Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program: POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní
 
Každý a pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek, soboty mimo 1. mariánské soboty)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb

 

Sobota 18. 11. Děkovná pouť do Prahy k Pražskému Jezulátku; v Koclířově poutní mše sv. v 10.30 hod.

Neděle 19. 11. 33. neděle v mezidobí + třetí neděle tridua na přípravu zasvěcení farnosti

8:30 hod. modlitba růžence

9:00 hod. mše sv. s promluvou – duchovní příprava k zasvěcení farnosti; osobní přebrání novény k zasvěcení farnosti, po mši svaté beseda s panem farářem

17:30 hod. pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)

Pátek 24. 11. – zahájení novény k zasvěcení farnosti, je možné se denně připojit společně s farností při mši sv. ukončení 2. 12. 2017

Neděle 26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 hod. modlitba růžence; 9:00 hod. mše sv.; po mši společné sdílení v cukrárně

17:30 hod. pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)

2.12.2017 – 1. mariánská sobota. Mše svaté v 10.30 hod. a v 17 hod. / příležitost ke svaté zpovědi 9-11.30 a 14-17h.

18.00 hod. žehnání a rozsvícení vánočního stromu

3. 12. 2017 1. neděle adventní – FARNÍ DEN - HLAVNÍ DEN ZASVĚCENÍ FARNOSTI NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE žehnání adventních věnců (přineste s sebou)

PROGRAM BOHOSLUŽEB NA MĚSÍC LISTOPAD KE STAŽENÍ ZDE

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov
 
Ekonomická správa:
David Lipovský
Tel.: 734 181 659, e-mail: david.lipovsky@cm-fatima.cz