Českomoravská FATIMA

31. 8. - 3. 9. 2023 KOCLÍŘOV

  • Přidáno: 27.07.2023   |   633 čtení / zobrazení

Všem kněžím, vedoucím regionů a modlitebních skupin ve farnostech a blízkým spolu-tvůrcům díla Panny Marie jsme poslali již třikrát po sobě program, pozvání i výzvu k osobní účasti v Koclířově. Je to nejen dokončení 3. etapy Capelinhy, ale také v inauguraci a předání absolutní finále - dokončení 33 let, ve kterých nás dovedla Panna Maria až k 31.8.2023.

Být 3 dny spolu a zakončení. Ještě není zdaleka jasné, jak 31.8. dopadne ty 3 dny  - číslo plnosti do závěru 3.9. v 10 hod. přímo v Capelinhě. Je to boj o každého a každý „centimetr“ území a zakotvení.

Nikomu už nic dalšího osobně posílat nebudeme, jen nyní na webu, kdo je s námi, pak ještě ve Zpravodaji a kdo si ještě vezme plakátky a vyvěsí je u sebe ve farnosti…to je vše. Z reakcí vás nejbližších, které jsme obeslali, nám liduška zmapovala výsledky. Reakce, přihlášky, omluvy aj….

U některých mi hořelo srdce vděčností, u jiných skoro slzy zármutku. I Liduška sama byla dosti vyčerpaná.

NYNÍ PODSTATNÉ: celé 3 dny touží být s námi zástupce Svatého otce, apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Považuje tyto dny za zvlášť podstatné.

Nejprve hned na začátku - autor celého projektu Prof. Américo Pablo López Ortiz. Přiletí již 29.8. z Potorika a jeho výklad a rozbor poselství Fatimy a duchovní rozměr Capelinhy je stěžejní - pro nás bude vše tlumočeno.

Náš teolog Štěpán Maria Filip OP s tématem: „Místo a význam Ruska ve fatimském zjevení“.

V pátek 1. 9. začíná rektor fatimského sanktuária (skutečně jen výjimečně někam cestuje), aby vyložil význam: „Fatima je naše naděje“ a také převzal symbolicky klíč od sesterské Capelinhy střední a východní Evropy v Koclířově. Následuje Ukrajina a spojení s Medžugorje (Fatima-Medžugorje) - fra Marinko Šakota OFM.

To jsou naprosto stěžejní dny. A pak samotná 335 první mariánská sobota, 2. 9. 2023.

Nevím, jak jste někteří pochopili osobní dopis s pozváním. Pro každého, kdo se přihlásí jednak na pomoc (viz. druhá výzva na našem webu v aktualitách) nebo jen na tyto 3 dny osobně garantuji ne komfortní, ale reálné a dobré ubytování, soukromí a zázemí k odpočinku a samozřejmě pravidelnou stravu a navíc budou při inauguraci posazeni přímo v Capelinhe. I já mám bolesti a přibyla léta, už jsem emeritní a dovedu zvážit, co je a co není vhodné a možné. Kdybych nemohl toho dostát, tak je ještě možnost osobně odpovědět, že to nedovedeme a vy prostě nepřijedete.

Ve středu 9.8. budeme mít generální poradu - maximálně usilujeme o sehnání vyjádření účastníků biskupů a delegátů 13 evropských zemí a zůstanou nám ještě 3 týdny. Ve čtvrtek pošleme každému přihlášenému na tyto 3 dny 31.8. - 3.9.2023 jak vše bude probíhat. Zaleží jen na vaší přihlášce s elektronickou adresou, abyste mohli hned 10.8. dostat jasné vyrozumnění a kdyby opravdu nastalo že něco nezvládneme, tak to napíšeme a pak vám nezbyde, než se neúčastnit.

Píši toto jen sám za sebe, i když se souhlasem Hanky, naší nové prezidentky i s jasnou poznámkou, že nečekáme po 3.9. konec světa nebo naší služby v Koclířově. Ale už se bude vytvářet zcela nové poslání a já budu pomáhat….

„Děkuji všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny….“

Žehnám vám v důvěře

v Kristu a Marii váš

Mons. Pavel Dokládal, děkan a farář Koclířov