Českomoravská FATIMA

Aktualizujeme informace k poutím a aktivitám Fatimského apoštolátu v ČR

  • Přidáno: 11.04.2018   |   3620 čtení / zobrazení

Jakmile se situace jakkoli vyjasní, ihned zveřejníme programy a podmínky pro jednak zahraniční poutě a to především do Medžugorje (květnový termín byl nereálný) a především pak do Fatimy. A na Slovensko – Sanktuárium Božího Milosrdenství - hora Butkov.

CK Avetour má připravený termín přesunuté pouti do Svaté země z roku 2020 na listopad 2021. Přihlášky zůstávají v platnosti.

Pozvání, modlitba a přihlášky k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti zde 

 

Z aktivit v ČR:  

Stále probíhají všechny hlavní akce v Českomoravské Fatimě v Koclířově volně přístupné všem a přenosy na internetu.

V září 17. - 18. 9. 2021 na Tetíně si naše Církev bude připomínat 1100. výročí umučení sv. Ludmily.

V Koclířově nabízíme celé středisko s velkou kvalitní kapacitou ubytování i stravování v restauraci Kulturní dům (vedle farního kostela-naproti). Celý areál ČM Fatimy a poutního místa sv. Filomény umožňuje velmi klidný průběh rekreací, dovolených, seminářů ,exercicií či jiných akcí - vlastních nebo dle objednání - jiných skupin.

Provoz Cukrárny a kavárny zůstává i nadále bez přerušení a navíc se obnovují farmářské trhy ve Svitavách s naší účastí každou středu v měsíci.

A

KALENDÁŘ DALŠÍCH AKCÍ S PROGRAMEM

A BLIŽŠÍMI INFORMACEMI NALEZNETE ZDE 

a

Kontaktní telefon: 731 646 800, Kontaktní email: recepce@cm-fatima.cz