Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:
POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU neděli od května do října
15:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - ÚNOR 2019

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ÚNOR 2019
 
I. pátek – 1. 2. 2019
15:00 hod. – eucharistický výstav, se zahájením modlitby Korunky k BM
(možnost svátosti smíření ve zpovědnici v kostele 15-18h)
17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše sv.; 20:00 hod. – večer díků a chval
22:00 hod. zahájení celonoční adorace k I. mariánské sobotě
 
I. mariánská sobota - 2. 2. 2019 – Uvedení Páně do chrámu - svátek Hromnic
(viz samostatný plakátek) na mši sv. nezapomeňte mít „hromničku“
10:30 hod. slavná mše sv. na spol. úmysly poutníků
16:50 hod. hlavní mše sv. se zahájením ve farním kostele
 
Neděle - 3. 2. 2019 svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. 17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání
 
čtvrtek 7. 2. 2019 – nás navštíví děti z farnosti Dolní Újezd
 
Neděle 10. 2. 2019 – 5. neděle v mezidobí
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv.
17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání
 
Pondělí 11. 2. 2019 – Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
7:30 hod. sv. růženec; 8:00 hod. mše sv.
 
Úterý 12. 2. 2019  - Fatimské vigilie
8:00 hod. mše sv. / 18:00 hod. mše sv. zahájení Fatimské vigilie
 
Středa 13. 2. - Fatimský den
- výroční den úmrtí sestry Lucie dos Santos (13. 2. 2005)
8:30 hod. – sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti
adorace – žehnání nemocných podle liturgie Fatimy, zásvětný průvod
17:00 hod. hodina smíru a modliteb; 18:00 hod. mše sv.
 
14. - 17. 2. 2019 – setkání vedoucích Fatimského apoštolátu
Mimořádné setkání a pracovní jednání WAF - Fatimského apoštolátu ČR:
Všechny bohoslužby jsou otevřené - možnost účasti farníků či kohokoli z návštěvníků - rovněž se přenášejí přes internet z kostela. Pracovní jednání je pak po celou dobu v posluchárně a je určené pro všechny vedoucí regionů WAF ČR, členy stále rady, správní rady a důvěrníky s jmenovacím dekretem.

Čtvrtek 14. 2. 2019 – 17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv.

Pátek 15. 2. 2019 -  8:00 hod. sv. růženec; 12:00 hod. sv. růženec   
v 15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření či osobním pohovorům. 
17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv.; 20:00 hod. večer díků a chval s výzvami Panny Marie

Sobota 16. 2. 2019  8:00 hod. sv. růženec a po něm výlet-vycházka-podle aktualizace
Poutní mše sv. jako každou sobotu v 10:30 hod.
Pak hlavní odpolední program:
v 15:30 hod. modlitba sv. růžence (pak již v 17:30 hod. vyjímečně nebude) a v 16:00 hod. hlavní mše sv. WAF ČR
 
Neděle 17. 2. 2019 – poutní slavnost svatých Fatimských pasáčků sv. Františka a Hyacinty
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. ke cti Fatimských pasáčků
17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání
 
Středa 20. 2. 2019 - svátek sv. Františka a Hyacinty
8-18 celodenní adorace za poslání WAF v ČR
17:30 hod. sv. růženec a v 18:00 hod. mše sv. s možnosti získání plnomocných odpustků
 
Neděle 24. 2. 2019 – 7. neděle v mezidobí
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. s přípravou na biřmování; 17:30 hod. spol. modlitba, nešpory

 
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov