Českomoravská FATIMA

OBNOVENÍ ČINNOSTI BRATRSTVA SV. FILOMÉNY V ČR PŘI POUTNÍM MÍSTĚ SV. FILOMÉNY A WAF ČR

1. Všichni členové WAF v ČR se mohou současně připojit do činnosti a poslání bratrstva sv. Filomény, a to následujícím způsobem:

a) denně k modlitbě sv. růžence připojují hlavní modlitbu ke sv. Filoméně

b) každý měsíc, vždy na 1. sobotu se účastní, podle svých možností, měsíčního modlitebního setkání úcty sv. Filomény, a to přímo u jejího milostného oltáře v Koclířově

c) 3x do roka, především při hlavních poutních dnech sv. Filomény, a to 10. ledna, 25. května a 11. srpna se účastní poutní bohoslužby ke cti sv. Filomény přímo v Koclířově

d) podle daných možnosti se účastní poutí do světového centra v Mugnanu nebo do spřáteleného centra ve Spišském Podhradí.

2. Toto připojení potvrdí svým podpisem do knihy bratrstva sv. Filomény, a to buď osobně v Koclířově nebo písemně, když jim tato cesta v nejbližším období několika měsíců není možná.

3. Institucionální struktura a vedení bratrstva sv. Filomény je dle rozhodnutí mezinárodního prezidenta WAF, Prof. Lópeze a národního prezidenta WAF ČR, Mons. Dokládala totožné se strukturou hnutí Fatimského apoštolátu v ČR a stává se dodatkem jeho součástí