Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:
POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU neděli od května do října
15:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek, soboty mimo 1. mariánské soboty)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - ČERVEN 2018

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ČERVEN 2018

1. pátek 1. 6. 2018 – DEN MILOSRDENSTVÍ
15 – 18 hod. adorace a možnost svátosti smířeni, 18:00 hod. mše sv.
20:00 hod. Večer díků a chval
Celonoční adorace od 22:00 do 8:00 hod.
(s možností se připojit)
 
1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 2. 6. 2018  Program na samostatném plakátku          
10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků
13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence         
14:00 hod. „Otec biskup, ThDr. Josef Hlouch žil v letech 1963-1968 v tomto domě v Koclířově – bude naším dalším národním světcem“ – Přednáška s diskusí a novými fakty s našimi hosty z českobudějovické diecéze – Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
17:00 hod. – koncelebrovaná mše sv. Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
 
Neděle 3. 6. 2018
8:30 hod. Modlitba sv. růžence,
9:00 hod. MŠE SVATÁ v ČM Fatimě. Po mši sv. PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA obcí s dechovkou. Oltáře u Nejsvětější Trojice, ve farním kostele a v Nazaretské kapli. Modlitba za farnost, za živé i zemřelé. Pozvání pro rodiny – vypravte děti za družičky
15:00 hod.  Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba

Pátek 8. 6. 2018 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství , Adorace
15-18:00 hod. příležitost ke svaté zpovědi, 18:00 hod. Mše svatá
 
Sobota 9. 6. 2018 – Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Sobotní poutní program 10.00 hod. adorace, 10.30 hod. poutní mše svatá
 
Sobota 9. 6. – Neděle 10. 6. – víkend otevřených zahrad
Pravidelný poutní sobotní a nedělní program
 
Neděle 10. 6. 2018 – 10. neděle v mezidobí
8:30 hod. růženec, 9:00 hod. mše sv., sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
15:00 hod. Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba
17.30 hod. sv. růženec, nešpory, svátostné požehnání
 
Úterý 12. 6. 2018 - Fatimská vigilie
8:00 hod. mše sv. – P. Josef Krajíček  / 17:30 hod. svatý růženec 18:00 hod. mše sv. a po ní program vigilie

Středa 13. 6. 2018 - Fatimský den
8:30 hod. růženec; 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti,
žehnání nemocných, zásvětný průvod;  od 12:00 hod. adorace (17-18 h. „Svatá hodina“); 18:00 mše sv.
 
Neděle 17. 6. 2018 – 11.  neděle v mezidobí
8:30 hod. růženec, 9:00 hod. mše sv., sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
15:00 hod. Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba / 17.30 hod. sv. růženec, nešpory, svátostné požehnání
 
Čtvrtek 24. 6. 2018
12:00 hod. mše sv. s udílením svátosti manželství
 
Neděle 24. 6. 2018 – slavnost Narození sv. Jana Křtitele
8:30 hod. růženec, 9:00 hod. mše sv., sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
15:00 hod.  Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba
17.30 hod. sv. růženec, nešpory, svátostné požehnání
 
Pátek 29. 6. 2018 - Slavnost sv. Petra a Pavla

Sobota 30. 6. 2018

Sobotní poutní program 10.00 hod. adorace, 10.30 hod. poutní mše svatá
17.30 hod. sv. růženec, nešpory

Neděle 30. 6. 2018 
 8:30 hod. růženec, 9:00 hod. mše sv., sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
15:00 hod.  Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba
17.30 hod. sv. růženec, nešpory, svátostné požehnání
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov
 
Ekonomická správa:
David Lipovský
Tel.: 734 181 659, e-mail: david.lipovsky@cm-fatima.cz