Českomoravská FATIMA

Aktualizujeme informace k poutím a aktivitám Fatimského apoštolátu v ČR

  • Přidáno: 11.04.2018   |   3465 čtení / zobrazení

Jakmile se situace jakkoli vyjasní, ihned zveřejníme programy a podmínky pro jednak zahraniční poutě a to především do Medžugorje (květnový termín byl nereálný) do Maďarska v září 2021 na Mezinárodní eucharistický kongres (MEK) - výzva českých a moravských biskupů na MEK 2021 zde 

A především pak do Fatimy. A na Slovensko – Sanktuárium Božího Milosrdenství - hora Butkov.

CK Avetour má připravený termín přesunuté pouti do Svaté země z roku 2020 na listopad 2021. Přihlášky zůstávají v platnosti.

 

Z aktivit v ČR:

Stále probíhají všechny hlavní akce v Českomoravské Fatimě v Koclířově volně přístupné všem a přenosy na internetu.

Připravujeme 4 denní on-line večerní seminář a celodenní exercicie v Koclířově - OBNOV NAŠI VÍRU – OBNOV NAŠI NADĚJI s P. ELIASEM VELLOU OFM, Conv - plakátek zde 

S poutí nemocných počítáme s tradičním termínem v sobotu 17. 7. 2021 v 11 hod. u sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

A především v září 17. - 18. 9. 2021 na Tetíně při 1100. výročí umučení sv. Ludmily.

V Koclířově nabízíme celé středisko s velkou kvalitní kapacitou ubytování i stravování v restauraci Kulturní dům (vedle farního kostela-naproti). Celý areál ČM Fatimy a poutního místa sv. Filomény umožňuje velmi klidný průběh rekreací, dovolených, seminářů ,exercicií či jiných akcí - vlastních nebo dle objednání - jiných skupin.

Provoz Cukrárny a kavárny zůstává i nadále bez přerušení a navíc se obnovují farmářské trhy ve Svitavách s naší účastí každou středu v měsíci.

A

KALENDÁŘ DALŠÍCH AKCÍ S PROGRAMEM

A BLIŽŠÍMI INFORMACEMI NALEZNETE ZDE 

a

Kontaktní telefon: 731 646 800, Kontaktní email: recepce@cm-fatima.cz