Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:

POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU poslední neděli v měsíci od května do října
18:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - ZÁŘÍ 2019

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ZÁŘÍ 2019
Ke stažení ZDE:
CUKRÁRNA - letní provoz bude ukončen v neděli 1. 9. tedy od 27. 8. - 1. 9. otevřeno 10-12 a 14-17 hod.
  • Neděle - 1. 9. 2019
8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace
  • pátek 6. 9. 2019 – DEN MILOSRDENSTVÍ
15:00 hod. Den Milosrdenství – Adorace – příležitost ke sv. zpovědi (15-18:00 hod.)
17:30 hod. Svatý růženec; 18:00 hod. - mše sv.             20.00 hod. Adorace      
Od 22 hod. celonoční adorace, v kapli sv. Antonína do 8:00 hod. modlitbou sv. růžence a svátostným požehnáním
  •  sobota 7. 9. 2019 – I. MARIÁNSKÁ SOBOTA      
Mše svatá v 10.30 a v 17.00 hod. Pravidelný poutní program na samostatném plakátku
  •  neděle - 8. 9. 2019 - 23. neděle v mezidobí – Narození Panny Marie
8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace
  • Čtvrtek 12. 9. – Fatimská vigílie
8:00 hod. ranní mše sv.
17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. a program Fatimské vigilie
  • Pátek 13. 9. FATIMSKÝ DEN
8:30 hod. růženec;                               
9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti – hlavní celebrant -  Mgr. PhDr. Štěpán Maria Filip Ph.D OP
adorace, zásvětný průvod
17:00 hod. – Svatá hodina; 18:00 hod mše sv. – P. Zdeněk Šilhánek
  • neděle - 15. 9. 2019 - 24. neděle v mezidobí – Panna Maria Bolestná
8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. - při mši sv. v 9 hod. a pak bezprostředně po mši sv. příprava k biřmování v kapli sv. Antonína                    Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace
 
  • SOBOTA - 21. 9. 2019 – TŘETÍ SOBOTA V MĚSÍCI - 16:30 HOD. MŠE SV. U SV. JOSEFA NA HŘEBČI  
  •  neděle - 22. 9. 2019 - 25. neděle v mezidobí 8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárněPravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace
  • neděle - 29. 9. 2019 - 26. neděle v mezidobí – poslední neděle v měsíci 8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně, 18:00 hod. – mše svatá – farní kostel

VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE 3. 10. – 6. 10. 2019
 
VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY KOCLÍŘOV · 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 5. října 2019 · HLAVNÍ DEN KONFERENCE
8.00 hod. Radostný sv. růženec a zakončení adorace      9.30 hod. Modlitba slavných tajemství sv. růžence za misie
 
10.30 hod. Slavnostní uvítání J.E. Mons. Charlese D. Balvo, apoštolského nuncia v ČR
Hlavní mše svatá národní konference WAF

PRAVIDELNÝ PROGRAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každá první sobota v měsíci
Mše svaté v 10.30 a v 17.00 hod. , celodenní program 
Každá třetí sobota v měsíci
16.30 hod. mše svatá v kapli svatého Josefa na Hřebči (nad tunelem)
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – kostel ČM Fatimy
Každou poslední neděli (květen-říjen)
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, výpomocný kněz farnosti Koclířov