Českomoravská FATIMA

Aktualizujeme informace k poutím a aktivitám Fatimského apoštolátu v ČR

  • Přidáno: 11.04.2018   |   3733 čtení / zobrazení

Jakmile se situace jakkoli vyjasní, ihned zveřejníme programy a podmínky pro jednak zahraniční poutě a to především do Medžugorje (květnový termín byl nereálný) a především pak do Fatimy. A na Slovensko – Sanktuárium Božího Milosrdenství - hora Butkov.

Také děkujeme za to, že jsme mohli vykonat zářijovou poutní cestu na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti i na národní pouť ke sv. Ludmile na Tetín a sv. Václavu do Staré Boleslavi. 

 

Z aktivit v ČR:  

Stále probíhají všechny hlavní akce v Českomoravské Fatimě v Koclířově volně přístupné všem a přenosy na internetu. Během letních prázdnich i září jsme také návštívili naše regionální centra a děkujeme všem, kteří prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny. 

V Koclířově nabízíme celé středisko s velkou kvalitní kapacitou ubytování i stravování v restauraci Kulturní dům (vedle farního kostela-naproti). Celý areál ČM Fatimy a poutního místa sv. Filomény umožňuje velmi klidný průběh rekreací, dovolených, seminářů ,exercicií či jiných akcí - vlastních nebo dle objednání - jiných skupin.

Provoz Cukrárny a kavárny zůstává i nadále bez přerušení.

A

KALENDÁŘ DALŠÍCH AKCÍ S PROGRAMEM

A BLIŽŠÍMI INFORMACEMI NALEZNETE ZDE 

a

Kontaktní telefon: 731 646 800, Kontaktní email: recepce@cm-fatima.cz