Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program: POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní
 
Každý a pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek, soboty mimo 1. mariánské soboty)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - ÚNOR


Neděle 28. 1. 2018 - 4. neděle v mezidobí
8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. mše sv., po mši sv. setkání v klášterní kavárně-cukrárně
17.30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace
 

I. pátek 2. 2. 2018 – Uvedení Páně do chrámu - svátek Hromnic

15:00 hod. – eucharistický výstav, zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání (možnost svátosti smíření ve zpovědnici v kostele 15-18h)

17:30 hod. růženec; 18 hod. mše sv.

22:00 hod. zahájení celonoční adorace k I. mariánské sobotě

I. mariánská sobota - 3. 2. 2018 svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

(viz samostatný plakátek)
10:30 hod. slavná mše sv. na spol. úmysly poutníků

17:00 hod. mše. na poděkování za dar 71 let života P. Petra Dokládala,

Neděle - 4. 2. 2018 - 5. neděle v mezidobí

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání

9. - 11. 2. 2018 – setkání vedoucích Fatimského apoštolátuNeděle 11. 2. 2018 – Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání


Pondělí 12. 2. 2018 - Fatimské vigilie

8:00 hod. mše sv. / 18 hod. mše sv. zahájení Fatimské vigilie

Úterý 13. 2. - Fatimský den - výroční den úmrtí sestry Lucie dos Santos (13. 2. 2005)

8:30 hod. – sv. růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

adorace – žehnání nemocných podle liturgie Fatimy, zásvětný průvod

17:00 hod. hodina smíru a modliteb; 18 hod. mše sv. jako plod jubileaStředa 14. 2. 2018 - Popeleční středa <<< DEN PŘÍSNÉHO POSTU >>>

8 -18 hod. - celodenní adorace - Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 18 hod. – mše sv. s udílením popelceNeděle 18. 2. 2018 – 1. neděle postní

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání

Úterý 20. 2. 2018 – sv. Hyacinta a František

Je připravena rekolekce pro všechny-  i pro členy a zaměstnance WAF v Koclířově

  • 8 hod. - sv. růženec (výjimečně v tuto dobu nebude mše sv.)

Následuje po sv. růženci pozvání do kavárny a cukrárny na kávu, zákusek, občerstvení.

  • 9:30 je společné setkání, rekolekční přednáška v kapli sv. Antonína nebo v posluchárně

(podle počtu přítomných - zváni jsou všichni poutníci ctitelé Fatimy)

  • 10:30 hod. mše sv. ke cti našich pasáčků s osobním požehnáním pro službu ve WAF - Fatimském apoštolátu v ČR

  • 12 hod. - Anděl Páně a modlitba bolestných tajemství sv. růžence

a oběd v restauraci Fatima (je možné si jej předem objednat přes naši recepci)Neděle 25. 2. 2018 – 2. neděle postní

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání

PROGRAM BOHOSLUŽEB NA MĚSÍC ÚNOR KE STAŽENÍ ZDE

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov
 
Ekonomická správa:
David Lipovský
Tel.: 734 181 659, e-mail: david.lipovsky@cm-fatima.cz