bohu, Panně Marii za mimořádné nasazení při přípravách a realizaci Fatimských dnů ve farnostech českých a moravských diecézí. Díky!!!


Veškeré další působení WAF v ČR ve všech regionech-diecézích stojí na vůli Boží v jedné konkrétní službě – úkolu:
JEŽÍŠ CHCE, ABY LIDÉ VÍCE POZNALI A MILOVALI PANNU MARII A MY (PASÁČCI - NYNÍ WAF) MÁME V TOM JEŽÍŠI POMÁHAT!
POSLÁNÍM SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY JE HNED PO ŠÍŘENÍ EVANGELIA OPATROVAT A AUTENTICKY PŘEDÁVAT A ŠÍŘIT ÚCTU K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE.

Každý člen WAF - Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v ČR a především regionální vedoucí, jejich zástupci a blízké osoby na základě pověření prezid
enta hnutí v ČR:
mají především starost o svou vlastní rodinu a své farní společenství a poté o upřednostnění mezi všemi ostatními aktivitami v Církvi (často velmi potřebnými) – na prvním místě konkrétními způsoby - vlastním duchovním životem a apoštolskou horlivostí.
- Šířit a pomoci projednávat s duchovními správci všech farností metodické pokyny návrhu zasvěcení farností a rodin Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, které sekretariát České biskupské konference rozeslal všem farnostem prostřednictvím jednotlivých biskupství českých a moravských diecézí, a to na základě rozhodnutí Plenárního zasedání České biskupské konference 23. - 24.1.2018, bod 7 citace zápisu:
Závěr: ČBK podporuje a doporučuje zasvěcení farností Panně Marii podle metodiky Fatimského apoštolátu v ČR, který rozešle sekretariát ČBK na jednotlivá biskupství. (rozesláno na jednotlivá biskupství dne 9. 2.2018).
- Šířit s obnovou 1. pátků v měsíci také úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie skrze smírná svatá přijímání o 1.sobotách v měsíci.
- Šířit v rodinách, ve farnostech a společenstvích modlitbu svatého růžence.
- Zachovat a kde je to možné, oživit o obnovit činnost všech 17 regionů WAF v ČR a regionu mladých, vytvářet a oživovat modlitební skupiny, společenství podle programu a metodiky uvedené v publikaci Fatima naše naděje se sešitem Té Paní, jež zem naši navštěvuje.
- V regionech se snažit vést členy a blízké WAF ke spojení s ČM Fatimou v Koclířově. Přes internet je možné každý den se ráno, v poledne a večer spojovat modlitbou, účastnit se akcí v Koclířově či zahraničních poutí, které jsou uvedeny na www.fatima2017.cz
- Prezident hnutí osloví některé z vedoucích či nových pozorovatelů se jmenováním do nově ustanoveného sboru poradců. Ten bude představen všem členům společně s volbou prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR na nové volební období při národní konferenci 6. 10. 2018 v Koclířově.

Prosím všechny členy, blízké a nemocné, aby si toto slovo – ZÁVĚRY - velmi pozorně i vícekrát přečetli, o nich ve společenství hovořili a uvažovali, a to v plném rozsahu. Tedy i v oblastech, které se zdají nedostupné či nereálné. S vděčností předává se všemi v ČM Fatimě v Koclířově a z celého srdce

Žehná v Kristu a Marii váš Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČRVerze pro tisk ZDE


 

ARCHIV

7/2013

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017

12/2017

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018