Českomoravská FATIMA

Adventní středeční adorace a modlitba na vaše úmysly

  • Přidáno: 28.11.2021   |   207 čtení / zobrazení

Čtyři adventní středy - 1.12., 8.12.,15.12. a 22.12. vás zveme k modlitbě a adoraci na vaše úmysly. V 8 hod. ráno zahajujeme celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní a adorace pokračuje po celý den až do 18 hod., kdy je zakončena svátostným požehnáním a slavením mše svaté. V tento den se můžete připojit svým úmyslem (prosíme o zaslání emailem v dostatečném předstihu na adresu recepce@cm-fatima.cz). V 8 hod. začíná modlitba sv. růžence a v jednotlivých desátcích se s námi můžete modlit také prostřednictvím telefonu právě na váš úmysl. Ve středu 1.12. začínáme.

Navíc také každé úterý v adventní době od 7 do 8 hod. ráno bude Adorace a ranní rorátní písně i společná modlitba. v 8 hod. začíná mše svatá. 

Srdečně zveme k účasti  osobní i on-line.

Požehnaný Advent