Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

​Farní okénko a zprávy z ČM Fatimy

Masopustní neděle a zahájení doby svatopostní v Koclířově
1.sobotu v březnu 2.3. budeme slavit společně s rodinami našeho vikariátu. Hlavní program pro manžele a rodiny začíná od 14hod ve Fatimě. Na masopustní neděli 3.3. farní bohoslužba začíná v 9 hod. Na 6.3. připadá den přísného postu- Popeleční středa. Po celodenní adoraci (od 8h) zahájíme v 18hod. dobu svatopostní, která nás po 40 dnech dovede až k letošním Velikonocům. Zelený čtvrtek 18.4. (18h), Velký pátek 19.4. (15h)a Bílá sobota 20.4.se slavnou vigiliíVzkříšení v 18h. Samotné Velikonoce - Hod Boží velikonoční - největší svátek v roce - bude letos 21.4.2019 při bohoslužbě, tak jako každou neděli, tedy v 9hod.(v závěru tradiční žehnání velikonočních pokrmů). Během 40 dnů postní doby povedeme pouť do Jeruzaléma a Svaté země a v Koclířově přivítáme P. George Biju z Ugandy na první dubnový víkend i s 1. dubnovou sobotou 6.4.
 
Oznámení
Každý měsíc probíhají přípravy k biřmováni pro dospělé a mládež. Rovněž v náboženství se děti připravují k prvnímu svatému přijímání. Rádi navštívíme i vaše nemocné. Pro všechny má Ježíš otevřenou náručCesty Pravdy a Života.
 
Farní pouť ke svatému Josefovi v kapli na Hřebči
Sobota 16.3. – v 9hod. vycházíme modlitbou Křížové cesty obcí od ČM Fatimy. 11.00 hod. mše svatá v kapli sv. Josefa s modlitbami za živé i zemřelé farníky, dobrodince a poutníky. Po skončení Agapé a radostné sdílení nejen se jmenovci našeho patrona, svatého Josefa.
 
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření – svaté zpovědi
Každý pátek od 15 do 18 hod. , každou první sobotu 9-11.30 a 14-17 hod.
 
Pro případnou návštěvu kněze u vašich nemocných, kontaktujte nás osobně – při každé bohoslužbě a nebo na tel. č. 731 646 800.
 
Aktuality, program bohoslužeb a další informace najdete na našich internetových stránkách www.cm-fatima.cz
 
Rád žehnám Vašim rodinám.
Mons. Pavel Dokládal, farář
Farnost a Českomoravská Fatima Koclířov