Aktuální pořad bohoslužeb

VYUČOVÁNÍ WAF ČR

PŘES INTERNET - ZAHÁJENÍ 25. 3. 2020

Ve středu 25. března 2020 o slavnosti Zvěstování Páně zahájím vyučování prostřednictvím internetu, a to každou středu dopoledne a opakování každý pátek večer.

Vyučovací hodina bude mít dvě části, a to nejprve: Síla a moc Božího Slova a na to naváže aplikace v mariánské spiritualitě Fatimy.

Každou středu po modlitbě sv. růžence (8 hod.) bude vyučování začínat v 8.30 hod.

Každý pátek bude téma vyučovací hodiny opakováno ve 20.00 hod.

Současně každý den můžete být s námi spojeni při slavení mše sv. s duchovním sv. přijímáním:

neděle - 9.00 hod. mše sv.

středa a pátek - 18.00 hod. mše sv.

pondělí, úterý, čtvrtek a sobota - 8.00 hod. mše sv.

Trvá každý den možnost se s námi modlit sv. růženec:

Před každou mší svatou, pokud je mše sv. ráno tak v 7.30 hod., pokud je večer, tak v 17.30 hod. v neděli 8.30 hod.

Sv. růženec se modlíme 3x denně: ráno, v poledne a navečer v 17.30 hod. Navazuje modlitba Církve. Na závěr bohoslužby nebo modlitby, tedy 3x denně může každý z farníků přijít do kostela a požádat o podání sv. přijímání.

Každý pátek můžete přijít k osobní a úplné svaté zpovědi v čase 15-18.00 hod.

Aktuální vyjádření WAF - Fatimského apoštolátu v ČR k celosvětové pandemii najdete v duchovním slově na duben, které zveřejníme rovněž 25. 3. 2020 na našem webu www.cm-fatima.cz

Nebuďme sami, buďme s Bohem.

Žehná vám v Kristu a Marii

Váš Pavel Dokládal

a

a

DUCHOVNÍ PROGRAM farnosti a ČM Fatima KOCLÍŘOV

BŘEZEN2020

KE SHLÉDNUTÍ A STAŽENÍ ZDE

vzhledem k mimořádným opatřením vlády i prohlášením ČBK, diecézního biskupa královéhradecké diecéze v období pandemie a karantény - COVID-19

sledujte aktuální ohlášky prostřednictvím on line vysílání vždy po skončení mše svaté a modliteb v obvyklých časech 8-12-17.30 hod. 

Rovněž umístíme do aktualit na našem webu. 

Děkujeme za pochopení a zůstáváme i nadále ve spojení při našich modlitbách.

Českomoravská Fatima, Koclířov 

A

PRAVIDELNÝ PROGRAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)

 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každá první sobota v měsíci
Mše svaté v 10.30 a v 17.00 hod. , celodenní program 
Každá třetí sobota v měsíci
16.30 hod. mše svatá v kapli svatého Josefa na Hřebči (nad tunelem)
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – kostel ČM Fatimy
Každou poslední neděli (květen-říjen)
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény

Vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu na recepce@cm-fatima.cz a my vám rádi zašleme aktuální  číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

V roce 2020 připadají poutě 1. mariánských sobot na tyto dny: 4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12.

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea Fatimy vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:

POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU poslední neděli v měsíci od května do října
18:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, výpomocný kněz farnosti Koclířov