Českomoravská FATIMA

Předměty zbožnosti ke sv. Filoméně

Níže uvedené předměty zbožnosti ke sv. Filoméně je možné získat

v prodejně Pastýř v Koclířově 

Pás – šňůrka sv. Filomény: je spontánním projevem zbožnosti ctitelů této světice. Byla to zbožná praxe silně podporovaná (i zavedená) sv. J. M. Vianneyem. Nosí se buď jako pásek kolem těla pod oděvem, nebo jako náramek kolem zápěstí, nebo může být umístěna pod polštářem, v peněžence. Napomáhá ke zvláštní ochraně sv. Filomény proti nemocem těla i duše a při zachování čistoty těla a ducha. Barvy červená a bílá symbolizují mučednictví a panenství sv. Filomény. Její nošení bylo schváleno Kongregací ritů 15. září 1883. Modlitba při prvním oblekání šňůrky - pásu sv. Filomény a modlitba při každodenním nošení zde. 

 

a

Olej sv. Filomény: V roce 1805 v prvním oktávu po přenesení ostatků sv. Filomény do svatyně v Mugnanu ponořila matka nevidomého dítěte prsty do oleje, který hořel v lampě před oltářem světice. Jakmile pomazala víčka svého slepého dítěte, dítě bylo okamžitě vyléčeno. Tento olej napomáhá i v dnešní době k mnohým zázrakům uzdravení a vyslyšení jiných záležitostí.

a

Růženec sv. Filomény: Tento jednoduchý malý růženec sestavil sv. farář arský. Umožňuje krásným a prostým způsobem prokazovat sv. Filoméně naši úctu a lásku. Tvoří jej začátek – medailka a tři bílé perly ke cti Nejsvětější Trojice, pak další medailka s portrétem sv. Filomény spojuje do kruhu třináct červených perel, symbolizujících věk a krvavé mučednictví. Modlitba růžence sv. Filomény zde. 

a

Další předměty zbožnosti ke sv. Filoméně

Kniha Svatá Filoména naše mocná přímluvkyně

aa

Ikony sv. Filomény ve velikosti 40x29cm, 29x21cm, 21x15cm,15x11cm, 11x7cm

a

Kartička sv. Filomény s modlitbou růžence ke cti sv. Filomény

a

Magnetky se sv. Filoménou

a

Socha sv. Filomény 17 cm

a