Českomoravská FATIMA

Online přihláška do Fatimského apoštolátu

Online přihláška do Fatimského apoštolátu v ČR

  • Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů Fatimskému apoštolátu v ČR za účelem vstupu do tohoto církevního hnutí.