Českomoravská FATIMA

5. ročník aktivity RŮŽE(NEC) PRO PANNU MARII

  • Přidáno: 12.05.2020   |   719 čtení / zobrazení

5. ROČNÍK SE KONÁ V TERMÍNU KVĚTEN - ŘÍJEN 2024

Během celého roku, ale zvláště v mariánských měsících květnu a říjnu jsme častěji vyzýváni k modlitbě svatého růžence. Modlíme se jej často za naše osobní či všeobecné úmysly, jako je např. volba správného rozhodnutí, dar zdraví apod. Modlili jsme se však už někdy svatý růženec s úmyslem odčinit urážky, rouhání a lhostejnosti, kterých se dostává Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?

Nyní k tomu máme příležitost. Fatimský apoštolát v ČR i letos zve ke pátému ročníku aktivity RŮŽE(NEC) PRO PANNU MARII.  Panna Marie ukázala 10. prosince 1925 sestře Lucii z Fatimy své Neposkvrněné Srdce ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Touto modlitbou odčinění tak můžeme konat smírné skutky a pomyslné trny tak odstraňovat.

Ve slově růženec je taktéž ukryto slovo růže. Místo růže tak můžeme Panně Marii darovat tuto modlitbu a svůj růženec také zároveň předat jako svůj dar Panně Marii. Darované růžence budou použity pro výstavu na poutním místě v Českomoravské Fatimě v Koclířově s názvem „ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT“. Následně pak budou růžence zaslaný do předem vybrané chudé země světa, kde pak mohou také  posloužit jako dárek pro ty, kteří svůj růženec nemají a budou za toto obdarováni vděčni. I  oni pak mohou dát svůj „dar“ Panně Marii a tak můžeme naši modlitbou propojit celý svět. 

Růžence můžete kdykoliv přinést nebo zaslat (i s vaším dopisem či svědectvím) jako jednotlivec, rodina, farnost či společenství na adresu:

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 569 11

Koordinátor: Bc. Václav Kašík, email: vaclav.kasik@cm-fatima.cz

V Koclířově dne 13 . 5. 2024

PLAKÁTEK KE STAŽENÍ V PDF VERZI ZDE

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDCHOZÍMI ROČNÍKY 

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 1. ROČNÍKEM V ROCE 2020

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM V ROCE 2021

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM V ROCE 2022

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 4. ROČNÍKEM V ROCE 2023

A

BLIŽŠÍ OHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM

Darované růžence z 2. ročníku aktivity RŮŽE(NEC) PRO PANNU MARII dorazily do diecéze Bangalora v Indii. Zde byly o. Josephem Susainathanem a arcibiskupem Peterem Machadou (koordinátorem Světového apoštolátu Fatimy v Indii a zároveň koordinátorem adopce na dálku pro Královéhradeckou diecézi) rozdány dětem a mladým lidem.

Druhý ročník této aktivity se konal od května do října roku 2021 a lidé z celé naší země i se zapojením farností či duchovních společenství darovali a zasílali stovky růženců, z nichž se konala v růžencovém měsíci říjnu výstava v národním centru Fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav v kapli sv. Jana Pavla II. s názvem ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT. Zhlédnout bylo možné růžence z různých koutů a mariánských svatyní celého světa i naší země. Vystaveny byly růžence z nejrůznějších materiálů a barev včetně např. ručně pleteného sv. růžence nebo největšího a nejmenšího sv. růžence. V měsíci říjnu pak výstavu obohatily i sv. růžence od dětí z náboženství, které vyrobili např. sv. růženec z recyklovaného papíru či z balónků a celý růžencový měsíc pak byl zakončen světelným růžencem ze svíček.

Mezinárodní rada Světového apoštolátu Fatimy zvolila jako nejvhodnější místo pro zaslání sv. růženců Indii, kde byly taktéž sv. růžence zaslány a rozdány těm, kdo svůj růženec nemají a tím se  i naplňilo motto Světového apoštolátu Fatimy v ČR i zmíněné výstavy - ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT.