Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Mariánská procesí, svatý růženec

K ČEMU V DNEŠNÍ DOBĚ RŮŽENEC A MARIÁNSKÁ PROCESÍ?
 
K pochopení modlitby a významu sv. růžence v naší nové moderní době nejlépe pomůže apoštolský list sv. Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, který nám dal svatý Jan Pavel II. v roce 2003 jako svůj odkaz spolu s uvedením tajemství Růžence Světla.
Modlitba růžence je součástí jasné výzvy Panny Marie, a to nejenom ve Fatimě. Je součástí kultu, tedy úcty k jejímu Neposkvrněnému Srdci.
A právě k tomuto mariánskému kultu také patří zásvětné průvody a procesí, ve kterých vyjadřujeme mariánskou úctu a způsob, jak chceme jít cestou víry za Ježíšem s jeho Matkou Marii. Např. rytmická píseň Rozžíhá Maria svíce v nás je doprovodným vyjádřením.
A 13.července 1917, mimo jiné, Panna Maria při zjevení řekla blahoslaveným fatimským pasáčkům: „Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci“.
ZDÁ SE TI TENTO DŮVOD SLABÝ K TOMU, ABYS ŠÍŘIL A HLAVNĚ ŽIL FATIMSKÉ POSELSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ?
Při vůbec první národní pouti do Fatimy 13.9.2003 napsal do průvodce tehdejší biskup královéhradecký Dominik Duka OP tato slova: „Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny.“