Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Aktuální pořad bohoslužeb

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – LISTOPAD 2019

ke stažení ZDE:

Pravidelný program: 7:30 hod. růženec + 8:00 hod. mše sv. (po, út, čt), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)

Každá středa adorace 18:00 hod. - mše svatá

Každý pátek – DEN MILOSRDENSTVÍ 
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství 
 

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření       18:00 hod. - mše svatá

Každá sobota poutní program 10:00 hod. modlitba za nemocné   10:30 hod. mše svatá

(Každou 3. sobotu v měsíci - 16.30 hod. mše sv. v kostele sv. Josefa na Hřebči (nad tunelem)

Každou neděli8:30 hod. – růženec    9:00 hod. – mše svatá  17.30 hod. modlitba sv. růžence, nešpory

(Každou poslední neděli od května do října - 18.00 hod. mše sv. ve farním kostele ke cti sv. Filomény)

1. 11. – 3. 11. seminář  „POKÁNÍM K ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ“
                    
– Václav Čáp, lidový misionář, teolog i tlumočník P. Eliase Velly

- s celodenním programem 1. MARIÁNSKÉ SOBOTY a autogramiádou nové knihy o o.Eliasovi od 14.00 hod.

1. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH a sobota 2. 11. Památka věrných zesnulých program na samostatném plakátku i s připomínkou modliteb za zemřelé – „dušičkový oktáv“

neděle 3. 11. 2019 – 31. neděle v mezidobí

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. - při mši sv. v 9 hod. a pak bezprostředně po mši sv. příprava k biřmování v kapli sv. Antonína               Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace

8. - 10. 11. soukromé exercicie pro manžele

sobota 9. 11. 2019 – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence            10:30 hod. - mše sv.

neděle 10. 11. 2019 – 32. neděle v mezidobí

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. -                Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory

  • Úterý  12. 11. – Fatimská vigílie

8:00 hod. modlitba sv. růžence

17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. a program Fatimské vigilie

  • Středa 13. 11. FATIMSKÝ DEN + svátek SV. ANEŽKY ČESKÉ

8:30 hod. růženec                                

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti – adorace – přes TV NOE přenos z Říma

17:00 hod. – Svatá hodina; 18:00 hod mše sv.

sobota 16. 11. 2019

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence            10:30 hod. - mše sv. – P. Zdeněk Šilhánek

TŘETÍ SOBOTA V MĚSÍCI - 16:30 HOD. MŠE SV. v kostele SV. JOSEFA NA HŘEBČI (nad tunelem)

neděle 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv.                  Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně

symbolicky v 17:11 hod. se rozezní kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. Naše společnost si připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi.                                                                      Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory

pondělí 18. 11. 2019 – 8:00 hod. – sv. růženec a ranní chvály · mimořádně mše sv. v 18 hod.

sobota 23. 11. 2019  - mimořádně mše svatá místo 10:30 hod. až večerní v 18 hod. 

neděle 24. 11. 2019 – slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv.                  Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně

Farní kostel: 17:30 hod. sv. růženec  18:00 hod. mše svatá – ke cti sv. Filomény

sobota 30. 11. 2019

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence            10:30 hod. - mše sv.

a otvírání adventní doby rozžíháním vánočního stromu nejprve 16:00 – Dětřichov a 17:00 Koclířov

neděle 1. 12. 2019 – 1. neděle adventní

8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše svatá s žehnáním adventních věnců – vezměte s sebou; 17.30 sv.růženec,nešpory A

PRAVIDELNÝ PROGRAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)

 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každá první sobota v měsíci
Mše svaté v 10.30 a v 17.00 hod. , celodenní program 
Každá třetí sobota v měsíci
16.30 hod. mše svatá v kapli svatého Josefa na Hřebči (nad tunelem)
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – kostel ČM Fatimy
Každou poslední neděli (květen-říjen)
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény

Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu na recepce@cm-fatima.cz a my vám rádi zašleme aktuální  číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

V roce 2019 připadají poutě 1. mariánských sobot na tyto dny: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:

POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU poslední neděli v měsíci od května do října
18:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, výpomocný kněz farnosti Koclířov