Českomoravská FATIMA

Modlitby

Modlitba ke svatému Františkovi a Hyacintě z Fatimy

Modlitba ke svatému Františkovi a Hyacintě z Fatimy

František Marto (11.6.1908-4.4.1919) a Hyacinta Marto (11.3.1910–20.2.1920) se narodili v Aljustrelu, vesnici ve farnosti Fatima. Spolu s jejich sestřenicí Lucií se jim třikrát zjevil Anděl a šestkrát se setkali s Pannou Marií. Ta jim vždy připomínala důležitost modlitby a konat pokání na smír za hříchy a za obrácení hříšníků. Od té doby měli již jen jeden úmysl: modlit se a trpět - podle toho, jak žádal Anděl a Panna Maria. Ve Fatimě 13. května 2000 papež Jan Pavel II. připojil jejich jména mezi blahoslavené a 13. května 2017 papež František mezi svaté.

zobrazit celý článek...

12