Duchovní slovo

LISTOPAD 2017

SLAVENÍ JUBILEA FATIMY KONČÍ - ZAČÍNÁ PŘIJETÍ JEHO OVOCE

S velkou vděčností za tento jubilejní rok Fatimy i s milostmi všeho toho, co jsme mohli prožít při národní pouti ve Fatimě 12.-13.9., při putování milostné sochy Panny Marie z Cova da Iria v katedrálách a na poutních místech v naší zemí a při zasvěcení České republiky do Neposkvrněného Srdce Panny Marie a skrze ni Bohu - prosím, PAMATUJME, ŽE TÍMTO JUBILEUM NEKONČÍ! NAOPAK – TOTO ZAKONČENÍ-NAPLNĚNÍ JE ZAČÁTKEM CESTY, KTERÁ JE OVOCEM TOHO, CO NÁM BŮH SKRZE ZJEVENÍ PANNY MARIE PŘED 100 LETY VE FATIMĚ PŘEDAL.

Modlitbu Jubilea jsme se mohli společně modlit po celý rok Jubilea a dále až do 31.12.2017. Poté ve spojení s ovocem slavení, vždy na první fatimské mariánské soboty. Ať z kartiček či z pamětních obrázků, kde je tato modlitba proložena několika zvoláními „SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI“.
Jubilejní web chceme zachovat. Najdete zde závěrečnou zprávu, která byla přijata otci biskupy na podzimním Plenárním zasedání České biskupské konference v Praze. Její součástí je výzva k přijetí ovoce slavení Jubilea - úzce související s jejím příslibem „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“. Současně si můžete prohlédnout hezké fotografie ve fotogalerii, zachycující všechna místa, která Panna Maria v září a říjnu navštívila.
Hlavním ovocem je PŘIJETÍ SMÍRNÉHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ NA 1. SOBOTY V MĚSÍCI. Jednoduchá metodika pro přijetí ve farnostech je na zmíněném webu www.fatima2017.cz

Rovněž zde je možno nalézt metodiku, jak ZASVĚCENÍ naší země 7. října t.r. i zasvěcení jednotlivých českých a moravských diecézí a přinést do JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ, I S MOŽNOSTÍ POKRAČOVAT PAK I V RODINÁCH, DOMÁCNOSTECH I SPOLEČENSTVÍCH A KOMUNITÁCH.

Třetím klíčovým ovocem je OBNOVA MODLITBY SV. RŮŽENCE VE FARNOSTECH A RODINÁCH. Velký význam má úzké spojení a spolupráce s Českomoravskou Fatimou v Koclířově – nejen přijímáním nových členů mariánského hnutí Světového apoštolátu Fatimy, ale také vroucí snaha obnovit členství především u hlavních osob v regionech, které jsou s Fatimským apoštolátem spojeni a vystupují jménem hnutí a jednotlivých modlitebních skupin ve farnostech. Vždyť naše logo ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT – je také pozváním ke VZÁJEMNOSTI.

1.mariánská sobota 4.11.2017 bude ve spojení s modlitbami za naše zemřelé. I já společně s bratrem, P. Petrem, převezeme ostatky našich nejbližších - tatínka a bratra z Frenštátu do Koclířova, kde je při mši sv. v 10.30 hod. uložíme do našeho hrobu k mamince. Modlíme se za všechny naše zemřelé členy WAF a vyprošujeme ve spojení s nimi sílu začít naplňovat tuto etapu – šíření ovoce Jubilea, které jsem mohli tak mimořádně a požehnaně prožít.
Ve spojení s vámi trpícími v odevzdanosti Bohu skrze Pannu Marii - její Neposkvrněné Vítězné Srdce na vás pamatujeme v našich modlitbách.

„…Ó, Maria, z Cova da Iria, přišla jsi k nám, svoji lásku nám dát...
Ó, Maria, z Cova da Iria, růženec náš, s láskou chceme Ti dát…“
S vděčností pamatujeme také na ty, kteří náš již předešli na věčnost. Zvláště v čase oktávu modliteb za zemřelé. Ať odpočívají v Kristově Pokoji.

Rád žehnám vám, vašim rodinám i společenstvím

Váš v Kristu a Marii Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR


PS: V pondělí 13.11. se těšíme na setkání v Třebíči a v sobotu 18.11. se společně setkáme v Praze v katedrále v 10 hod. a u Pražského Jezulátka poděkujeme při mši svaté ve 14 hod. za tento jubilejní rok Fatimy. Hanka odlétá provázet poslední letošní pouť do Fatimy a na zasedání mezinárodní rady. Mimo společná jednání se zúčastní cesty do Pontevedra ve Španělsku. Na první prosincovou sobotu 2.12. zahajujeme nový Církevní rok se zasvěcením farnosti Koclířov. Těšíme se s vámi na vánoční a silvestrovský pobyt v ČM Fatimě (27.12. - 1.1.2018)

Verze pro tisk ZDE

ARCHIV

7/2013

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017