Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:

POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU neděli od května do října
15:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - KVĚTEN 2019

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV –KVĚTEN 2019
 
1. 5. – středa -  sv. Josefa Dělníka       10 hod. - májová; - 10.30 hod. mše sv.
od 12 hod. adorace; 17:30 růženec; 18 hod. - Mariánské nešpory a litanie
 
3. 5. – 5. 5. – májový víkend s Marií z Nazareta – samostatný plakátek s 1. mariánskou sobotou
3. 5. – 1. pátek v měsíci - Den Milosrdenství od 15 hod. s adorací
18 hod. mše sv.;    20:00 večer díků a chval od 22 hod. vstup do I. soboty celonoční adorací.
4. 5. – 1. mariánská sobota
mše sv. v 10:30 hod. a 17 hod. - hlavní host – J.E. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
5. 5. – 3. neděle velikonoční
8:30 hod. růženec; 9:00 hod mše sv.; po mši sv. společné setkání v klášterní kavárně-cukrárně
17:30 hod. – májová pobožnost v kostele sv. Filomény
 
8. 5. – středa – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
            - celodenní adorace - 17:30 hod. růženec; 18.00 hod. mše sv.
 
12. 5. 2018 – 4. neděle velikonoční + DEN MATEK + VIGILIE - 102 LET OD ZJEVENÍ VE FATIMĚ
8:30 hod. růženec; 9:00 hod mše sv.; po mši sv. společné setkání v klášterní kavárně-cukrárně
17:30 hod. – růženec, 18:00 hod. - mše sv. vigilie Fatimy – po mši sv. adorace
 
PONDĚLÍ 13. 5. 2018 – FATIMSKÝ DEN
  • 8:30 hod. - modlitba sv. růžence; 9 hod. slavná mše sv. (za úmysly ve džbánu milosti)
    zásvětný průvod areálem Jana Pavla II s Pannou Marií Fatimskou
  • 17:00 hod. SVATÁ HODINA
  • 18:00 hod. mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie Fatimské         
17. - 18. 5. –  pátek - sobota Velehrad
22:15 přednáška v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě – RELATIVIZACE MANŽELSTVÍ A RODINY -  Mgr. JANA JOCHOVÁ (Aliance pro rodinu)  23:45 hod. – zahájení pěšího procesí směrem na Velehrad
cca ve 2:00 hod. – mše sv. v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant Mons. Mgr. PAVEL DOKLÁDAL
19. 5. – 5. neděle velikonoční
8:30 hod. růženec; 9:00 hod mše sv.; po mši sv. společné setkání v klášterní kavárně-cukrárně
17:30 hod. – májová pobožnost v kostele sv. Filomény
 
24. 5. – pátek - NOC KOSTELŮ
15 -18 hod. adorace zahájená Korunkou k Božímu Milosrdenství;  18:00 mše sv.
19  - 22 hod. programy Noci kostelů 

25. 5. – sobota
10.30 hod. - mše sv. ve farním kostele, 
výročí nalezení hrobu sv. Filomény
 
26. 5. – 6. neděle velikonoční
8:30 hod. růženec; 9:00 hod mše sv.; po mši sv. společné sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
17:30 hod. – májová pobožnost v kostele sv. Filomény
30. 5. – čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
31. 5. –  pátek - Svátek Navštívení Panny Marie

 
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov