Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ KAŽDOU NEDĚLI TAKÉ VE FARNÍM KOSTELE

Od května do října bude navíc kromě pravidelné nedělní mše sv. v 9 hod. v kostele ČM Fatimy také nedělní mše sv. v 15 hod.ve farním kostele ke cti sv. Filomény, patronky naší farnosti, Světového živého růžence a dětí Mariiných. Pomůže to mnohým našim farníkům, pokřtěným členům římskokatolické církve prožít neděli a splnit základní povinnost účasti každou neděli (pokud to zdraví dovolí) na nedělní mši sv.

Tradici celodenních poutí vždy na 1. sobotu v měsíci jsme na poutním místě rozšířili o pravidelnou mši sv. každou sobotu po celý rok, vždy v 10.30 hod.

Sv. zpověď – každý pátek 15-18 hod., každou neděli 8.15-9.30 hod., každou 1.sobotu 9-11.30 a 14-17hod. a kdykoliv dle domluvy. Návštěvy kněze u nemocných dle domluvy.

Během léta probíhají týdenní turnusy pro děti, mládež, rodiny, seniory s bohatou nabídkou doprovodných programů.

 

PROCES BLAHOŘEČENÍ BISKUPA ThDr. JOSEFA HLOUCHA

Na I. sobotu v červnu před 50 lety u příležitosti Pražského jara byla ukončena internace českobudějovického otce biskupa Josefa Hloucha v Koclířově. Biskup Hlouch se mohl opět vrátit k biskupské službě ve své katedrále v Českých Budějovicích.

V tento den 1. mariánské soboty 2. června 2018 nás navštíví jeho současný nástupce, biskup Vlastimil Kročil za doprovodu církevního historika a postulátora procesu blahořečení Prof. Martina Weise, abychom se mohli seznámit s procesem beatifikace biskupa Hloucha, což je pro Českomoravskou Fatimu, ale také celou naši obec velmi významná událost.

Podrobný program najdete na www.fatima2017.cz , ve vývěskách nebo vám jej rádi sdělíme na tel.731 646 800.

 

POUŤ K NAŠÍ PATRONCE SV. FILOMÉNĚ BUDE LETOS TRVAT 9 DNŮ

Devět dnů, tedy novéna ke sv. Filoméně bude letos probíhat v naší farnosti v Koclířově.

Zahájí ji na 1.sobotu 4.srpna metropolita Moravy a arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner. V neděli 5.8. bude poutní program u sv. Filomény v 9 hod. a v 15 hod.

V 16 hod. bude ve farním kostele sv. Filomény benefiční koncert dechové hudby Řetůvanka se svými sólisty pod vedením pana Jiřího Zemana.

Devítidenní program vyvrcholí v sobotu a neděli 11. a 12.srpna, kdy na vlastní svátek sv. Filomény uvítáme poutníky a ctitele této světice ze sousedního Slovenska a v neděli 12.8. po hlavní mši sv. v 9 hod. projdeme tradičním procesím s naší patronkou za doprovodu dechové hudby obcí Koclířov.

Tradiční putování obrázku svaté Filomény v rodinách bude zahájeno v pátek 3.8.2018 při mši svaté v 18.00 hod. Obrázek bude putovat nejméně 9 dní a dále pak dle zájmu rodin i jednotlivců. Zájemci, hlaste se u sestry Hanky. Svatá Filoména činí mnoho zázraků po celém světě, ale také i zde, v životech mnoha těch, kteří ji přicházejí prosit a děkovat za mnohá dobrodiní.

Tradiční kulturní a doprovodné programy budou v tyto dny připraveny Obcí a spolky.

 

POŽEHNÁNÍ BYTŮ, DOMŮ A ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII

Trvá možnost požádat a dohodnout vhodný termín k návštěvu našeho pana faráře Mons. Pavla Dokládala s posvěcením vašeho bytu nebo domu a zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Toto požehnání je bezplatné a není třeba pro něj žádných příprav, kromě domluvy času. Navazuje na zasvěcení celé obce a farnosti 3.12.2017. Domluvit je možno na recepci a nebo osobně se sestrou Hankou.

 

POZVÁNKA NA POUTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

V programu poutních dnů naší farnosti vystoupí v neděli 5.8.2018 ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba st. dechová hudba Řetůvanka se svými sólisty pod vedením pana Jiřího Zemana. Srdečně zve Obec a Římskokatolická farnost Koclířov.
 

Setkání rodáků z Koclířova

Ve dnech 31.8 – 2.9. bude probíhat setkání rodáků z Koclířova v německém Roitzsch. Během tohoto setkání dojde k významné události, uzavření partnerství obcí Koclířov a Roitzsch. V neděli 2.9. se uskuteční diecézní pouť v Huysburgu, na kterou jsme přijali pozvání diecézního biskupa Dr. Gerharda Feige. Společně s naším diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem se jí také zúčastníme. O těchto významných událostech budeme ještě informovat.