Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:
POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU neděli od května do října
15:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek, soboty mimo 1. mariánské soboty)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - SRPEN 2018

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – SRPEN 2018
 
Středa 1. 8. slavnost sv. Alfonse - patrona kostela Fatimy
11 hod. mše sv. - celebruje P. Zdeněk Šilhánek
12-18 hod. – adorace; 18 hod. mše sv.

Čtvrtek 2. 8.
8 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal
 
Pátek 3. 8. - I. pátek- zahájení novény ke sv. Filoméně, vyslání obrázku do rodin
15:00 hod. Korunka k Božímu milosrdenství, adorace – možnost sv. zpovědi
18 hod. mše sv.; 20:00 hod. – večer chval navazuje celonoční adorace s možností se připojit
 
Sobota  4. 8. – poutní den – I. MARIÁNSKÁ SOBOTA – 2. den novény
10:00 hod. - žehnání nemocných - bolestná tajemství sv. růžence
10:30 hod. - mše sv. na společné úmysly - hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal
14:00 hod. přednáška (a beseda) hlavního hosta, kterým je olomoucký arcibiskup Jan Graubner
svědectví novokněze P. Ondřeje Poštulky, sv. růženec a novokněžské požehnání
17:00 hod. slavná mše sv.
hl. celebrant a kazatel OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP J.E. Mons. JAN GRAUBNER

 
Neděle 5. srpna 2018 – Posvěcení římské baziliky Panny Marie – 3. den novény
8.30 hod. - růženec; 9 hod. mše sv. - ČM Fatima; 11 hod. mše sv. – farní kostel  - Mons. Pavel Dokládal
15 hod. mše sv. – farní kostel – P. Zdeněk Šilhánek
16 hod. - farní kostel sv. Filomény benefiční koncert dechové hudby Řetůvanka
se svými sólisty pod vedením pana Jiřího Zemana

4. den: pondělí 6. 8. 2018 (svátek Proměnění Páně) Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18 hod. u sv. Filomény (farní kostel)

5. den: úterý 7. 8. 2018 Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18hod. u sv. Filomény

6. den: středa 8. 8. 2018 (svátek sv. Dominika) Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima a v 18 hod. u sv. Filomény
Navíc od 9.30 do 12 hod. - duchovní obnova a od 12 do 17 hod. adorace

7. den: čtvrtek 9. 8. 2018 Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima, v 18 hod. u sv. Filomény

8. den: pátek 10. 8. 2018 (sv. Vavřince) a Den Milosrdenství (od 15 do 18 hod. svátost smíření)
Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18 hod. u sv. Filomény
20 hod. Úvodní přednáška víkendového semináře „Svatá Filoména“
(všechny přednášky semináře jsou v Českomoravské Fatimě, v posluchárně)

9. den: sobota 11. 8. 2018 (svátek sv. Filomény)
Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima a v 10.30 hod. u sv. Filomény („škapulířová“ pouť); Přednášky semináře v 9 hod. a 16 hod.

NEDĚLE 12. 8. 2018 - HLAVNÍ POUTNÍ SLAVNOST SVATÉ FILOMÉNY
Všechny bohoslužby jsou u sv. Filomény ve farním kostele
9 hod. hlavní poutní mše sv.; následuje v 10hod. tradiční procesí obcí se sochou sv. Filomény
11 hod. mše sv. pro poutníky 14 hod. pobožnost ke cti sv. Filomény
15 hod. poutní mše sv. a slavnostní Te Deum - zakončení pouti a novény
Přednáška semináře v 16.30hod. (pak 17.30 sv. růženec a v 18 hod. mše sv. – Fatimská vigílie – ČM Fatima)
 
Pondělí 13. 8. 2018 – Fatimský den
9:00 hod. - mše svatá na úmysly džbánu milosti - Mons. Pavel Dokládal; adorace, zásvětný průvod

Středa 15. 8. - Nanebevzetí Panny Marie
8-18 hod. - celodenní adorace, 17:30 hod. sv. růženec, 18:00 hod. mše sv.

Neděle 19. 8. 2017  - 20. neděle v mezidobí
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. - mše sv., 17.30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace
15:00 hod. - farní kostel sv. Filomény
Exercicie pro mladé P. Josepha Billa od 20. 8. – 25. 8. 2017 v ČM Fatimě s otcem Georgem Biju
 
Středa 22. 8. – Panna Maria Královna
8-18 hod. - celodenní adorace, 17:30 hod. sv. růženec, 18:00 hod. mše sv.
 
Neděle 26. 8. 2017  - 21. neděle v mezidobí
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. - mše sv., 17.30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace
15:00 hod. - farní kostel sv. Filomény
 
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov