Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
 Jsme i na FACEBOOKU

Hlavní poutní programy

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI
celodenní hlavní poutní program 1. soboty

(před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.)

Termíny 1. sobot v roce 2018:
7. 1. * 3. 2. * 3. 3. * 7. 4. * 5. 5. * 2. 6. * 7. 7. * 4. 8. * 1. 9. * 6. 10. * 3. 11. * 1. 12.


 

Dopolední program – jako každou sobotu

10:00 hod. modlitby za nemocné

10:30 hod. mše sv.

dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání

(po skončení mše svaté do 13 hod)

13:15 hod. rozjímavý sv. růženec

14:00 hod. přednáška – formace – hlavní host

15:30 hod. farní kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo

16:30 hod. Růženec světla (na úmysly poutníků)

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv.


 

KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE

17:30 hod. sv. růženec,

18:00 hod. mše sv. a adorace. (světelné procesí, promítání filmu aj.)


KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK

8:30 hod. sv. růženec

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti

10:00 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.

!!! NOVINKA: navíc jako ovoce Jubilea vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru; v 18 hod. mše sv.


NOVINKA:
KAŽDOU SOBOTU PO CELÝ ROK - DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO POUTNÍKY

10:00 hod. adorace, žehnání nemocných, sv. růženec

10:30 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení


KAŽDÝ PÁTEK PO CELÝ ROK – DEN MILOSRDENSTVÍ

Od 15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, příležitost ke svátosti smíření do 18h. 18:00 hod. mše sv. 

Pravidelný pořad bohoslužeb ve farnosti Koclířov

Nedělní program:
POUTNÍ KOSTEL SV. ALFONSE A Panny Marie FATIMSKÉ:
8:30 hod. Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod. Nedělní mše sv.
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo, modlitba církve - večerní chvály a adorace
 
POUTNÍ KOSTEL sv. Filomény a Jakuba st.: nově KAŽDOU neděli od května do října
15:00 hod. Nedělní mše sv.

Každou středu 8:00 – 18:00 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní; 18:00 h. mše sv.

Každý pátek Den Božího milosrdenství - svátost smíření 15 – 18 hod. s adorací, 18 hod. mše sv.
 
Všední dny pondělí až sobota: Středisko ČM Fatimy:
7:30 hod. modlitba sv. růžence a 8:00 hod. mše sv. (pondělí, úterý, čtvrtek)
8:00 hod. Společná ranní modlitba (středa, pátek, sobota), ranní chvály, radostný růženec, obnova zasvěcení
10:30 hod. mše sv. (sobota), před mší sv. v 10:00 hod. žehnání nemocných
12:00 hod. Společná polední modlitba (Anděl Páně, bolestný růženec)
17:30 hod. Mariánské modlitební večeřadlo
18:00 hod. mše sv. (středa, pátek)
 

Aktuální pořad bohoslužeb - LISTOPAD 2018

DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – LISTOPAD 2018
 

čtvrtek 1. 11.            
Slavnost VŠECH SVATÝCH

  8:00 hod.       ve středisku ČM Fatimy – Mons. Pavel Dokládal
17:30 hod.       sv. růženec ve farním kostele
18:00 hod.       mše sv. – farní kostel – P. Zdeněk Šilhánek
 
Pátek 2. 11.              
Památka věrných zesnulých

  8:00 hod.       Mše sv. ve farním kostele – Mons. Pavel Dokládal
12:30 hod.       Mše sv. v ČM Fatimě Mons. Pavel Dokládal
od 15 hod.       Korunka k Božímu Milosrdenství - Den Milosrdenství;  Svátost smíření v kostele ČMFa
18:00 hod.       Mše sv. v kostele ČMFa – P. Zdeněk Šilhánek
20:00 hod.       večer chval, od 22 hod. adorace

 

Sobota 3. 11.                           
Celodenní program 1. mariánské soboty a setkání regionu Svitavsko – WAF ČR

Mše sv. v 10:30 hod. a 17:00 hod. v ČMFa (Hl. host: P. Mgr. Jan Paseka – více info na samostatném plakátku)
15:30 hod. Duchovní slovo ve farním kostele s modlitbou ke sv. Filoméně + požehnání hřbitova a modlitby za zemřelé
 
Neděle 4. 11.                        
31. neděle v mezidobí

8:30 hod.         modlitba růžence                    9:00 hod. - mše sv. v kostele ČMFa
17:30 hod.       pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)

 

Neděle 11. 11.                       
32. neděle v mezidobí

8:30 hod.         modlitba růžence                    9:00 hod. - mše sv. 
17:30 hod.       pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)

 

Pondělí 12. 11.          
Fatimská vigilie

7:30 hod.         modlitba růžence                    8:00 hod. - mše sv.
17:30 hod.       sv. růženec;                            18:00 hod. - mše sv. v kostele ČMFa a program Fatimské vigilie


Úterý 13. 11.                         
Fatimský den

8:30 hod.         Modlitba slavných tajemství růžence
9:00 hod.         Mše sv. na úmysly džbánu milosti, žehnání nemocných, zásvětný průvod
17:00 hod.       Svatá hodina                           18:00 hod. - mše sv.

Sobota 17. 11.                       
Děkovná pouť k Pražskému Jezulátku – v Praze od 13:30 hod.
zde pravidelný poutní program jako každou sobotu – v 10:30 hod. mše sv.


Neděle 18. 11.                       
33. neděle v mezidobí +
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
8:30 hod.      modlitba růžence                      9:00 hod. - mše sv.
17:30 hod.    pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)

Neděle 25. 11.                       
Slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 hod.      modlitba růžence;                    9:00 hod. - mše sv. po mši společné sdílení v cukrárně
17:30 hod.    pravidelná večerní modlitba (růženec, nešpory, adorace)


 
PRAVIDELNÝ PROGAM - pokud výše není uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá)
 Každá středa
 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá
 Každý pátek
 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství
 15:00 – 18:00 hod.
  adorace + příležitost ke svátosti smíření
 18:00 hod. - mše svatá
Každá sobota poutní program
10:00 hod. modlitba za nemocné
10:30 hod. mše svatá
Každou neděli
8:30 hod. – růženec
9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie
15:00 hod. – mše svatá – farní kostel sv. Filomény


 
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,
Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

 
Od Květné neděle vychází pravidelný měsíčník Koclířovský zpravodaj Fatimy, který zasíláme elektronicky. Zájemci, zašlete svou e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme 2. číslo.
   
Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR 195, PSČ 569 11 
Mob.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 49325884
 
 
Duchovní správa:
P. Mgr. Pavel Dokládal  - administrátor farnosti Koclířov a Opatov
Tel.: 731 598 752; e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
P. Josef Krajíček - kaplan farnosti Koclířov
P. Zdeněk Šilhánek - duchovní správce farnosti Opatov, kaplan farnosti Koclířov