Českomoravská FATIMA

2. ROČNÍK AKTIVITY (RŮŽE)NEC PRO PANNU MARII

  • Přidáno: 12.05.2020   |   441 čtení / zobrazení

Během celého roku, ale zvláště v mariánských měsících květnu a říjnu jsme častěji vyzýváni k modlitbě svatého růžence. Modlíme se jej často za naše osobní či všeobecné úmysly, jako je např. volba správného rozhodnutí, dar zdraví apod. Modlili jsme se však už někdy svatý růženec s úmyslem odčinit urážky, rouhání a lhostejnosti, kterých se dostává Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?

Nyní k tomu máme příležitost. Fatimský apoštolát v ČR i letos zve k druhému ročníku aktivity (RŮŽE)NEC PRO PANNU MARII.  Panna Marie ukázala 10. prosince 1925 sestře Lucii z Fatimy své Neposkvrněné Srdce ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Touto modlitbou odčinění tak můžeme konat smírné skutky a pomyslné trny tak odstraňovat.

Ve slově růženec je taktéž ukryto slovo růže. Místo růže tak můžeme Panně Marii darovat tuto modlitbu a svůj růženec také zároveň předat jako svůj dar Panně Marii. Darované růžence budou použity pro výstavu na poutním místě v Českomoravské Fatimě v Koclířově s názvem „ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT“. Následně pak budou růžence zaslaný do předem vybrané chudé země světa, kde pak mohou také  posloužit jako dárek pro ty, kteří svůj růženec nemají a budou za toto obdarováni vděčni. I  oni pak mohou dát svůj „dar“ Panně Marii a tak můžeme naši modlitbou propojit celý svět.

Růžence můžete kdykoliv přinést nebo zaslat (i s vaším dopisem či svědectvím) jako jednotlivec, rodina, farnost či společenství na adresu:

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 569 11

Koordinátor: Bc. Václav Kašík, email: vaclav.kasik@cm-fatima.cz

V Koclířově dne 29 . 4. 2021

PLAKÁTEK ZDE

Fotografie z 1. ročníku aktivity (RŮŽE)NEC PRO PANNU MARII