Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:

POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU poslední neděli v měsíci od května do října
18:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - ČERVENEC 2019

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ČERVENEC 2019
  • 1. prázdninový týden
Čtvrtek 4.7. 8:00 h. mše svatá a nabídka vycházky ke sv. Josefovi na Hřebeč a ke sv. Marii Magdaléně do Kamenné Horky
Pátek 5.7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje Dopoledne setkání v kapli v 10:00 h. a v 10:30 přenos ČT2 a spojení s Velehradem. V 15 h. korunka a výstav Nejsvětější Svátosti, 17.30 h. sv růženec, 18:00 h. mše sv. a od 22 h. do 8 h. ráno celonoční adorace 
6.7. 1.mariánská sobota Mše sv. 10.30 h. a 17:00 h. – celodenní program na plakátcích
Neděle 7.7. Mše sv. v 9:00 h. (ČMFa) a v 10:30 h. v Dětřichově  
  • 2. týden - nabídka programu pro rekreanty
Pondělí 8.7. mše sv v 8:00 h.  Úterý 9.7. mše sv. v 8:00 h.
Středa 10.7. Dopolední prázdninová duch. obnova. Od 12 h. adorace, 18:00 h.  mše sv.
Čtvrtek 11.7. v 8:00 h. mše svatá
Pátek 12.7. v 15:00 h. korunka a výstav Nejsvětější Svátosti, v 18 h. mše sv. a program vigilie Fatimy
Sobota 13.7. Fatimský den – 8:30 hod. sv. růženec, 9:00 h. mše svatá, žehnání nemocným a zásvětný průvod, 17:00 h. hodina Milosrdenství, 18:00 h. mše svatá 
Neděle 14.7. ČM Fatima - sv. růženec v 8.30 h., mše svatá v 9:00 h.
  • 3. turnus - Cesta kolem světa
Pondělí 15.7. mše sv v 8:00 h, 18:00 h. pro děti      Úterý 16.7. mše sv. v 8:00 h. 18:00 h. pro děti
Středa 17.7. Dopolední prázdninová duch. obnova. Od 12 h. adorace, 18:00 h.  mše sv.
Čtvrtek 18.7. v 8:00 h. mše svatá
Pátek 19.7. v 15:00 h. korunka a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 18:00 h. mše sv.
Sobota 20.7. mše sv. v 10:30 h., zároveň je diecézní pouť do Jablonného v Podještědí
Neděle 21.7.ČMFatima - sv. růženec v 8.30 h., mše svatá v 9:00 h., v 10:30 h. mše sv.-Dětřichov
  • 4. týden
Pondělí 22.7. mše sv. v 8:00 h.                                 Úterý 23.7. mše sv. v 8:00 h.
Středa 24.7. celodenní Adorace, 18:00 h. mše sv.  
Čtvrtek 25.7. v 8:00 h. poutní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba st. a sv. Filomény
Pátek 26.7. v 15:00 h. korunka a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 18:00 h. mše sv.
Sobota 27.7. mše sv. v 10:30 h.
Neděle 28.7.  ČM Fatima - sv. růženec v 8:30, mše sv. v 9 h  / farní kostel - mše svatá v 18:00 hod.
 
Hlavní akce v srpnu:
Mimořádný charismatický víkend Rhema celebration 29.7. – 4.8.
Vigilie s l. pátkem 2.8. - mše sv. v 18 h. (Den Milosrdenství od 15:00 h. s příležitostí ke sv. smíření, tichá adorace)
Program 1. mariánské soboty 3. 8. - dopolední program - v 10:30 h. mše sv. Odpolední hlavní program od 14 h.
17 h. mše sv. a navazuje mimořádný program „Rhema“ pod vedením 30-členného charismatického společenství z Malty, s duchovní formací P. Eliase Velly. Zakončení cca 20.30 h. Účastníci programu l. soboty, zajistěte si možnost pozdějšího odjezdu s možností účasti programu s modlitbami za uzdravení duše i těla.
Neděle 4.8. mše sv. v 9 h. a zakončení charismatického semináře
 
Pátek 9.8.v 16:00 h. slavnostní otevření a posvěcení kostela sv. Josefa na Hřebči, o.biskup Mons. Jan Vokál /
 
Tradiční pouť ke svaté Filoméně Neděle 11.8. – mše svaté v 9:00 (s procesím) / 11:00 a 15:00 hod.      
           
Cukrárna v ČM Fatimě – otevřeno denně (kromě pondělí) 10-12 a 14-17 hod.
 
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, výpomocný kněz farnosti Koclířov