Českomoravská FATIMA

OBNOVENÍ ČINNOSTI BRATRSTVA SV. FILOMÉNY V ČR PŘI POUTNÍM MÍSTĚ SV. FILOMÉNY A WAF ČR

1. Všichni členové WAF v ČR se mohou současně připojit do činnosti a poslání bratrstva sv. Filomény, a to následujícím způsobem:

a) denně k modlitbě sv. růžence připojují hlavní modlitbu ke sv. Filoméně

Ó, svatá Filoméno, Panno a Mučednice,
kterou Bůh oslavil tolika zázraky,
a kterou zástupce Ježíše Krista na zemi ustanovil
Patronkou Živého Růžence a Dětí Mariiných,
ukaž nám jasněji z nebeských výšin,
že hlas tak svatý jako je Tvůj, nemůže být
nevyslyšen a že můžeme právem spoléhat
na Tvou pomoc. Vypros nám milost, abychom byli věrni
Ježíši Kristu až do smrti. Amen.

b) každý měsíc, vždy na 1. sobotu se účastní, podle svých možností, měsíčního modlitebního setkání úcty sv. Filomény, a to přímo u jejího milostného oltáře v Koclířově

c) 3x do roka, především při hlavních poutních dnech sv. Filomény, a to 10. ledna, 25. května a 11. srpna se účastní poutní bohoslužby ke cti sv. Filomény přímo v Koclířově

d) podle daných možnosti se účastní poutí do světového centra v Mugnanu nebo do spřáteleného centra ve Spišském Podhradí.

2. Toto připojení potvrdí svým podpisem do knihy bratrstva sv. Filomény, a to buď osobně v Koclířově nebo písemně, když jim tato cesta v nejbližším období několika měsíců není možná.

3. Institucionální struktura a vedení bratrstva sv. Filomény je dle rozhodnutí mezinárodního prezidenta WAF, Prof. Lópeze a národního prezidenta WAF ČR, Mons. Dokládala totožné se strukturou hnutí Fatimského apoštolátu v ČR a stává se dodatkem jeho součástí