Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program: POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní
 
Každý a pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek, soboty mimo 1. mariánské soboty)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - DUBEN 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI A ČM FATIMY KOCLÍŘOV  - duben 2018


Od Velkého pátku 30.3. do soboty 7.4. se modlíme novénu k Božímu Milosrdenství
 
Neděle 8. 4. – neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8:30 hod. sv. růženec;  9 hod. mše sv. s požehnáním obrazů a obrázků Božího Milosrdenství, po mši sv. setkání v klášterní kavárně-cukrárně
 
Čtvrtek 12. 4. Fatimská vigílie
8 hod. farní mše sv.; 17:30 hod. sv. růženec; 18 hod. mše sv. – Fatimská vigilie s tradičním programem
 
Pátek 13. 4. – Den Milosrdenství a pravidelný program Fatimského dne 
9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti; po mši sv. adorace, žehnání nemocných a zásvětný průvod, Te Deum
17:00 hod. hodina smíru a modliteb a v 18 hod. mše sv. jako ovoce Jubilea Fatimy

Neděle 15. 4. – 3. neděle velikonoční
8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.;  17:30 hod. sv. růženec
 
Neděle 22. 4. – 4. neděle velikonoční
8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.;  17:30 hod. sv. růženec

Neděle 29. 4. – 5. neděle velikonoční
8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.;  17:30 hod. sv. růženec
 
Návštěvy kněze u nemocných dle osobní domluvy nebo na uvedeném kontaktu
 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme i 1. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov
 
Ekonomická správa:
David Lipovský
Tel.: 734 181 659, e-mail: david.lipovsky@cm-fatima.cz